Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Studiju programmas>Profesionālā bakalaura studiju programmas>Biznesa Loģistikas vadība

Biznesa Loģistikas vadība - Profesionālā bakalaura studiju programma

BIZNESA LOĢISTIKAS VADĪBA

GRĀDS: Bakalaura grāds uzņēmuma vadībā

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmuma vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 4 (pilna laika studijas) vai 4,3 gadi (nepilna laika studijas)

 

KOMPETENCE: Spēja organizēt un vadīt maksimāli efektīvu loģistikas procesu uzņēmumā gan vietējā, gan  starptautiskā mērogā

PRAKSE Uzņēmumos, kuros tiek organizēti loģistikas procesi

PRIEKŠROCĪBAS:

Elastīgs apmācību process;

Uz pieredzi balstīta zināšanu pārnese;

Praktiķu meistarklases

 

PASNIEDZĒJI:

Normunds Kozlovskis - SIA NNL LV direktors;

Visvaldis Trokša – SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” direktors;

Irina Kreņova, - A/S „Sakret”  iepirkumu vadītāja;

Baiba Semberga – SIA „GI Termināls” vadītāja

 

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:

Loģistika

Loģistikas biznesa vadība

Vadības grāmatvedība

Finanšu grāmatvedība

IT loģistikā

Profesionālā terminoloģija

Kvalitātes vadība

Biznesa ekonomika

Biznesa komunikācija

Noliktavas uzskaite

Stratēģiskā plānošana

Taktiskā plānošana

Transporta sistēmas un procesi

Apdrošināšana

Risku vadība

Loģistikas ārējie procesi

Loģistikas iekšējie procesi

Iepirkšanas loģistika

Ražošanas loģistika

Sadales loģistika

Servisa loģistika

Darījumu teorija

Noliktavas vadība

Iepirkumu organizēšana

 

Četru gadu laikā studējošie iegūs studiju programmas saturam atbilstošas zināšanas un pieredzi uzņēmējdarbībā un loģistikā, un, absolvējot  iegūs bakalaura grādu uzņēmumu vadīšanā ar specializāciju biznesa loģistikas vadībā. Absolventi varēs kļūt par augstākā līmeņa vadītājiem, un spēs organizēt un efektīvi vadīt loģistikas procesus gan vietējos, gan starptautiskos uzņēmumos. Studiju procesa norisē  tiks iesaistīti gan darba devēji, gan nozares speciālisti, kuri dalīsies savā praktiskajā pieredzē ar studentiem.

 

!!Programma tapusi sadarbībā ar SIA "Poligrāfijas grupa MŪKUSALA" un A/s „Ventspils nafta”!!

 *Programma atrodas licensēšanas procesā

###TAB-HOLDER###

Nodarbību saraksts