Uzņēmējdarbības vadība

Doktora studiju programma

Reģistrējies studijām tiešsaistē
Grāds: Doktora zinātniskais grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā (Ph. D.)
Studiju ilgums: 3 gadi
Studiju valoda: Latviešu vai angļu

Uzņēmējdarbības vadība

Studējot uzņēmējdarbības vadību doktorantūrā, iespējams pilnveidot savas zināšanas, mērķtiecību, radošumu un spējas analizēt, izstrādājot jaunas pieejas biznesa vadīšanā. Iegūtās zināšanas un prasmes doktora studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība” būtiski paaugstinās personīgā zīmola vērtību darba tirgū un ir nozīmīgs priekšnosacījums, lai saņemtu konkurētspējīgu atalgojumu. Iegūtais doktora grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā atver durvis Jums un Jūsu biznesam Eiropā, kā arī būtiski paplašina karjeras ceļa izvēli biznesā, valsts vai pašvaldības institūcijā vai augstākās izglītības iestādē.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti izglītotus un profesionālus speciālistus, sniedzot būtisku ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā un pasaulē.

Studiju programmas ietvaros iespējams apgūt jaunākās kompetences uzņēmumu vadībā, kritiski radošo pieeju lēmumu pieņemšanā un prasmi meklēt jaunas zināšanas, prasmi atrast cēloņsakarības un līdz ar to – jaunus veidus, kā attīstīt biznesu, pieredzi un zināšanas studiju programmu izstrādē un īstenošanā, kā arī zinātniski pētnieciskā darba kompetenci, jauna līmeņa pieeju vadīšanā un oriģinālas idejas biznesa attīstībai.

Doktora studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” ir akreditēta līdz 2027. gada 5. augustam.

Studiju formas:
- Pilna laika studijas vakarā
Apjoms kredītpunktos/ECTS:
120 KP (180 ECTS)
Studiju norises vieta:
Rīga

Karjeras iespējas

  • Iespēja pretendēt uz docenta, asociētā profesora vai profesora akadēmisko amatu;
  • Augstākā līmeņa vadītājs valsts un pašvaldību iestādēs;
  • Starptautisku pētījumu autors;
  • Uzņēmuma īpašnieks un vadītājs.

Studiju saturs

Oficiālais doktora studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” saturs apskatāms ŠEIT.

1. studiju gads

Būs iespējams iegūt jaunas kompetences uzņēmuma vadīšanā, apgūt kritiski radošo pieeju lēmumu pieņemšanā un prasmi meklēt jaunas zināšanas.

2. studiju gads

Iespējams attīstīt prasmi atrast cēloņsakarības un līdz ar to – meklēt jaunus veidus, kā attīstīt biznesu. Tiks dota iespēja līdzdarboties studiju programmu īstenošanā un veikt reālu pētījumu, lai pārbaudītu izvirzīto hipotēzi un apgūt prasmi pierādīt jauno vērtību lietderību.

3. studiju gads

Iespēja iegūt zinātniski pētnieciskā darba kompetenci, savu jaunā līmeņa pieeju vadīšanā, jaunās oriģinālās idejas biznesa attīstībai, izklāstot to promocijas darbā, kā arī pierādot gan teorētiski, gan praktiski to vērtību uzņēmējdarbībai kopumā.

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts, balstoties uz darba tirgus prasībām un Ministru kabineta noteikumiem.

Studiju maksa

Maksa norādīta uzsākot studijas no 1. studiju gada.

Studiju forma

Valoda

Ilgums

Maksa

Pilna laika studijas vakarā

latviešu

3 gadi

2990 EUR

angļu

3 gadi

2990 EUR

Ik gadu apmēram 40% Biznesa augstskolas Turība studentu iegūst kādu no studiju maksas atvieglojumiem. Ieskaties ŠEIT un noskaidro, vai arī Tev ir iespēja studēt izdevīgāk.

Uzņemšanas prasības

Lai iestātos, pretendentam jāuzrāda maģistra vai profesionālā maģistra diploms sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, komerczinības un administrēšana, tiesību zinātnes tematiskajā jomā vai citā tematiskajā jomā, ja personai ir vismaz 2 gadu darba pieredze vadītāja darbā, kā arī referāts par pretendenta pētniecības interesēm un iespējamo promocijas darba tēmu.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”. 

Vadošie mācībspēki

Ineta Lūka
Ineta Lūka
Dr.paed.

Profesore

Rosita Zvirgzdiņa
Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec.

Profesore

Velga Vēvere
Velga Vēvere
Dr.phil.

Profesore

Ivars Godmanis
Ivars Godmanis
Dr.phys.

Docents

Zane Driņķe
Zane Driņķe
Ph.D.

Rektore, profesore

Programmas direktore

Dr.oec., prof. Rosita Zvirgzdiņa

Tālr.: +371 67618746

E-pasts: rosita.zvirgzdina@turiba.lv

Pieņemšanas laiks:

Pēc iepriekšējas vienošanās

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!