Uzņemšana

Reģistrējies studijām tiešsaistē

Uzņemšana 2024/2025

Uzņemšana 2024./2025. studiju gadam sākās ar 2. aprīli. Uzņemšana e-studijās (datorizētās tālmācības studijās) norit visa gada garumā – piesakies šodien un uzsāc studijas jau pēc pāris dienām!

Priecīga ziņa ikvienam studēt gribētājam - noslēdzot studiju līgumu no 15. līdz 20. jūlijam, saņem 50% atlaidi otrajam semestrim!

Biznesa augstskola Turība ir gan vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, gan vieta, kura Tevi gaida, iedvesmo, atbalsta un iedot “spārnus” taviem pirmajiem soļiem darba tirgū, pirmajiem soļiem sava biznesa veidošanā.

Turība ir vieta, kur izglītības procesā akcentu liek uz profesionālo pieredzi un profesionālo iemaņu apgūšanu – te studenti smeļas pieredzes knifus no pašiem pasniedzējiem, kas ir katrs savas nozares profesionālis; no uzņēmējiem, darba devējiem dažādās vieslekcijās, meistarklasēs un studiju praksēs; no Turības Biznesa inkubatora mentoriem, kas Tev palīdzēs ar padomiem, uzsākot savu uzņēmējdarbību. Tāpēc esam jau vairākkārtīgi darba devēju visatzītākā privātā augstskola tieši biznesa izglītības jomā.

Biznesa domāšana caurvij ikkatru mūsu programmu – no uzņēmējdarbības, komunikācijas, jurisprudences, organizāciju drošības līdz tūrismam, pasākuma producēšanas, informāciju tehnoloģijām. Kopumā mums ir 31 studiju programmas!

Studiju process tiek veidots tā, lai Tu kā students maksimāli izmantotu savu potenciālu, tādējādi mēs esam uz pievienotās vērtības radīšanu vērsta augstskola. Turība vienmēr būs soli priekšā pārmaiņām - piedāvās aktuālus studiju kursus un metodiku, liekot uzsvaru uz starptautiskās vides veicināšanu lokāli un globāli.

Turība apvieno lielisku vidi un cilvēkus, un ļoti ceram, ka Tu izvēlēsies kļūt par daļu no Turības ģimenes, kā to ir jau paveikuši mūsu vairāk kā 17 000 absolventu. Te esam viena komanda, kuras vērtības bija un arī turpmāk būs - Uzņēmība. Kompetence. Brīvība. Šis vērtības arī Tev būs labs pamats tālākai dzīvei un karjerai!

Ar uzņemšanas noteikumiem un citiem reglamentējošiem dokumentiem var iepazīties ŠEIT.

STUDIJU PROGRAMMAS

Studiju programmu buklets

STUDIJU MAkSA

STUDIJU KREDĪTI

BUDŽETA VIETAS UN STIPENDIJAS

STUDIJU MAKSAS KALKULATORS

Kā pieteikties?

 1. Aizpildi elektronisko pieteikšanās formu.
 2. Sagatavo iesniedzamos dokumentus un dodies uz augstskolu vai iesniedz tos attālināti, ja tev ir drošs elektroniskais paraksts.
 3. Noslēdz līgumu par izglītības iegūšanu.
 4. Līdz līgumā noteiktajam datumam samaksā iepazīšanās maksu 10% apjomā no pirmā gada pilnās studiju maksas.
 5. Uzsāc studijas saskaņā ar nodarbību grafiku!

Iepazīšanās maksa tiek iekļauta studiju maksā, taču, ja studijas neuzsāksi, iepazīšanās maksa netiks atgriezta. No iepazīšanās maksas ir atbrīvoti augstskolas absolventi.

Kā pieteikties attālināti?

Ja tev ir drošs elektroniskais paraksts, vari noslēgt studiju līgumu attālināti. Noskaties video un uzzini – kā!

Ja vēlies noslēgt līgumu par studijām e-studiju (datorizētās tālmācības) programmās, bet nevari ierasties augstskolā, lai izdarītu to klātienē, un tev nav drošs elektroniskais paraksts, lai iesniegtu dokumentus tiešsaistē, vari atsūtīt to kopijas pa pastu. Vidējās izglītības, augstākās izglītības un uzvārda maiņas dokumentu kopijām (ja nepieciešams) ir jābūt notariāli apstiprinātām, pases kopijai apstiprinājums nav nepieciešams. Līgumu saņemsi pa pastu un pēc parakstīšanas to nosūtīsi atpakaļ uz augstskolu.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Lai noslēgtu līgumu par izglītības iegūšanu, jāuzrāda sekojoši dokumenti:

 • pasi vai personas apliecību;
 • vārda un uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu, ja kādā no obligāti iesniedzamajiem dokumentiem un pasē/personas apliecībā Tavs vārds vai uzvārds atšķiras un kādā no dokumentiem nav norādīts personas kods;
 • vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un tā kopiju (arī stājoties maģistrantūras un doktorantūras programmās);
 • Sekmju izrakstu, ja vidējo izglītību esi ieguvis līdz 2004. gadam;
 • Centralizēto eksāmenu latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā sertifikātus un to kopijas, ja vēlies studēt pamatstudiju programmās un vidējo izglītību esi ieguvis 2004. gadā vai vēlāk. Ja neesi kārtojis centralizēto eksāmenu matemātikā un vidusskolu esi absolvējis laikā no 2004. līdz 2008. gadam, ņem līdzi sekmju izrakstu.
 • Profesionālā vai akadēmiskā bakalaura vai profesionālās kvalifikācijas diplomu un tā kopiju, ja vēlies uzsākt studijas maģistrantūrā;
 • Akadēmiskā bakalaura vai profesionālās kvalifikācijas diplomu un tā kopiju, kā arī maģistra vai profesionālā maģistra diplomu un tā kopiju, ja vēlies uzsākt studijas doktorantūrā.

