Studijas>Fakultātes>Juridiskā fakultāte>Studiju programmas>Profesionālā maģistra izglītības studiju programmas>Publiskā pārvalde

Publiskā pārvalde - profesionālā maģistra izglītības studiju programma

 • Noderīgi

  - Katrs sestais programmas Publiskā pārvalde absolvents ir vadītājs

   

  - Absolventam ir iespējas turpināt studijas doktora studiju programmās: Uzņēmējdarbības vadība vai Komunikācijas vadība

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.

GRĀDS:
Profesionālā maģistra grāds valsts pārvaldē

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmuma un iestāžu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 1,6 vai 2,1 gadi

Studiju procesā ir iespējas iepazīt pārvaldes procesus Eiropas Savienībā un šo procesu ietekmi uz valsts pārvaldi Latvijā. Izzināsi, kā mūsdienu sociāli ekonomiskajā situācijā palielinas tiesību ietekme uz pašvaldību attīstību visos Latvijas reģionos.

 

STARPTAUTISKA ATZINĪBA
Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trīs starptautiskās sadarbības programmās vai praktiskās iemaņas nostiprināt un stažēties ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē.

 

PRASMES
Apgūsi projektu vadību publiskajā pārvaldē, vadības informācijas un kvalitātes sistēmas pamatprincipus, kā arī attīstīsi prasmes mārketingā un publiskajās finansēs.

KARJERAS IESPĒJAS:

 • Valsts tiešās vai pastarpinātās iestādes vadītājs;
 • Nevalstiskās organizācijas vadītājs;
 • Komercsabiedrības vadītājs;

PRAKSE 1. studiju gadā kādā no ministrijām, valsts vai pašvaldību iestādēs, privātos uzņēmumos.

MŪSU PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS: 

 • Trīs starptautiskās sadarbības programmas
 • Pasniedzēji - nozares pārstāvji
 • Profesionāli docētāji, kas studiju procesā sagatavo vadītāju praktiskam darbam

###TAB-HOLDER###

 

PROGRAMMAS DIREKTORS
Dr.iur. Jānis Načisčionis
Tālrunis 67606105
E-pasts: Janis.Naciscionis@turiba.lv

Nodarbību saraksts