Jaunumi

18.08.2023

Turības studiju programmas veicina profesionālo un personības izaugsmi

Šobrīd aizvien būtiskāk veiksmīgai dzīvei un karjerai ir tieši apgūt starpnozaru prasmes jeb soft skills. Šīs prasmes ir īpaši vērtīgas, ņemot vērā strauji mainīgo tehnoloģiju, ekonomikas un sabiedrības attīstību, kas prasa cilvēkiem spēt pievērsties dažādām situācijām un problēmām.


Pasaules Ekonomikas foruma Nākotnes darba ziņojumā uzņēmēji min TOP10 prasmes - analītiskā domāšana, aktīvā mācīšanās, problēmu risināšana, kritiskā domāšana, radošums, līderība, stresa noturība un elastīgums, IT prasmes un tehnoloģiju dizains.


Starpnozaru prasmes pārsniedz vienas konkrētas nozares robežas, un to apgūšana veicina personas daudzpusīgumu un elastīgumu, ļaujot efektīvi darboties mainīgajā un daudzveidīgajā pasaules vidē. Šīs prasmes palīdz risināt sarežģītas problēmas, izmantojot dažādas pieejas un perspektīvas, kā arī veido kritisko domāšanu un radošumu, kas ir nepieciešams, lai atrastu inovatīvus risinājumus.


Studiju procesā bieži vien studenti koncentrējas uz sava studiju virziena profesionālo prasmju apgūšanu, mazāk pievērošot uzmanību tā sauktajām starpnozaru prasmēm - kā iejusties un strādāt komandā, kā uzstādīt un sasniegt mērķus, kā sadarboties multikulturālā vidē, kā efektīvi plānot laiku un kā risināt konfliktus. Tomēr tieši šīs prasmes ir tās, ko no sava darbinieka sagaida jebkurš darba devējs.


Tāpēc, lai veicinātu studentu ne tikai profesionālo, bet arī personības izaugsmi, Biznesa augstskola Turība piedāvā daudzveidīgus studiju kursus starpnozaru prasmju apguvei neatkarīgi no tā, vai students studē uzņēmējdarbību, finanses, biznesa loģistiku, jurisprudenci, organizācijas drošību vai IT, publisko pārvaldi, komunikāciju, pasākumu producēšanu, mārketinga un tirdzniecības vadība, sabiedriskās attiecības, tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība.


Studiju ietvaros ir iekļauti tādi starpnozaru prasmju pilnveides kursi kā, piemēram, līderība, starpkultūru komunikācija, sociālā psiholoģija, kritiskā domāšana, sociālā un digitālās komunikācijas psiholoģija, koučings un supervīzija, emocionālā inteleģence, konfliktu risināšana un mediācija, sarunu vešanas stratēģijas.


Apzinoties starpnozaru prasmju būtisko lomu karjeras izaugsmē, Turība kopā ar vēl piecām augstskolām no Itālijas, Austrijas, Polijas, Nīderlandes, Lietuvas starptautiskā projekta ietvaros izstrādāja dažādus mācību rīkus un materiālus, kurus jebkurš students var izmantot, lai uzlabotu savas starpnozaru prasmes.


Šī projekta ietvaros tika izveidota platforma http://skills.turiba.lv, kurā ir pieejami dažādi lasāmie materiāli, praktiskie uzdevumi, video lekcijas par piecām dažādām prasmēm - darbs komandā, mērķu uzstādīšana, efektīva plānošana, multikulturālā komunikācija, konfliktu diagnostika un menedžments.

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!