Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Studiju programmas>Profesionālā bakalaura studiju programmas>Starptautiskā finanšu vadība

Starptautiskā finanšu vadība - Profesionālā bakalaura studiju programma


STARPTAUTISKĀ FINANŠU VADĪBA* 


GRĀDS:
Bakalaura grāds uzņēmuma vadībā

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 4 gadi pilna laika studijās dienā vai vakarā vai 4,3 gadi nepilna laika studijās neklātienē

STUDIJU VALODA: latviešu vai angļu

PRAKSE: Starptautiskos uzņēmumos

PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

  • Elastīgs apmācību process;
  • Uz pieredzi balstīta zināšanu pārnese;
  • Praktiķu meistarklases.


DOCĒTĀJI - JOMAS EKSPERTI:

  • Ieva Meldrāja – SIA „VISMA” finanšu direktore;
  • Ivars Godmanis –  finansists, kādreizējais Ministru prezidents;
  • Ivars Linde – SIA „TRIGONA” konsultants;
  • Jānis Zeibots –  Biznesa augstskolas Turība finanšu direktors.


Četru gadu laikā studējošie iegūs padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas ekonomikas procesu izzināšanā un uzņēmuma finanšu pārvaldībā, kā arī attīstīs analītisko domāšanu un spēju operatīvi pieņemt organizācijas attīstībai būtiskus lēmumus.  Absolventi iegūs bakalaura grādu uzņēmuma vadīšanā ar specializāciju starptautiskajā finanšu vadībā. Iegūtā profesionālā kvalifikācija ļaus ieņemt uzņēmuma vadītāja, finansista, ekonomista vai projektu vadītāja amatu un sniegs nepieciešamo zināšanu bāzi, kas nepieciešama, plānojot uzņēmuma darbību un nosakot labāko uzņēmuma finansēšanas veidu, ievērojot starptautisko faktoru ietekmi, kā arī analizējot un novēršot potenciālos uzņēmējdarbības riskus.

Programma tapusi sadarbībā ar SIA „SAKRET Latvija” un Latvijas Ekonomistu asociāciju.

*Programma atrodas licensēšanas procesā

###TAB-HOLDER###

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Komercdarbības katedru,
rakstot uz e-pastu kdk@turiba.lv vai zvanot - 67618746.

Nodarbību saraksts