Jaunumi

09.07.2024

Studentu pašpārvalde ļauj pilnvērtīgāk piedzīvot studiju laiku

Ikviens no mums, kam bijusi laime studēt, ir saskāries ar jēdzienu "studentu pašpārvalde". Tomēr ne katram ir skaidrs, kas tas ir un vai darbs šādā struktūrā ienes studenta dzīvē tikai papildu pienākumus, vai arī sniedz priekšrocības. Izrādās, ka studentu pašpārvalde var būt vairāk nekā tikai vēl viena atbildība – tā var būt izcila platforma personīgai un profesionālai izaugsmei, kas paver jaunas iespējas ne tikai studiju procesā, bet arī dzīvē. Turpinājumā uzziniet, kādi ir studentu pašpārvaldes pienākumi un kādas tiešas un netiešas priekšrocības tā var sniegt ikvienam studējošajam.

Kas ir studentu pašpārvalde? Īss ieskats vēsturē

Studentu pašpārvalde ir institūcija augstākās izglītības iestādēs, kuras mērķis ir pārstāvēt studentu intereses un veicināt komunikāciju starp studentiem un augstskolas vadību. Vēsturiski šādas pārstāvības nepieciešamība radusies pirmajās universitātēs Eiropā, piemēram, Itālijā un Francijā, kad studentu skaits būtiski pieauga. Arvien biežāk radās vajadzība sadzirdēt "studentu balsi", un kurš gan spēj labāk izprast studentu vajadzības, ja ne paši studenti? Tieši tāpēc arī Latvijā jau 19. un 20. gadsimtā veidojās pirmās studentu organizācijas, kuras vēlāk pārtapa par studentu pašpārvaldēm. 20. gs. 90. gados tās tika oficiāli atjaunotas vai dibinātas lielākajās Latvijas augstskolās, tostarp Biznesa augstskolā Turība un daudzās citās augstākās izglītības iestādēs.

Mūsdienās nepieciešamība pēc pašpārvaldes nekur nav zudusi, tieši otrādi – tā pieņemas spēkā un pilnveido savu darbības loku. Parasti pašpārvalde sastāv no ievēlētiem vai ieceltiem pārstāvjiem – studentiem, kuri darbojas kā tilts starp saviem kursabiedriem un universitātes vadību, nodrošinot, ka studentu balsis tiek sadzirdētas un ņemtas vērā lēmumu pieņemšanas procesā. Pašpārvaldes pamata darbības virzieni ir:

  • studentu pārstāvība: studentu pašpārvalde pārstāv studentu dažādās intereses, nodrošinot, ka ikviens students ir sadzirdēts;
  • studentu aizstāvība: ja nepieciešams pastāvēt par studentu interesēm, pašpārvalde ir pirmā vieta, kur vērsties pēc padoma, aptverot visdažādākos jautājumus;
  • līderības attīstība: līderības prasmes var noderēt ikvienam visdažādākajās dzīves un darba jomās. Studentu pašpārvalde piedāvā šādas prasmes attīstīt jau studiju laikā, turklāt ir iespējams iegūt pieredzi lēmumu pieņemšanā un iepazīt pārvaldības procesus;
  • pasākumi un kultūras norises studentiem: kas gan ir studiju laiks bez studentu iniciētiem sociāliem un kultūras pasākumiem? Pašpārvaldes pienākumu lokā ietilpst arī sociālo, akadēmisko un kultūras pasākumu organizēšana.

Taču, kā dažkārt norāda paši studenti, tā ir tikai aisberga redzamā daļa – pašpārvaldes pamata pienākumi ir tikai neliela daļa no iespējām, ko sniedz tās darbība.

Vai ir vērts iesaistīties? Turības studentu pieredze

Katrā augstskolā studentu pašpārvaldes pienākumu loks var atšķirties, tāpat arī ieguvumi, ko no tās gūt. Uz jautājumu, kāpēc ir vērts iesaistīties studentu pašpārvaldē, atbild Biznesa augstskolas Turība Studentu pašpārvaldes prezidente Elvisa Riekstiņa: " Turībā iemeslu, lai iesaistītos studējošo pašpārvaldē, ir ļoti daudz. Tā ir iespēja ieguldīt savu enerģiju studentu kopējā labumā, komunicējot ar augstskolas vadību un mācībspēkiem, darbojoties dažādos virzienos, tostarp akadēmiskajā, mārketinga, kultūras un sporta, ārējās komunikācijas un starptautiskās sadarbības jomā, gan arī iesaistoties pašpārvaldes organizētajos projektos un iniciējot jaunu projektu rašanos. Kā būtisku ieguvumu varu minēt to, ka mūsu augstskolā aktīvi pašpārvaldes dalībnieki jeb biedri var pretendēt uz studiju maksas atlaidi, kas var sasniegt pat 40%. Darbojoties studentu pašpārvaldes valdē, šī atlaide var sasniegt 100%. Tomēr vairums studentu atzīst, ka, lai gan atlaides studiju maksai ir ļoti vērtīgs bonuss, tomēr tas nebūt nav galvenais ieguvums."

