Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Studiju programmas>Profesionālā bakalaura studiju programmas>Biznesa loģistikas vadība

Biznesa loģistikas vadība - Profesionālā bakalaura studiju programma


BIZNESA LOĢISTIKAS VADĪBAGRĀDS: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 4 gadi pilna laika klātienes studijās dienā vai vakarā vai 4.3 gadi nepilna laika neklātienes studijās

STUDIJU VALODA: latviešu vai angļu

PRAKSE Uzņēmumos, kuros tiek organizēti loģistikas procesi

PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

  • Elastīgs apmācību process;
  • Uz pieredzi balstīta zināšanu pārnese;
  • Praktiķu meistarklases.


DOCĒTĀJI - JOMAS EKSPERTI:

  • Normunds Kozlovskis - SIA "NNL LV" direktors;
  • Visvaldis Trokša – SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala" direktors;
  • Irina Kreņova, - A/S "Sakret"  iepirkumu vadītāja;
  • Baiba Semberga – SIA "GI Termināls" vadītāja.


Vadības zinības, kas pielāgotas loģistikas specifiskajām prasībām

Biznesa augstskola Turība piedāvā jaunu profesionālā bakalaura studiju programmu „Biznesa loģistikas vadība”, kas radīta, vadoties pēc Latvijas un starptautiskā darba tirgus tendencēm un pieprasījuma pēc loģistikas vadības speciālistiem. Studiju satura kodolu veido uzņēmējdarbības vadība un padziļinātas zināšanas loģistikā, kas sniegs vērtīgu izglītību topošajiem vai jau esošajiem loģistikas speciālistiem un vadītājiem.

Studiju saturs būs piemērots gan studentiem bez priekšzināšanām šajās jomās, gan speciālistiem, kuri vēlas papildināt zināšanas loģistikā, gan vadības līmeņa speciālistiem, kuri vēlas apgūt loģistikas pamatus. Mācību saturs ir papildināts arī specializētiem studiju kursiem, piemēram, kvalitātes vadība, iepirkumu organizēšana, risku vadība u.c.  Tā kā prakse studiju laikā ir obligāta prasība, nepieciešamības gadījumā Turība nodrošinās arī prakses vietas sadarbības uzņēmumos.

Četru gadu laikā studējošie iegūs studiju programmas saturam atbilstošas zināšanas un pieredzi uzņēmējdarbībā un loģistikā, un absolvējot iegūs bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā ar specializāciju biznesa loģistikas vadībā. Absolventi varēs kļūt par augstākā līmeņa vadītājiem, un spēs organizēt un efektīvi vadīt loģistikas procesus gan vietējos, gan starptautiskos uzņēmumos. Studiju procesa norisē  tiks iesaistīti gan darba devēji, gan nozares speciālisti, kuri dalīsies savā praktiskajā pieredzē ar studentiem.


Darba devēju pieprasījums – vērā ņemams

„Biznesa loģistikas vadības programma ir unikāla, piedāvājot ne tikai iegūt vērtīgas un praktiskas zināšanas loģistikā, bet arī apgūt  vadības līmeņa zināšanas, kas paver plašas nākotnes karjeras iespējas programmas absolventiem – loģistikas un uzņēmējdarbības vadības jomās. Turklāt programma izveidota atbilstoši darba devēju pieprasījumam un darba tirgus tendencēm,” stāsta Turības Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Zane Driņķe.

Studiju programmas „Biznesa loģistikas vadība” pievienotā vērtība ir tas, ka tās izveidē piedalījušies vadošie loģistikas uzņēmumi – AS „Sakret”, SIA „Ventspils naftas termināls” un SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”. Studiju procesa nodrošināšanā tiks iesaistīti vadošie speciālisti loģistikā.

Mūsdienu darba tirgū pieprasītāki ir speciālisti, kuri ne tikai apguvuši zināšanas konkrētā jomā, bet arī izprot uzņēmējdarbības vidi un vadības pamatprincipus. Informācija publiskajā telpā liecina, ka personāla atlases speciālisti ir vienisprātis – daudzpusīga izglītība sniedz plašākas karjeras un izaugsmes iespējas nākotnē.


Programma tapusi sadarbībā ar SIA "Poligrāfijas grupa MŪKUSALA" un A/s "Ventspils nafta".

###TAB-HOLDER###

PROGRAMMAS DIREKTORE
Dr.oec. Rosita Zvirgzdiņa
Telefons: 67618746
E-pasts: rosita.zvirgzdina@turiba.lv

 

 

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma 
grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas 
akreditētas līdz 2020. gadam.

 

 

Nodarbību saraksts