Papildu dokumenti:

 • ja vēlies studēt programmā “Organizācijas drošība”, ņem līdzi medicīnisko izziņu par vispārējo veselības stāvokli (forma – 27u), izziņu no narkologa, psihiatra un Iekšlietu ministrijas informācijas centra par (ne)sodāmību;
 • ja esi ieguvis “Junior Achievement Latvija” 2021. gada pilno sertifikātu, ņem līdzi tā oriģinālu;
 • ja esi ieguvis projekta “Esi līderis” 2022. gada apliecību par programmu “Komerczinības vidusskolās”, ņem līdzi tās oriģinālu;
 • ja vidējo izglītību esi ieguvis ārvalstīs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums latviešu, angļu vai krievu valodā (ja tā oriģināls nav kādā no šīm valodām) un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim;
 • ja esi ārvalstnieks un reģistrējies studijām latviešu valodā, jāiesniedz latviešu valodas zināšanas apliecinošs sertifikāts, kas iegūts Latvijas Republikas licencētā programmā.

Ja neesi kārtojis centralizēto eksāmenu svešvalodā (angļu valoda vai vācu valoda), lūgsim Tev izpildīt svešvalodas zināšanu līmeņa pārbaudes testu valodu grupas noteikšanai. To varēsi izdarīt pēc elektroniskās reģistrācijas augstskolas mājaslapā.

Studiju formas

Pirms reģistrējies studijām, izvēlies, kura studiju forma ir Tev ērtākā.

Studiju forma

Studiju norises vieta

Studiju norises laiks

Pilna laika studijas dienā

Rīga

Studijas notiek 2–4 darbadienas nedēļā laikā no plkst. 9.00 līdz 17.55.

Pilna laika studijas vakarā

 

Maģistra līmeņa programmās studijas notiek vienu darbadienas vakaru nedēļā no plkst. 18.15 līdz 21.30 un sestdienās laikā no plkst. 9.00 līdz 19.30.

 

Doktorantūrā studijas notiek darbadienu vakaros pēc individuāla grafika.

Nepilna laika studijas vakarā Bakalaura līmeņa programmās studijas notiek 3 darbadienas nedēļā no plkst. 18.15 līdz 21.30.

Nepilna laika studijas neklātienē

1.līmeņa augstākās izglītības studiju programmās (koledža) studijas Rīgā notiek katru otro nedēļu piektdienas vakarā no plkst. 18.15 līdz 21.30 un sestdienā laikā no plkst. 9.00 līdz 19.30. Programmā “Organizācijas drošība” – trešdienās no plkst. 10.45 līdz 21.30. 

 

Bakalaura līmeņa programmās studijas notiek katru otro nedēļu piektdienas vakarā no plkst. 18.15 līdz 21.30 un sestdienā laikā no plkst. 9.00 līdz 19.30.

 

Maģistra līmeņa programmās studijas notiek katru otro nedēļu sestdienā laikā no plkst. 9.00 līdz 19.30.

Cēsis, Liepāja vai Talsi

Studijas notiek katru sestdienu laikā no plkst. 9.00 līdz 19.30.

Nepilna laika e-studijas

Attālināti

Studijas notiek attālināti, klātienes lekciju šajā studiju formā nav. Gala pārbaudījumus iespējams kārtot klātienē vai attālināti, iepriekš vienojoties ar konkrētā studiju kursa pasniedzēju.

Estētiskā Kosmetoloģija un Ārstnieciskā Masāža

Pilna laika studijas dienā Rīga Studijas notiek 4 darbadienas nedēļā (izņemot piektdienas) no plkst. 9:00 - 16:10
Nepilna laika studijas vakarā Rīga Studijas notiek 4 darbadienas nedēļā (izņemot piektdienas) no plkst. 16:25 - 21:30
Nepilna laika studijas brīvdienās Rīga Studijas notiek piektdienās un sestdienās no plkst. 9:00 - 19:30

 

Studiju apmaksa
 • Studiju apmaksa notiek saskaņā ar augstskolas apstiprinātiem izcenojumiem.

 • Pēc līguma par izglītības iegūšanu noslēgšanas reflektants samaksā iepazīšanās maksu 10% apmērā no studiju līgumā noteiktās pilnās 1. studiju gada maksas.

 • Iepazīšanās maksa ir iekļauta studiju maksā, taču, ja studijas neuzsāk, iepazīšanās maksa netiek atgriezta. No iepazīšanās maksas ir atbrīvoti augstskolas absolventi.

 • Apmaksa par studijām tiek veikta katru gadu saskaņā ar maksājumu grafiku. Apmaksu par studijām iespējams veikt vienā, divos vai desmit maksājumos

 • Maksājot desmit daļās, tiek piemērots uzcenojums 20% bakalaura un maģistra programmās, 10% 1. līmeņa programmās.

 • Reflektantiem ir iespēja pretendēt uz budžeta vietām, stipendijām un citiem studiju maksas atvieglojumiem. Lai uzzinātu vairāk, ieskaties ŠEIT

 • Ja studiju apmaksai vēlies izmantot valsts galvoto studiju kredītu, ieskaties ŠEIT

 

STUDIJU INFORMĀCIJAS CENTRS

Tālrunis: +371 67622333
E-pasts: sic@turiba.lv
Telpa: C131 (C korpusa foajē)

DOKUMENTU IESNIEGŠANA:

Darba dienās (pirmdiena-piektdiena)

no plkst. 8.45 līdz 18.30
Sestdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00

Svētdien slēgts

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Nospiežot “Piekrītu” vai turpinot pārlūka sesiju, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas kārtība.

Piekrītu
Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!