Vaicāta par to, kāpēc augstskola motivē studentus dalībai studentu pašpārvaldē, E. Riekstiņa skaidro: "Turība šogad svin 31 gada jubileju, 26 no tiem pastāv Studentu pašpārvalde – tas ļoti daudz ko vēsta par augstskolas un studentu pašpārvaldes sinerģiju! Turība galvenokārt koncentrējas uz praktisko iemaņu pilnveidošanu un pašpārvalde ir tā vieta, kur studenti var veikt dažādus uzdevumus no A līdz Z, kas turklāt saskan ar augstskolas piedāvātajām programmām, piemēram, mārketingu, komunikāciju, pasākumu organizēšanu. Tā ir iespēja praktizēt to, ko studē, turklāt ar tiesībām kļūdīties un saņemt bezmaksas padomus. Šāda pieredze padara studentus spēcīgākus un konkurētspējīgākus darba tirgū, un tas ir viens no galvenajiem labas augstskolas mērķiem."

Piedzīvot, nevis izdzīvot studiju procesu

Kas tad ir pats lielākais ieguvums no Studējošo pašpārvaldes tiem studentiem, kas ne tikai bauda tās pakalpojumus, bet arī paši aktīvi piedalās tās darbībā? Turpina E. Riekstiņa: "Pats galvenais - tā ir iespēja piedzīvot, nevis tikai censties "izdzīvot" studiju laiku. Draudzības, kas izveidojas, piedzīvojot visdažādākos notikumus, kas vieno un ko saprot tikai savējie. Kā man patīk teikt – tas ir pēdējais vagons, kad baudīt studentu dzīvi tādu, kāda tā ir. Ja sākotnēji bija mulsinoši, ka vienuviet ir sanākuši vairāki līderi, tad tagad to redzam kā iespēju turēt līdzi un kļūt vēl labākiem. Un, protams, "kontakti un pieredze" – mēs to saucam par vislielāko ieguvumu. Tas viss ir vērtīgāk par tiešajiem ieguvumiem. Es no augstskolas aiziešu ļoti bagāta, un puse no bagātības ir pašpārvaldes nopelns." Pie vērtīgākajiem veikumiem viņa min ne tikai ikdienas darbu studentu interešu pārstāvībā, bet arī pašpārvaldes telpu labiekārtošanas projektu, pašu veidotās sociālo mediju kampaņas un raidieraksta SAIES izveidošanu, kurā piedalās Latvijā zināmas personas. "Katru gadu esam sociāli atbildīgi - gan dodoties uz patversmi, gan bērnu namu, gan arī talkojot slimnīcas apkārtnē, tādējādi mūsu uzkrāto prieku un enerģiju nododam arī tālāk citiem," stāsta E. Riekstiņa.

Pašpārvaldei nav jābūt formālai, tā var kļūt par daļu no dzīves

Kopsavilkumā varam secināt – pašpārvalde nav tikai pienākums un atbildība, tā var nākt par labu studentam ļoti dažādos veidos. Pirmkārt – tā veicina noderīgas prasmes papildus studijās apgūtajam un dažkārt var nest arī pavisam taustāmu labumu, piemēram, mācību maksas atlaides veidā. Protams, studentu pašpārvalde ir svarīgs instruments, kas veicina studentu intereses un nodrošina viņu sadzirdēšanu, tā veicina studentu iesaistīšanos universitātes dzīvē un uzlabo kopējo studentu pieredzi, taču, kā secinām no reālās dzīves piemēra – tas nebūt nav viss. Ja neraugāmies uz šo pienākumu formāli, tad iesaistīšanās studentu pašpārvaldē var sniegt būtiskas priekšrocības ne tikai akadēmiskajā un profesionālajā dzīvē, bet arī uzlabot līdera un vadītāja spējas, dot iespēju iesaistīties labdarības projektos, nokļūt studentu dzīves epicentrā un iegūt draudzības uz mūžu. Izvēloties augstskolu, noteikti noskaidrojiet, kā klājas tās studentu pašpārvaldei!

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!