Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Studiju programmas>Profesionālā bakalaura studiju programmas>Starptautiskā finanšu vadība

Starptautiskā finanšu vadība - Profesionālā bakalaura studiju programma


STARPTAUTISKĀ FINANŠU VADĪBAGRĀDS: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 4 gadi pilna laika klātienes studijās dienā vai vakarā vai 4,3 gadi nepilna laika klātienes studijās vakarā

STUDIJU VALODA: latviešu vai angļu

PRAKSE: Starptautiskos uzņēmumos

PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

  • Elastīgs apmācību process;
  • Uz pieredzi balstīta zināšanu pārnese;
  • Praktiķu meistarklases.


DOCĒTĀJI - JOMAS EKSPERTI:

  • Ieva Meldrāja – SIA „VISMA” finanšu direktore;
  • Ivars Godmanis –  finansists, kādreizējais Ministru prezidents;
  • Ivars Linde – SIA „TRIGONA” konsultants;
  • Jānis Zeibots –  Biznesa augstskolas Turība finanšu direktors.


Četru gadu laikā studējošie iegūs padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas ekonomikas procesu izzināšanā un uzņēmuma finanšu pārvaldībā, kā arī attīstīs analītisko domāšanu un spēju operatīvi pieņemt organizācijas attīstībai būtiskus lēmumus.  Absolventi iegūs bakalaura grādu uzņēmuma vadīšanā ar specializāciju starptautiskajā finanšu vadībā. Iegūtā profesionālā kvalifikācija ļaus ieņemt uzņēmuma vadītāja, finansista, ekonomista vai projektu vadītāja amatu un sniegs nepieciešamo zināšanu bāzi, kas nepieciešama, plānojot uzņēmuma darbību un nosakot labāko uzņēmuma finansēšanas veidu, ievērojot starptautisko faktoru ietekmi, kā arī analizējot un novēršot potenciālos uzņēmējdarbības riskus.

Programma tapusi sadarbībā ar SIA „SAKRET Latvija” un Latvijas Ekonomistu asociāciju.

###TAB-HOLDER###

PROGRAMMAS DIREKTORE
Mg.oec. Anna Medne
Telefons: 67618746
E-pasts: Anna.Medne@turiba.lv  

 

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma 
grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas 
akreditētas līdz 2020. gadam.

Nodarbību saraksts