Starptautiskā tūrisma fakultāte

Koledža, bakalaurs, maģistrs

Starptautiskais tūrisms un pasākumu producēšana

Turības Starptautiskā tūrisma fakultāte ir pirmā tūrisma fakultāte Latvijā. Lielākā priekšrocība fakultātei no šāda aspekta ir tas, ka studijas nebeidzas ar to, ka students beidz studēt, – fakultātes uzdevums ir uzturēt savstarpējas saites ar absolventiem, mudināt turpināt izglītoties un praktizēties, kā arī vēlāk atgriezties un dalīties pieredzē ar citiem studentiem, kas radīs noteiktu pēctecību un nodrošinās nozares ilgtspēju, savā starpā mijiedarbojoties. Šīs saites veido tradīcijas, un šī ir tā lieta, ar ko Turība lepojas visvairāk, veidojot mūsu pašu identitāti un noteiktu vērtību kopu.

Starptautiskā tūrisma fakultātē var studēt šādās studiju programmās latviešu un angļu valodā:

Bakalaura un maģistra studiju programma ir mērķtiecīgi veidota gan latviešu, gan angļu valodā, lai piedāvātu kvalitatīvu saturu vietējam tirgum un veidotu plašāka mēroga speciālistus. Protams, angļu valoda ir pamatvajadzība šajā nozarē, jo komunikācija un nepieciešamā informācija lielākoties ir angliski, taču ir jūtams pieprasījums no studentiem, kuri vēlas izglītību saņemt tieši latviešu valodā, lai detalizēti izprastu visas tūrisma nozares nianses. To studentu, kuri studē latviešu valodas programmā, mērķis bieži vien ir attīstīt savu tūrisma biznesu Latvijā, vai arī viņi vēlas vairāk izprast un apgūt vietējo vidi. Arī no lektoru puses ir liels pagodinājums redzēt daudz studēt gribošu jauniešu, kuri vēlas iegūt izglītību latviešu valodā un veidot savas karjeras pamatus, lai attīstītu tūrisma vidi Latvijā.

Bagātīga studiju bagāža

Tūrisma izglītību Turībā var iegūt trīs līmeņu – koledžas, bakalaura un maģistra – programmās, kuras veido pieredzējuši un zinoši pasniedzēji, kas ir pieredzes bagāti tūrisma sfērā un, gadiem praktizējot un pielietojot savas zināšanas, arī veido jaunus, interesantus un aktuālus studiju kursus – piemēram, “Pasākumu producēšana un vadība”, kas radīta tiem, kuri vēlas darboties vietējā tirgū, veidojot pasākumus un strādājot izklaides industrijā.

Šo studiju priekšrocība ir to daudzpusība un pieredze, tās sagatavo studentus darbam arī ārzemju tirgū un attīsta domāšanu ārpus vietējā tirgus, tās palīdz izveidot kompetentu, pieredzes bagātu un daudzpusīgu speciālistu, kurš var pielāgoties jebkurai šīs nozares darba videi. Koledžas studiju programmā tiek likti pamati izpratnei par viesmīlības nozari un dažādām uzņēmējdarbības formām, kā arī parādītas galvenās atšķirības starp tūrismu un viesmīlību, lai veidotu noteiktu bāzi un izpratni par šīs industrijas komplekso darba vidi, savukārt bakalaura un maģistra programmās tūrisms tiek apskatīts vairāk no uzņēmējdarbības viedokļa, kas sevī ietver arī dažādus mārketinga principus, komunikāciju un reklamēšanu kā elementus, ar kuriem strādāt jau vadības līmenī. Jāņem vērā, ka šajā industrijā vairāk tiek strādāts ar nemateriālajiem resursiem – cilvēku pieredzēm, sajūtām, emocijām –, tādēļ patērētājam jārada sajūta, ka viņš ir gatavs par to maksāt naudu.

