Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Studiju programmas>Profesionālā bakalaura studiju programmas>Starptautiskā Finanšu vadība

Starptautiskā Finanšu vadība - profesionālā studiju programma

GRĀDS: Bakalaura grāds uzņēmuma vadībā

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmuma vadītājs 

STUDIJU ILGUMS: 4 (pilna laika studijas) vai 4,3 gadi (nepilna laika studijas)

 

Kompetence: Spēja plānot uzņēmuma darbību un noteikt labāko uzņēmuma finansēšanas veidu ievērojot starptautisko faktoru ietekmi, kā arī analizēt un novērst uzņēmējdarbības riskus

PRAKSE Starptautiskos uzņēmumos

Priekšrocības:

Elastīgs apmācību process;

Uz pieredzi balstīta zināšanu pārnese;

Praktiķu meistarklases

 

Pasniedzēji:

Ieva Meldrāja – SIA „VISMA” finanšu direktore;

Ivars Godmanis –  finansists, kādreizējais Ministru prezidents;

Ivars Linde – SIA „TRIGONA” konsultants;

Jānis Zeibots –  Biznesa augstskolas Turība finanšu direktors

 

Studiju programmas saturs:

Finanšu pārvaldība

Grāmatvedības pamati

Vadības grāmatvedība

Grāmatvedības programmatūra

Uzņēmuma finanses

Administratīvās finanses

Budžeta plānošana

Nodokļi un audits

Starptautiskie nodokļi

Nodokļu optimizācija

Starptautisko finanšu pamati

Darījumu teorija

Eiropas Savienības finanšu instrumenti

Risku vadība

Kapitāla tirgi

Bankas un apdrošināšana

 

Četru gadu laikā studējošie iegūs  padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas ekonomikas procesu izzināšanā un uzņēmuma finanšu pārvaldībā, kā arī attīstīs analītisko domāšanu un spēju operatīvi pieņemt organizācijas attīstībai būtiskus lēmumus.  Absolventi iegūs bakalaura grādu uzņēmuma vadīšanā ar specializāciju starptautiskajā finanšu vadībā. Iegūtā profesionālā kvalifikācija ļaus ieņemt uzņēmuma vadītāja, finansista, ekonomista vai projektu vadītāja amatu un sniegs nepieciešamo zināšanu bāzi, kas nepieciešama, plānojot uzņēmuma darbību un nosakot labāko uzņēmuma finansēšanas veidu, ievērojot starptautisko faktoru ietekmi, kā arī analizējot un novēršot potenciālos uzņēmējdarbības riskus.

!!Programma tapusi sadarbībā ar SIA „SAKRET Latvija” un Latvijas Ekonomistu asociāciju!!

 

*Programma atrodas licensēšanas procesā

 

###TAB-HOLDER###

Nodarbību saraksts