Jaunumi

08.05.2023

Paaugstini savu biznesa intelektu Turības maģistra studijās

Attīstoties tehnoloģijām, mainās arī darba tirgus tendences un pieprasījums pēc dažāda līmeņa speciālistiem un profesionāļiem, dažādu nozaru pārstāvjiem, tāpēc Biznesa augstskola Turība aicina neapstāties pie sasniegtā un turpināt studijas kādā no astoņām maģistra studiju programmām uzņēmējdarbības vadībā, komunikācijā, jurisprudencē, organizācijas drošībā un tūrisma vadībā.

Savulaik maģistrs bija vien retajam, savukārt mūsdienās maģistra grāds kļūst par aizvien lielāku nepieciešamību karjeras veidošanai. Maģistra līmeņa izglītība nozīmē padziļinātākas zināšanas un iemaņas izvēlētajā jomā, augstāku konkurētspēju darba tirgū, iespējas pašam kļūt par mācībspēku un virzīties augstāk pa karjeras kāpnēm. Maģistra studiju programmas Turībā veidotas tā, lai maģistrantūras studenti sākuma posmā varētu nostiprināt bakalaura līmenī gūtās zināšanas, pēc tam padziļināti apgūstot savu izvēlēto jomu.

Maģistra studijas ir neatsverams ieguvums profesionālajai izaugsmei un konkurētspējai darba tirgū, tāpēc maģistra studiju programmu saturs Biznesa augstskolā Turība veidots, uzlūkojot studentus kā darba tirgū esošus nozaru profesionāļus, kuri vēlas pilnveidot un nostiprināt savas zināšanas un prasmes. Studiju procesā integrētas diskusijas, prezentācijas, grupu darbi un viedokļu argumentācijas, sekmējot gan viedokļu un pieredzes apmaiņu studējošo starpā, gan starp studējošajiem un docētājiem. Tāpat maģistra studiju laikā būtiska uzmanība tiek veltīta ne tikai specifiskiem nozaru priekšmetiem, bet arī vadītāja un līdera spēju izkopšanai, sekmējot studējošo iespējas kļūt par dažāda līmeņa vadītājiem.
Turība savās studiju programmās liek uzsvaru uz biznesa intelekta attīstīšanu, jo biznesa domāšana caurvij katru studiju programmu. Pasniedzēji un vieslektori gan no Latvijas, gan ārvalstīm ir augstas raudzes profesionāļi un pārstāv dažādas nozares.

Biznesa augstskola Turība piedāvā astoņas maģistra studiju programmas:
Juridiskajā fakultātē

Uzņēmējdarbības vadības fakultātē

Starptautiskā tūrisma fakultātē

Biznesa augstskola Turība piedāvā dažādas maģistra studiju formas – gan pilna laika studijas klātienē, gan nepilna laika maģistra studijas neklātienē.

Maģistru studiju ilgums ir atkarīgs no izvēlētas izglītības formas (pilna laika dienas studijas notiek angļu valodā, savukārt vakaros, neklātienē un e-studijās – latviešu valodā), neatkarīgi no izvēlētas studiju formas un programmas, studijas ilgst no 1,5 līdz 2,1 gadam.

Maģistru studiju laikā ir plašas starptautisko studiju iespējas, jo augstskola piedāvā pieteikt dalību ERASMUS+ programmā kas paredz vienu vai divus semestrus ilgas studijas kādā no Turības sadarbības augstskolām Eiropas Savienībā, vai divpusējās apmaiņas programma, kas Turības studentiem piedāvā iespēju vienu vai divus semestrus studēt kādā no sadarbības augstskolām. Tāpat arī ir iespēja doties dubultā diploma programmā, kuras ietvaros viena studiju perioda laikā ir iespējams iegūt divus diplomus – vienu Biznesa augstskolā Turība, otru kādā no sadarbības augstskolām. Šīs programmas ietvaros studenti studē gan Latvijā, gan izvēlētajā augstskolā ārvalstīs.

Sīkāk informāciju par maģistru studiju programmām varat iegūt Biznesa augstskolas Turība studiju informācijas centrā, augstskolas mājaslapā – wwww.turiba.lv vai apmeklējot kādu no atvērto durvju dienām.

Biznesa augstskolas Turība Atvērto durvju dienas notiks Rīgā (Graudu ielā 68) - 18. maijā, 13. jūlijā un 9. augustā, bet augstskolas filiālēs - 18. jūlijā Talsos, 19. jūlijā Cēsīs un Liepājā. Par konkrētu norises laiku sekojiet līdzi augstskolas sociālajos tīklos un mājaslapā www.turiba.lv pie pasākuma kalendāra.

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!