Starptautisks novērtējums

Turības Starptautiskā tūrisma fakultāte daudzus gadus tiek akreditēta ANO Pasaules tūrisma organizācijas (UNWTO) TedQual, kurā tiek novērtēts kursu saturs un tas, vai augstskola piedāvā studiju kursus atbilstoši praksei pasaules tūrisma izglītībā. Turība gūst uzslavas par mūsdienīgu un aktuālu studiju kursu saturu un to, ka studiju laikā gūtās praktiskās iemaņas ļauj ātri pielāgoties reālai darba videi, turpinot karjeru tūrisma nozarē.

Prakse ir būtisks elements tūrisma nozarē, tādēļ ir svarīgi praksi iegūt arī ārzemēs. Turība sadarbojas ar dažādām augstskolām un tūrisma uzņēmumiem ārzemēs, lai dotu iespēju studentiem jau studiju laikā iegūt noderīgu un neaizmirstamu pieredzi citā valstī.

Pēc studiju programmas absolvēšanas studenti var turpināt pilnveidot zināšanas profesionālā maģistra studiju programmā “Tūrisma stratēģiskā vadība”, kā arī citās Biznesa augstskolas Turība piedāvātajās bakalaura vai maģistra studiju programmās.

Pasākumu producēšanas vadība

Studiju programmas “Pasākumu producēšana un vadība” absolventiem ir visplašākās karjeras iespējas – jaunais speciālists var strādāt uzņēmumā, kas jau nodarbojas ar lietišķo, kultūras vai rekreatīvo pasākumu organizēšanu, vai nodibināt un attīstīt savu uzņēmumu, plānot un vadīt sporta un aktīvā tūrisma pasākumus, kā arī organizēt lietišķus kongresus, konferences un sanāksmes. Iegūtais grāds un specializācija atbilst tam, lai studiju programmas absolvents varētu vadīt arī tūrisma un viesmīlības uzņēmumus. Programmai “Pasākumu producēšana un vadība” ir arī specializācija “Sporta pasākumu vadība un komunikācija”.
Starptautiskā tūrisma fakultātes studiju programmas “Pasākumu producēšana un vadība” ietvaros ik gadu notiek neformālā konference jauniešiem “Rosinātava”, kuru organizē paši studenti, tādējādi praksē apgūstot pilnu pasākuma organizēšanas ciklu – no idejas līdz realizācijai. 2020. gadā “Rosinātava” saņēma Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balvu par debiju pasākumu nozarē, studentu komanda apbalvota par izcilu sava pirmā liela mēroga pasākuma realizāciju.

7 iemesli, kāpēc studēt starptautisko tūrismu

Tūrisma vadības studijas sniedz iespēju apgūt ceļojumu organizēšanu un vadību, naktsmītņu, tūrisma un viesmīlības pakalpojumu uzņēmumu vadības principus, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas principus, tūrisma loģistiku, kā arī tūrisma biznesa veidošanas un īstenošanas nianses. Tūrisms ir viena no dinamiskākajām, globālākajām un pasaulē pieprasītākajām nozarēm. Tā kā tūrisms mūsdienās nav iedomājams bez tehnoloģijām, studējošie apgūst arī to, kā izmantot tehnoloģijas gan uzņēmuma vadībā, gan dažādu pakalpojumu nodrošināšanā.

 1. Tūrisma studijas ir piemērotas tiem, kam patīk ceļot. Bet, tā kā visiem tas neizdodas, var iemācīties palīdzēt to darīt citiem un pie reizes pelnīt naudu.
 2. Var strādāt viesnīcās (vai pat vadīt tās), par kurām runā visā pasaulē. Lai darbotos vispazīstamākajos un atzītākajos tūrisma uzņēmumos pasaulē, vajag zināšanas par viesmīlības pakalpojumiem.
 3. Var apgūt to, kā pat pamestam lauku īpašumam likt pelnīt.
 4. Iespēja iegūt 300 miljonus kolēģu visā pasaulē. Tieši tik daudz cilvēku strādā tūrisma nozarē, un, studējot tūrismu, var pievienoties viņu pulkam.
 5. Lai attīstītu savu biznesu, dažreiz pietiek ar labu ideju – piedāvāt atpūtas un izklaides pasākumus, brīvā laika pavadīšanas iespējas.
 6. Var strādāt jebkurā vietā visā pasaulē. Tūrisms ir nozare, kurai nav robežu.
 7. Var iemācīties, kā ērti un pārliecināti justies starptautiskā vidē, satikt dažādas kultūras, apgūt eksotiskas valodas.

