"Starptautiskā komunikācijas vadība” specializācija „Sporta komunikācija”

Reģistrējies studijām tiešsaistē
Grāds: Profesionālais bakalaura grāds komunikācijas vadībā
Kvalifikācija: Starptautiskās komunikācijas vadītājs
Studiju ilgums: 4 vai 4,3 gadi
Studiju valoda: Latviešu vai angļu
Prakse: Ārlietu ministrijā, Latvijas Bankā, Latvijas–Lielbritānijas Tirdzniecības palātā, Valsts kancelejā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Amerikas Tirdzniecības palātā Latvijā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvētajos uzņēmumos u.c.

"Starptautiskā komunikācijas vadība” specializācija „Sporta komunikācija”

Ja tev ir interese par sportu un vēlies padziļināti izpētīt šo nozari un komunikācijas aspektus tajā, tad, Biznesa augstskolas Turība profesionālā bakalaura studiju programmas „Starptautiskā komunikācijas vadība” specializācija “Sporta komunikācija ” būs tieši priekš tevis. Šajā specializācijā gūsi ieskatu sporta pasaulē no komunikācijas puses, īpaši starptautiskā vidē. Tu iegūsi zināšanas par sporta organizācijām un to struktūrvienību vadību, iemācīsies vadīt sporta komunikāciju.

Bakalaura studiju programma sniedz studentiem iespēju kļūt par sporta struktūrvienību vadītājiem, sporta menedžeriem, komunikācijas speciālistiem sporta uzņēmumos, asociācijās, federācijās, sporta bāzēs un citās iestādēs. Kā arī strādāt sporta industrijā, aptverot visas ar biznesu un ar tā vadīšanu saistītās lietas. Studiju laikā iegūsi zināšanas par sporta industriju arī starptautiskā vidē, ietverot komunikāciju, mārketingu un sporta tiesības, kas veidos kompetentu un visaptverošu vadītāju sporta nozarē.
Programmas ietvaros apgūsi tādus studiju kursus kā „Vizuālā rediģēšana”, „Sporta projektu vadība”, „Sporta organizācija”, „Sporta komunikācija” un citus.

Bakalaura studiju programma “Starptautiskā komunikācijas vadība” ir akreditēta līdz 2027. gada 28.oktobrim.
Pēc studiju programmas absolvēšanas studenti var turpināt attīstīt savas prasmes un iemaņas citās Biznesa augstskolas Turība piedāvātajās maģistra vai doktora studiju programmās.

Studiju formas:
- Pilna laika studijas dienā
- Nepilna laika studijas vakarā
- Nepilna laika studijas neklātienē
Apjoms kredītpunktos/ECTS:
160 KP (240 ECTS)
Studiju norises vieta:
Rīga

Karjeras iespējas

  • Starptautiskās komunikācijas vadītājs;
  • Starptautiskās komunikācijas eksperts;
  • Ārējo sakaru nodaļas vadītājs;
  • Uzņēmuma pārstāvis ārvalstīs;
  • Komunikācijas, tirdzniecības vai labdarības projektu vadītājs;
  • Starptautisku projektu vai organizāciju vadītājs.

Studiju saturs

1. studiju gads

Studējot starptautiskās komunikācijas vadību, iegūsi speciālista ikdienā tik noderīgās zināšanas par sociālo psiholoģiju un komunikācijas atšķirībām dažādās valstīs. Iemācīsies vadīt komunikāciju globālajā publiskajā telpā, kā arī uzlabosi savas angļu valodas zināšanas.

2. studiju gads

Apgūsi mārketinga komunikāciju un zīmolvedību, digitālo mārketingu, multimedijus, komunikācijas ētiku, lietišķo etiķeti un protokolu. Tāpat vari iegūt starptautisko pieredzi, izvēloties studēt Erasmus+ programmā vai praksi veicot kādā no Eiropas valstīm. Varēsi izvēlēties, kuru svešvalodu apgūt papildus – spāņu, franču, vācu vai krievu.

3. studiju gads

Iespējams apgūt starptautisko mārketingu, komunikācijas tiesības, projektu vadību, līderību un personas datu aizsardzību. Tāpat iespējams apgūt kādu no izvēles kursiem – inovāciju komunikāciju, pasākumu vadību, sporta projektus, vizuālo rediģēšanu, audio, video vai foto iemaņas.

4. studiju gads

Ceturtajā studiju gadā varēsi apgūt socioloģiju, krīzes komunikāciju, vides komunikāciju, mediju pratību, kā arī izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu.

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts, balstoties uz darba tirgus prasībām un Ministru kabineta noteikumiem.

Studiju maksa

Maksa norādīta uzsākot studijas no 1. studiju gada.

Studiju forma

Valoda

Ilgums

Maksa

Pilna laika studijas dienā

latviešu

4 gadi

2670 EUR

angļu 4 gadi 2790 EUR
Nepilna laika studijas vakarā latviešu 4,3 gadi

2370EUR

Nepilna laika studijas neklātienē

latviešu

4,3 gadi

2270 EUR

Ik gadu apmēram 40% Biznesa augstskolas Turība studentu iegūst kādu no studiju maksas atvieglojumiem. Ieskaties ŠEIT un noskaidro, vai arī Tev ir iespēja studēt izdevīgāk.

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas programmā “Starptautiskā komunikācijas vadība”, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.

Vadošie mācībspēki

Ieva Lejiņa
Ieva Lejiņa
Mg.sab.att.

Lektore

Kristīne Tjarve
Kristīne Tjarve
Mag.paed.

Lektore

Juris Millers
Juris Millers
Dr.philol.

Lektors

Līga Mirlina
Līga Mirlina
Mg.sc.soc.

Lektore

Velga Vēvere
Velga Vēvere
Dr.phil.

Profesore

Jana Bunkus
Jana Bunkus
Mg.sc.comm.

Virziena vadītāja

PROGRAMMAS DIREKTORE

Mg. Jana Bunkus

Tālr.: +371 67628870

E-pasts: jana.bunkus@turiba.lv

Pieņemšanas laiks:

C korpusa 109. telpā pēc iepriekšējas vienošanās

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!