Viesmīlības serviss

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Reģistrējies studijām tiešsaistē
Kvalifikācija: Viesnīcu servisa organizators
Studiju ilgums: 2,3 gadi
Studiju valoda: Latviešu
Prakse: Tūrisma un viesmīlības uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs

Viesmīlības serviss

1. līmeņa jeb koledžas studijas Biznesa augstskolas Turība īstenotajā programmā “Viesmīlības serviss” ir laba platforma, kas strādājošiem cilvēkiem palīdz attīstīt sevi profesionālajā jomā un papildināt zināšanas. Tūrisma nozare šobrīd atkal visā pasaulē strauji attīstās, veidojas jauni pakalpojumi, mainās klientu vēlmes. Lai varētu atbildēt šīm pārmaiņām nozarei ir nepieciešami jauni, profesionāli un kvalificēti darbinieki. Tas nozīmē, ka tūrisma un viesmīlības nozarē ir arī liels pieprasījums pēc kvalificētiem darbiniekiem. Karjera tūrismā un viesmīlībā ir domāta ikvienam, kurš labprāt strādā ar klientiem un spēj izprast viņu vēlmes. Ātrais un elastīgais koledžas mācību process (e-studiju formātā) sniedz iespēju pilnveidot profesionālās zināšanas viesmīlības un tūrisma jomā, kā arī iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību apliecinošu dokumentu.

Koledžas studiju programma “Viesmīlības serviss” piedāvā apgūt viesmīlības uzņēmējdarbību, ko veido studiju kursi mārketingā, vadībā, grāmatvedībā, lietvedībā un citās ar biznesa veidošanu saistītās jomās. Studiju laikā iespējams apgūt ēdināšanas organizāciju un servisu, kas palīdzēs ne tikai izprast kvalitatīva produkta un pakalpojuma sniegšanas principus, bet arī veidot pievilcīgu un konkurētspējīgu piedāvājumu.

“Studiju laikā iespējas apgūt, kāda ir dažādu viesmīlības pakalpojumu nozīme tūrisma jomā. Tāpat iespējams apgūt starptautiskā viesnīcu biznesa pamatus, viesnīcu dienesta darba organizāciju, ēdināšanas pakalpojumu organizāciju un citas būtiskas zināšanas,” stāsta programmas direktore Daina Vinklere.

1. līmeņa augstākās izglītības studiju programma “Viesmīlības serviss” ir akreditēta līdz 2024. gada 31.decembrim.

Absolvējot šo Biznesa augstskolas Turība īstenoto koledžas studiju programmu, vari turpināt studijas bakalaura līmeņa programmā “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” uzreiz 3. studiju gadā.

Studiju formas:
- Nepilna laika e-studijas
Apjoms kredītpunktos/ECTS:
80 KP (120 ECTS)
Studiju norises vieta:
Attālināti

Karjeras iespējas

  • Tūrisma, viesmīlības, izklaides un atpūtas nozares uzņēmumos par vidējā līmeņa vadītāju
  • Lauku tūrisma uzņēmumā – viesu namā, atpūtas kompleksā vai nelielā SPA uzņēmumā;
  • Atpūtas un rekreācijas pakalpojumu uzņēmumos.

Studiju saturs

Oficiālais 1. līmeņa studiju programmas “Viesmīlības serviss” saturs apskatāms ŠEIT

1. studiju gads

Iegūsi prasmes uzņēmuma vadībā, tirgvedībā, grāmatvedībā, ēdināšanas organizēšanā viesmīlības uzņēmumos, lauku tūrisma un citu viesmīlības nozares uzņēmumu darba organizācijā Latvijā un ārvalstīs. Uzlabosi arī savas svešvalodas zināšanas.

2. studiju gads

Jau konkrētāk iepazīsi būtiskākos viesmīlības nozares uzņēmumu darba organizācijas procesus – uzņēmuma vadību, tirgvedību, grāmatvedību, finanšu un personāla darba organizēšanu, apgūsi viesnīcu vadības informatīvās sistēmas un lauku tūrisma specifiku, kā arī pilnveidosi savas prasmes lietišķajā etiķetē un komunikācijā. Iegūtās zināšanas būs nepieciešams pielietot pirmskvalifikācijas darba praksē viesmīlības nozares uzņēmumā.

3. studiju gads

Izmantojot iepriekšējos gados iegūtās zināšanas un pieredzi, izstrādāsi un aizstāvēsi savu kvalifikācijas darbu.

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts, balstoties uz darba tirgus prasībām un Ministru kabineta noteikumiem.

Studiju maksa

Maksa norādīta uzsākot studijas no 1. studiju gada.

Studiju forma

Norises vieta

Valoda

Ilgums

Maksa

Nepilna laika e-studijas

-

latviešu

2,3 gadi

1870 EUR

Ik gadu apmēram 40% Biznesa augstskolas Turība studentu iegūst kādu no studiju maksas atvieglojumiem. Ieskaties ŠEIT un noskaidro, vai arī Tev ir iespēja studēt izdevīgāk.

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas 1. līmeņa studiju programmā “Viesmīlības serviss", pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.

Vadošie mācībspēki

Anna Medne
Anna Medne
Mag. oec.; Mag. paed.; Mag. agr.

Lektore, Studiju programmas Finanses un grāmatvedība direktore 

Programmas direktore

Mg.geogr. Daina Vinklere

Tālr.: +371 67619693 

E-pasts: daina.vinklere@turiba.lv

Pieņemšanas laiks:

Pēc iepriekšējas vienošanās

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!