Jaunumi

03.07.2024

Komunikācija – piedzīvo radošumu un dinamiku ik dienu

Mūsdienās komunikācijas prasmes tiek ļoti augstu vērtētas, un darba devēji tās uzskata par svarīgām, kā arī nepieciešamām prasmēm, jo tās ievērojami paaugstina darba izpildes kvalitāti. Biznesa augstskola Turība piedāvā divas bakalaura programmas komunikācijas virzienā – "Starptautiskās komunikācijas vadība" un "Sabiedriskās attiecības".

Bakalaura studiju programma “Starptautiskās komunikācijas vadība” piedāvā iespēju apgūt komunikācijas vadīšanu starptautiskā vidē. Programmas ietvaros tiek apgūts, kā plānot, organizēt un vadīt organizācijas starptautisko komunikāciju, analizēt informāciju, mērķauditorijas un informācijas kanālus, veidot un plānot organizācijas starptautisko komunikācijas vadību, nodrošinot uzticēšanos zīmola vērtībām, analizēt starptautiskās komunikācijas riskus, prognozēt iespējamās krīzes un iesaistīties krīžu vadībā, prognozēt un novērst organizācijas konfliktus starptautiskā vidē, sekmēt sabiedrības atbalstu organizācijas darbībai starptautiskā vidē. Šī ir arī lieliska iespēja, lai uzlabotu un pilnveidotu savas svešvalodu zināšanas.

Savukārt, studiju programma “Sabiedriskās attiecības” sagatavo komunikācijas nozares profesionāļus un sabiedrisko attiecību speciālistus, kas ne tikai spēj realizēt publicitātes pasākumus un komunikācijas kampaņas, bet arī ir kompetenti izveidot veiksmīgu uzņēmuma komunikācijas stratēģiju, uzstāties auditorijas priekšā un prasmīgi rīkoties krīzes situācijās, nodrošinot komunikāciju ar dažādām ietekmes pusēm. Studijas sniedz iespēju apgūt padziļinātas zināšanas sabiedriskajās attiecībās un ar tām saistītajās jomās – komunikācijas zinātnē, digitālajā mārketingā, reklāmā, sociālajā psiholoģijā, vides komunikācijā, uzņēmējdarbībā, kā arī gūt ieskatu radošo industriju darbībā.

Bakalaura programmu “Starptautiskā komunikācijas vadība” un “Sabiedriskās attiecības” direktore, Komunikācijas virziena vadītāja Jana Bunkus akcentē piecus iemeslus, kādēļ izvēlēties studēt šīs programmas Biznesa augstskolā Turība:

Komunikācija – viena no nozīmīgākajām nozarēm

Ar sabiedrisko attiecību un starptautisko komunikāciju mūsdienās veido uzņēmuma, personas, produkta vai pakalpojuma atpazīstamību. Šodien komunikācija ir viena no populārākajām nozarēm pasaulē, jo interesanta, profesionāli veidota, radoša un savlaicīga informācija ir atslēga uz panākumiem – gan informatīvā, gan finansiālā ziņā.

Daudzpusīgas karjeras iespējas visā pasaulē

Sabiedrisko attiecību un starptautiskās komunikācijas absolventi var strādāt dažādās nozarēs, piemēram, komunikācijā, mārketingā, reklāmā, medijos, politikā, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās, valsts pārvaldē, vai arī veidot savu uzņēmumu, kā arī darboties kā satura veidotāji (influenceri).

Personiskā izaugsme

Studējot sabiedriskās attiecības un starptautisko komunikāciju, ikviens iegūst daudzpusīgu zināšanu un prasmju klāstu: komunikācijas, uzstāšanās, mutiskās un rakstiskās komunikācijas, reklāmas, mārketinga, starptautiskās tīklošanās, digitālās komunikācijas, sociālo mediju komunikācijas un mārketinga, mediju, krīzes komunikācijas, ilgtspējas, korporatīvās atbildības, starpkultūru komunikācijas, etiķetes utt. Tas sekmē ne tikai daudzpusīgu personisko izaugsmi, bet palielina arī konkurētspēju.

Iespēja strādāt radoši

Komunikācija ir nozare, kurā katra darba diena ir citāda – neviena diena nelīdzinās citai un neviens uzdevums neatkārtojas, jo katra situācija ir individuāla. Tas nozīmē, ka sabiedriskajās attiecības un starptautiskajā komunikācijas vadība ir iespēja izbaudīt radošu un dinamisku darba procesu, kuru bieži speciālists var veidot un noteikt. Absolvents var strādāt algotu darbu, bet var izvēlēties veidot ārpakalpojumu vai arī darboties kā influenceris.

Radošs studiju process

Sabiedrisko attiecību un starptautiskās komunikācijas vadības studijas ir radošas un aizraujošas, kas notiek kopā ar pasniedzējiem – komunikācijas nozares profesionāļiem no Latvijas un ārvalstīm. Studiju procesā studenti ne tikai apgūst teoriju, bet daudz darbojas arī radoši, proti, dodas mācību ekskursijās uz nozares uzņēmumiem, fotografē, filmē, veido podkāstus un digitālo komunikāciju, analizē dažādas reālus piemērus, piedalās dažādu situācija izspēlēs, piemēram, organizējot preses konferences, uzņem ciemos vieslektorus, utt.

Pēc sabiedrisko attiecību studiju absolvēšanas studenti var turpināt pilnveidot savas prasmes profesionālā maģistra studiju programmā “Stratēģiskā komunikācijas vadība”, kā arī citās Biznesa augstskolas Turība piedāvātajās bakalaura vai maģistra studiju programmās.

Sīkāk informāciju par bakalaura programmām “Sabiedriskās attiecības” un “Starptautiskās komunikācijas vadība” var iegūt Biznesa augstskolas Turība Studiju informācijas centrā, augstskolas mājaslapā – www.turiba.lv vai apmeklējot kādu no Atvērto durvju dienām.

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!