Tūrisma stratēģiskā vadība

Profesionālā maģistra studiju programma

Reģistrējies studijām tiešsaistē
Grāds: Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (prof.mg.MBA)
Kvalifikācija: Organizācijas vadītājs
Studiju ilgums: 1,5 vai 2 gadi
Studiju valoda: Latviešu vai angļu
Prakse: Latvijas vai ārvalstu tūrisma un viesmīlības uzņēmumos, tūrisma objektos un galamērķu pārvaldības organizācijās

Tūrisma stratēģiskā vadība

Studiju programma “Tūrisma stratēģiskā vadība” sagatavo studējošos darbam nozarē visā pasaulē. Maģistra grāds tūrismā ir lieliska iespēja tiem, kuri vēlas veidot savu karjeru starptautiskā vidē. Šajā programmā iegūsi stratēģiskās vadības un plānošanas prasmes, apgūsi prognozēšanas likumsakarības un metodes. Mācīsies analizēt, pētīt un prognozēt tūrisma un viesmīlības nozares attīstības tendences Baltijā un visā pasaulē.

Studiju programmas ietvaros apgūsi, kā argumentēti diskutēt par sarežģītiem tūrisma vadības aspektiem, izstrādāt uzņēmumu un institūciju stratēģijas mūsdienu mainīgajā vidē, atrast risinājumus sarežģītos un neprognozējamos tūrisma nozares uzņēmumu darbības apstākļos, pētīt, analizēt un salīdzināt tūrisma galamērķus Latvijā un pasaulē, kā arī veikt pētniecību un izprast tūrisma un citu jomu mijiedarbību.

Profesionālā maģistra studiju programma “Tūrisma stratēģiskā vadība” sniedz plašas zināšanas un veido stratēģisku skatījumu uz tūrisma norisēm globālā mērogā. Studiju programma lepojas ar pasniedzējiem – izciliem nozares praktiķiem, kas pārstāv tūrisma un ar to saistītās jomas – viesnīcu vadību, tūrisma politikas plānošanu valstiskā līmenī, kā arī restorānu biznesu. Studiju procesā studenti izveido dzīvotspējīgas jaunu tūrisma galamērķu attīstības stratēģijas, kas sniedz iespēju praktiskā darbībā iepazīt tūrisma stratēģisko plānošanu. Neatsveramu skatu uz pasaules tūrisma jomas attīstību un tendencēm studenti gūst piedaloties lielākajā tūrisma izstāde pasaulē “ITB Berlin’’, kas ir arī vērtīgu starptautisku kontaktu veidošanas platforma.

Studiju programmai piešķirta prestižās ANO Pasaules tūrisma organizācijas (UNWTO) TedQual akreditācija uz maksimālo laiku – četriem gadiem, līdz 2026. gadam.

Maģistra studiju programma “Tūrisma stratēģiskā vadība” ir akreditēta līdz 2024. gada 31. decembrim.

Pēc studiju programmas absolvēšanas studenti var turpināt attīstīt savas prasmes un iemaņas citās Biznesa augstskolas Turība piedāvātajās maģistra vai doktora studiju programmās.

Studiju formas:
- Pilna laika studijas dienā
- Nepilna laika studijas neklātienē
Apjoms kredītpunktos/ECTS:
60 KP (90 ECTS) vai 80 KP (120 ECTS)
Studiju norises vieta:
Rīga

Karjeras iespējas

  • Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadītājs Latvijā vai ārvalstīs;
  • Tūrisma attīstības un pētniecības projektu vadītājs;
  • Tūrisma speciālists pašvaldībās, tūrisma informācijas centros;
  • Augstākā līmeņa vadītājs valsts vai pašvaldību iestādēs.

Studiju saturs

Oficiālais studiju programmas saturs apskatāms ŠEIT.

1. studiju gads

Maģistranti apgūst tūrisma stratēģiskās vadības, plānošanas, prognozēšanas likumsakarības un metodes, iepazīst starptautisko tūrisma vidi un tās jaunākās tendences, veic pētnieciskos darbus tūrisma plānošanā un tirgvedībā, kā arī mācību ceļojumu laikā apmeklē tūrisma galamērķus un tiekas ar nozares profesionāļiem.

2. studiju gads

Teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praksē – tūrisma un viesmīlības uzņēmumos. Maģistranti veic radošus, patstāvīgus pētījumus, integrējot dažādu jomu zināšanas un risinot aktuālas nozares un uzņēmumu problēmas.

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts, balstoties uz darba tirgus prasībām un Ministru kabineta noteikumiem.

Studiju maksa

Maksa norādīta uzsākot studijas no 1. studiju gada.

Studiju forma

Valoda

Ilgums

Maksa

Nepilna laika studijas neklātienē

latviešu

1,6 vai 2,1 gads

2520 EUR

Pilna laika studijas dienā

angļu

1,5 vai 2 gadi

3090* EUR

*3090 EUR Eiropas Ekonomikas zonas, Šveices, NVS valstu, Ukrainas un Gruzijas pilsoņiem un patstāvīgiem iedzīvotājiem, 3550 EUR - pārējo valstu pilsoņiem

Ik gadu apmēram 40% Biznesa augstskolas Turība studentu iegūst kādu no studiju maksas atvieglojumiem. Ieskaties ŠEIT un noskaidro, vai arī Tev ir iespēja studēt izdevīgāk.

Uzņemšanas prasības

Lai iestātos maģistra studiju programmā “Tūrisma stratēģiskā vadība”, pretendentam jāuzrada profesionālā vai akadēmiskā bakalaura, vai profesionālās kvalifikācijas diploms.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.

Vadošie mācībspēki

Ēriks Lingebērziņš
Ēriks Lingebērziņš
Dr.oec.

Docents, dekāns

Maija Rozīte
Maija Rozīte
Dr.geogr.

Profesore

Programmas direktors

Dr.oec. asoc.prof. Ēriks Lingebērziņš

Tālr.: +371 67619693

E-pasts: eriks.lingeberzins@turiba.lv

Pieņemšanas laiks:

Pēc iepriekšējas vienošanās

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!