7 iemesli, kāpēc studēt pasākumu producēšanu

Profesionālu pieeju pasākumu vadīšanā veido gan pieredze, gan zināšanas šajā jomā. Biznesa augstskola Turība piedāvā apgūt pasākumu producēšanu un vadību, kas sniegs daudzpusīgas zināšanas, sākot no pasākumu plānošanas, organizēšanas, budžeta veidošanas un sponsoru piesaistes līdz pat risku vadībai un autortiesību piemērošanai. Studiju programmā “Pasākumu producēšana un vadība” tiek iegūtas zināšanas, kas ļauj apgūt pasākumu organizēšanu kā biznesu. Studiju laikā tiek sniegtas padziļinātas zināšanas uzņēmējdarbībā, kas dod iespēju veidot karjeru strauji augošā nozarē Latvijā un pasaulē, kā arī nodibināt savu uzņēmumu.

 1. Studē pasākumu producēšanu, lai rīkotu pasākumus, un satiec klātienē savu iecienītāko dziedātāju vai sporta komandu.
 2. Studējot pasākumu producēšanu, var iemācīties to darīt tā, lai par pasākumu runā sociālajos tīklos.
 3. Pasākumu producēšana ir piemērota tiem, kam vienmēr ir idejas, kā pavadīt brīvo laiku. Iemācies šīs idejas piedāvāt arī citiem!
 4. Lai pasākumā būtu gan skaņa, gan gaisma, ir nepieciešamas zināšanas par tehnisko nodrošinājumu. To var apgūt, studējot pasākumu producēšanu.
 5. Ja patīk darbs ar tekstu radīšanu, ir vērts studēt pasākumu producēšanu, lai radītu vislabāko scenāriju pilsētas svētkiem, sacensībām vai koncertam.
 6. Vēlies zināt, kas notiek aizkulisēs pirms teātra izrādes? Pasākumu producenti to zina. Lai tur nokļūtu, ir jāzina viss, lai priekškars atvērtos laikā.
 7. Katrs var būt aktieris un režisors, atšķiras tikai žanri. Studējot pasākumu producēšanu, var atrast sev piemērotāko.

STUDIJU FORMAS:

 • Pilna laika klātiene (studijas dienā)
 • Nepilna laika studijas vakarā
 • Nepilna laika studijas neklātienē
 • Nepilna laika tālmācība (e-studijas)

STUDIJU NORISES VIETA:

Rīga, filiāles, tālmācība (e-studijas)

Vadošie mācībspēki

Maija Rozīte
Maija Rozīte
Dr.geogr.

Profesore

Anna Medne
Anna Medne
Mag. oec.; Mag. paed.; Mag. agr.

Lektore, Studiju programmas Finanses un grāmatvedība direktore 

Daina Vinklere
Daina Vinklere
Mg.geogr.

Lektore

Margarita Platace
Margarita Platace
MBA

Lektore

Laura Pole
Laura Pole
MBA

Lektore

Brigita Rozenbrika
Brigita Rozenbrika
Mg.art.

Lektore

Andis Mizišs
Andis Mizišs
Mg.art.

Lektors

Agita Doniņa
Agita Doniņa
Ph.D.

Asoc.profesore

Iveta Sprūdža
Iveta Sprūdža
Mag. oec

Lektore

Ēriks Lingebērziņš
Ēriks Lingebērziņš
Dr.oec.

Docents, dekāns

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Nospiežot “Piekrītu” vai turpinot pārlūka sesiju, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas kārtība.

Piekrītu
Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!