Projekti

Biznesa augstskola Turība aktīvi piedalās dažādos izglītības un zinātnes sadarbības projektos, ko līdzfinansē Eiropas Savienība un citas starptautiskās sadarbības programmas. Kā vadošais partneris esam sekmīgi īstenojuši starptautiska mēroga Erasmus+, JUSTICE, NORDPLUS un citu fondu atbalstītus projektus.

01.11.2018 - 31.10.2020

Eiropas Sociālā fonda projekts „Pārvaldības uzlabošana Biznesa augstskolā Turība”

Biznesa augstskola Turība realizē Eiropas Sociālā fonda projektu, kura mērķis ir augstskolas pārvaldības uzlabošana, ieviešot koplietošanas e-risinājumus studiju efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai un paaugstināt vadības personāla kompetences un prasmes, lai nodrošinātu studiju programmu kvalitāti un efektīvi izmantotu pieejamos resursus, attīstot stratēģiskās partnerības ar zinātnes un uzņēmējdarbības sektoru.

Projekta ietvaros tiek pārskatītas studiju programmas un Turības pārvaldības modelis un sistēma, tiek veidots pārmaiņu vadības plāns, uz kura pamata augstskola turpmāk veidos savu attīstības stratēģiju. Paralēli augstskola pārskata un veic uzlabojumus savā kvalitātes vadības sistēmā, tiek veikts arī ārējs audits, ko nodrošina vietējie un starptautiskie eksperti.

Projekta ietvaros Turības vadošie darbinieki papildina savas profesionālās zināšanas caur dažādām tematiskajām apmācībām un uzlabo angļu valodas prasmes.

Projekta ietvaros tiek uzlabota BATIS sistēma, tajā veidojot jaunas gan studentam, gan pasniedzējam ērtas funkcijas. Tāpat notiek mobilās aplikācijas izstrāde, kas jau no 2020.gada septembra sniegs iespējas gan studentiem, gan pasniedzējiem daudz ērtāk lietot BATIS savos viedtālruņos.

Projekta izmaksas ir 150 000 EUR, no kā 127 500 EUR ir Eiropas Sociālā fonda finansējums.
Projekta īstenošanas laiks ir no 2018.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.oktobrim.
Projekta numurs: 8.2.3.0/18/A/007
Informācija par projektu sociālajos tīklos pieejama ŠEIT.

Līgumi un iepirkumi

Tabulas papildu saturs
Nr. Iepirkuma / Līguma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmums par pakalpojuma sniedzēju, lēmuma datums Līguma summa EUR (bez PVN)
1. Publisko iepirkumu speciālista pakalpojumi 12.06.2019. Lēmums nr.1, datums: 13.06.2019., Līgums tiek slēgts ar: Una Skrastiņa 1220.00
2. Augstskolas pārvaldības informācijas sistēmas e-risinājumu izstrāde* 02.09.2019. Protokols nr.4, datums: 6.09.2019.., Līgums tiek slēgts ar: SIA „MAK IT” 85790.00
3. Vadības personāla kompetenču pilnveides mācību satura izstrāde un nodarbību vadīšana izglītības vadībā, mācību kurss „Akadēmiskais godīgums” 25.09.2019. Protokols nr.5, datums: 27.09.2019.., Līgums tiek slēgts ar: Ingrīda Veikša 500.00
4. Vadības personāla kompetenču pilnveides mācību satura izstrāde un nodarbību vadīšana izglītības vadībā, mācību kurss „Administratīvā efektivitāte” 25.09.2019. Protokols nr.5, datums: 27.09.2019.., Līgums tiek slēgts ar: Daina Vasiļevska 500.00
5. Starptautisks salīdzinošs izvērtējums (peer-review) kvalitātes vadības pilnveides plānam 04.10.2019. Protokols nr.6, datums: 7.10.2019., Līgums tiek slēgts ar: AVANTA Audit Sp z.o.o 1000.00
6. Vadības personāla kompetenču pilnveides mācību satura izstrāde un nodarbību vadīšana, angļu valoda, 3 līmeņi: vidējs, vidēji augsts, augsts līmenis 16.12.2019. Protokols nr.7, datums: 17.12.2019.,
Līgums tiek slēgts:
1. Vidēja līmeņa kurss: Inese Ate;
2. Vidēji augsta līmeņa kurss: Anda Komarovska;
3. Augsta līmeņa kurss: SIA Namaskaar, apmācītājs Sundars Vaidesvarans.
1. 1266.00
2. 1266.00
3. 1266.00
7. Vadības personāla kompetenču pilnveides mācību izdales materiālu sagatavošana, angļu valoda, 3 līmeņi 20.12.2019. Protokols nr.8, datums: 23.12.2019., Līgums tiek slēgts ar: SIA Namaskaar, speciālists Sudnars Vaidesvarans 565.00
8. Vadības personāla profesionālo kompetenču pilnveides mācības. Mācību kurss „Tiešsaistes mācību metodika” – pašmācību materiāla izstrāde un nodarbību vadīšana. 17.02.2020. Protokols nr.9, datums: 17.02.2020.,
Līgums tiek slēgts:
Daiga Kalniņa
877.00
9. Vadības personāla profesionālo kompetenču pilnveides mācības. Mācību kurss „Augstākās izglītības satura inovācijas” – pašmācību materiāla izstrāde un nodarbību vadīšana. 17.02.2020. Protokols nr.9, datums: 17.02.2020.,
Līgums tiek slēgts:
Andra Fernāte
877.00
10. „Biznesa augstskolas Turība” pārvaldības uzlabojumu audits 15.05.2020. Protokols nr.10., datums: 21.05.2020.,
Līgums tiek slēgts ar: biedrība „Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma”
5100.00
11. Starptautisks salīdzinošs izvērtējums izstrādātajam BA Turība Pārmaiņu vadības plānam 18.08.2020. Protokols nr.11., datums: 18.08.2020.,
Līgums tiek slēgts ar: Jana Majerova
1340.00
12. Starptautisks salīdzinošs izvērtējums izstrādātajiem BA Turība e-risinājumiem un rekomendāciju sniegšana turpmākajiem uzlabojumiem 28.08.2020. Protokols nr.12., datums: 01.09.2020.,
Līgums tiek slēgts ar: Warzocha Grzegorz / AVANTA Audit Sp. z o.o.
1320.00
Tabulas papildu saturs


Visi piedāvājumi iesniedzami sūtot tos uz e-pasta adresi: kristine.tihanova@turiba.lv
* Iepirkums izsludināts IUB mājas lapā, Iepirkuma ID Nr. BAT 2019/1 ESF.

Projekta vadītāja:
Kristīne Tihanova
Kristine.tihanova@turiba.lv
Tel.: +371 67625371

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!