Studijas>Fakultātes>Juridiskā fakultāte>Studiju programmas>Profesionālā maģistra izglītības studiju programmas>Publiskā pārvalde

Publiskā pārvalde - profesionālā maģistra studiju programma

 • Noderīgi

  - Katrs sestais programmas Publiskā pārvalde absolvents ir vadītājs

   

  - Absolventam ir iespējas turpināt studijas doktora studiju programmās: Uzņēmējdarbības vadība vai Komunikācijas vadība

GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds valsts pārvaldē (MPA)

KVALIFIKĀCIJA: Organizācijas vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 1,6 vai 2,1 gadi

Studiju procesā ir iespējas iepazīt pārvaldes procesus Eiropas Savienībā un šo procesu ietekmi uz valsts pārvaldi Latvijā. Izzināsi, kā mūsdienu sociāli ekonomiskajā situācijā palielinas tiesību ietekme uz pašvaldību attīstību visos Latvijas reģionos.

 

STARPTAUTISKA ATZINĪBA
Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trīs starptautiskās sadarbības programmās vai praktiskās iemaņas nostiprināt un stažēties ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē.

 

PRASMES
Apgūsi projektu vadību publiskajā pārvaldē, vadības informācijas un kvalitātes sistēmas pamatprincipus, kā arī attīstīsi prasmes mārketingā un publiskajās finansēs.

KARJERAS IESPĒJAS:

 • Valsts tiešās vai pastarpinātās iestādes vadītājs;
 • Nevalstiskās organizācijas vadītājs;
 • Komercsabiedrības vadītājs;

PRAKSE 2. studiju gadā kādā no ministrijām, valsts vai pašvaldību iestādēs, privātos uzņēmumos.

MŪSU PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS: 

 • Trīs starptautiskās sadarbības programmas
 • Pasniedzēji - nozares pārstāvji
 • Profesionāli docētāji, kas studiju procesā sagatavo vadītāju praktiskam darbam


Profesionālā maģistra studiju programma “Publiskā pārvalde” sniedz plašas zināšanas valsts pārvaldes vadībā un tās juridiskajos aspektos. Mācību process norit e-studiju formātā, tomēr tās saturu studējošie apgūst tikpat efektīvi kā klātienē.     

„Programma gatavo konkurētspējīgus valsts iestāžu, pašvaldību institūciju un kapitālsabiedrību vadītājus, kuri būs kompetenti pieņemt atbildīgus lēmumus. Šie nākotnes vadītāji būs spriest spējīgi uzņēmējdarbības atbalstīšanai, lai vairotu valsts un tautas labklājību. Studijas ne tikai paplašinās zināšanas un redzesloku, bet arī izveidos spēju uzlūkot valsts pārvaldi kā klientorientētu un uzņēmējdarbības videi draudzīgu sistēmu,” stāsta Juridiskās fakultātes dekāns, programmas direktors Jānis Načisčionis.

Studiju programmā “Publiskā pārvalde” studenti apgūst arī projektu vadību, vadības informācijas un kvalitātes sistēmu pamatprincipus, kā arī attīsta prasmes mārketingā un publiskajās finansēs.

„Programma ir laba iespēja aizņemtiem cilvēkiem īsā laikā papildināt savas zināšanas un prasmes, izvēloties sev atbilstošu studiju formu - apmeklēt lekcijas klātienē brīvdienās vai vakaros, kā arī studēt patstāvīgi e-vidē. Studijas sniedz plašas juridiskās zināšanas un vadītprasmes valsts pārvaldē, kas ir noderīgas gan esošajiem, gan topošajiem speciālistiem. Šī programma man palīdzēja nostiprināt līdzšinējo profesionālo pieredzi ar teorētisko bāzi.  Lielu atbalstu studijās sniedza augstskolas profesionālie un atsaucīgie pasniedzēji,” stāsta programmas absolvente, Valsts administrācijas skolas Mācību un resursu pārvaldības daļas vadītāja Linda Moše-Možus.

###TAB-HOLDER###

 

PROGRAMMAS DIREKTORS
Dr.iur. Jānis Načisčionis
Tālrunis 67606105
E-pasts: Janis.Naciscionis@turiba.lv

 

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.

Nodarbību saraksts