Programmas „Stratēģiskā komunikācijas vadība” specializācija „Digitālā un multimediju komunikācija”

Reģistrējies studijām tiešsaistē
Grāds: Profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās
Kvalifikācija: Stratēģiskās komunikācijas vadītājs
Studiju ilgums: 1,5 vai 2 gadi
Studiju valoda: Latviešu
Prakse: Sabiedrisko attiecību un komunikācijas uzņēmumos, ministrijās un citās valsts un pašvaldību iestādēs

Programmas „Stratēģiskā komunikācijas vadība” specializācija „Digitālā un multimediju komunikācija”

Ja vēlies kļūt par stratēģiski spēcīgu un kompetentu komunikācijas speciālistu, būt zinošs digitālajā vidē un orientēties aktuālākajos jaunumos, kas saistīti ar sociālajiem medijiem, digitālajām platformām un influenceriem, tad Biznesa augstskolas Turība profesionālās maģistra studiju programmas „Stratēģiskās komunikācijas vadība” specializācija „Digitālā un multimediju komunikācija” ir domāta tieši tev!

Šī Maģistru studiju programmas specializācija palīdz studentiem pilnveidot un papildināt savas zināšanas par sabiedrisko attiecību vadību, krīzes vadību, starptautiskās komunikācijas un komunikācijas stratēģisko plānošanu un vadīšanu un reputācijas vadību. Tāpat liels uzsvars tiek likts uz digitālajām prasmēm, dažādu kompetenču attīstību tieši sociālajos tīklos, influenceru un dažādos ar to saistītos aspektos. Studenti mācēs ne tikai komunicēt, bet pratīs arī domāt stratēģiskus attīstības soļus un risinājumus. Tieši tāpēc studiju kursi tiek izveidoti ar mērķi, aptvert dažādas nozares kuras savā starpā mijiedarbojās.

Programmas ietvaros apgūsi tādus studiju kursus kā „Komunikācijas stratēģiskā vadība multimediju vidē”, „Digitālā komunikācija un sociālo mediju mārketings”, „Grafiskais dizains un vizualizācija”, „Komunikācijas psiholoģija” un citi.

2021. gadā Komunikācijas virzienā tika atklāta arī Komunikācijas radošā telpa “DigiCom”, kur multimediju prasmes var apgūt arī praktiski.
Maģistra studiju programma “Sabiedriskās attiecības” ir akreditēta līdz 2027. gada 28. oktobrim.
Pēc studiju programmas absolvēšanas studenti var turpināt attīstīt savas prasmes un iemaņas doktora studiju programmā “Komunikācijas vadība” vai citās Biznesa augstskolas Turība piedāvātajās maģistra vai doktora studiju programmās.

Studiju formas:
-Pilna laika studijas vakarā
-Nepilna laika studijas neklātienē
Apjoms kredītpunktos/ECTS:
60 KP (90 ECTS)
Studiju norises vieta:
Rīga

Karjeras iespējas

  • Sabiedrisko attiecību un komunikācijas uzņēmuma īpašnieks un vadītājs;
  • Stratēģiskās komunikācijas struktūrvienības/uzņēmuma vadītājs
  • Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs uzņēmumā, ministrijā, valsts aģentūrā vai nevalstiskajā organizācijā;
  • Politiķis vai ierēdnis;
  • Komunikācijas eksperts/konsultants;

Studiju saturs

Oficiālais studiju programmas saturs apskatāms ŠEIT.

Studiju programmas ilgums atkarīgs no iepriekšējās iegūtās augstākās izglītības. Ja ir iegūts profesionālais bakalaura grāds attiecīgajā nozarē, studiju programmas apjoms ir 60KP. Ja ir iegūts akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds citā nozarē, tad studiju programmas apjoms ir 80KP.

1. studiju gads

Tu iegūsi zināšanas, prasmes un kompetenci sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadīšanā. Tu spēsi kvalitatīvi vadīt komunikāciju, risināt konfliktus, izmantojot lobēšanas tehnoloģijas, pārstāvēt uzņēmuma intereses dažādās organizācijās un valsts institūcijās.

2. studiju gads

Tu praksē sadarbosies ar tādiem uzņēmumiem un institūcijām kā SEB banka, Nordea banka, Swedbank, Olainpharm, TV3, Latvijas Radio, LR Valsts kanceleja un ministrijas.

Studiju noslēgumā tiek izstrādāts maģistra darbs – zinātniski praktisks pētījums par Tevis paša izvēlētu tēmu, kas veicinās Tavu karjeru un izaugsmi kopumā.

Studentiem, kuri iepriekš ir ieguvuši profesionālā bakalaura grādu sabiedriskajās attiecībās vai komunikācijā, studijas ilgst 1,5 gadus.

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts, balstoties uz darba tirgus prasībām un Ministru kabineta noteikumiem.

Studiju maksa

Maksa norādīta uzsākot studijas no 1. studiju gada.

Studiju forma

Valoda

Ilgums

Maksa

Pilna laika studijas vakarā

latviešu

1,5 vai 2 gadi

2620 EUR

Nepilna laika studijas neklātienē latviešu 1,6 vai 2,1 gads 2520 EUR

Ik gadu apmēram 40% Biznesa augstskolas Turība studentu iegūst kādu no studiju maksas atvieglojumiem. Ieskaties ŠEIT un noskaidro, vai arī Tev ir iespēja studēt izdevīgāk.

Uzņemšanas prasības

Lai iestātos maģistra studiju programmā “Sabiedriskās attiecības”, pretendentam jāuzrada profesionālā vai akadēmiskā bakalaura, vai profesionālās kvalifikācijas diploms.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”. 

Vadošie mācībspēki

Daina Škuškovnika
Daina Škuškovnika
Dr.psych.

Docente

Ieva Lejiņa
Ieva Lejiņa
Mg.sab.att.

Lektore

Jolanta Derkevica - Pilskunga
Jolanta Derkevica - Pilskunga
Ph.D.

Docente

Kristīne Tjarve
Kristīne Tjarve
Mag.paed.

Lektore

Līga Mirlina
Līga Mirlina
Mg.sc.soc.

Lektore

Ph.D. Jolanta Derkevica-Pilskunga

Tālr.: +371 26548036

E-pasts: jolanta.derkevica-pilskunga@turiba.lv

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!