Organizācijas drošība

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Reģistrējies studijām tiešsaistē
Kvalifikācija: Drošības speciālists
Studiju ilgums: 2,3 gadi
Studiju valoda: Latviešu
Prakse: Drošības iestādēs, organizācijās vai uzņēmumos

Organizācijas drošība

Koledžas studiju programma “Organizācijas drošība” īsā laikā sniedz prasmes preventīvu pasākumu plānošanā un veikšanā. 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sniegs praktiskas un juridiskas iemaņas likumpārkāpēju aizturēšanā, šaujamieroču un pašaizsardzības paņēmienu izmantošanā un pielietošanā, drošības tehnisko un speciālo līdzekļu pielietošanā, masu pasākumu drošības organizēšanā, kā arī konfidenciālas informācijas aizsardzībā.

Drošības jautājums kļūst arvien aktuālāks visā pasaulē, un cilvēki biežāk aizdomājas, vai ir pietiekami droši apmeklēt publiskus pasākumus, konkrētas vietas un pat valstis. Globalizācijas ietekme būtiski sekmē terorisma draudu pieaugumu, līdz ar to drošības speciālistu profesija kļūst arvien pieprasītāka. Tāpat sabiedrības uzmanības centrā regulāri nonāk apsardzes personāls gan veikalos, gan dažādos pasākumos – vai tas ir pietiekami kompetents un apmācīts, vai ievēro ētikas normas un izturas ar cieņu pret apkārtējiem.

“Studijas Turībā palīdz kļūt par profesionālu drošībnieku, bet drošībnieks – tas ir domāšanas veids ar atbilstošām zināšanām, prasmēm un iemaņām. Ētika, fiziskā sagatavotība, tehniskās zināšanas, lojalitāte pret klientiem un organizācijas reputāciju, psiholoģiskā sagatavotība, emocionālā noturība un līdzsvarotība un spēja veikt padziļinātu situācijas analīzi – tas viss veido drošībnieka profesionalitāti,” stāsta studiju programmas direktors Vilnis Veinbergs.

2023. gadā Biznesa augstskolā Turība atklātā Drošības laboratorija ir izveidota, lai studiju programmas 'Organizācijas drošība' studentiem sniegtu iespēju praktiski apgūt zināšanas un prasmes drošības jomā, kā arī veicinātu sadarbību ar drošības nozares pārstāvjiem.

Laboratorija ir aprīkota ar videonovērošanas, ugunsdrošības, piekļuves kontroles un ēku vadības sistēmām, tāpat arī ar dažādiem fiziskās drošības risinājumiem. Laboratorijā studenti var veikt dažādus drošības testus un eksperimentus, kā arī attīstīt jaunas idejas un projektus.

1. līmeņa augstākās izglītības studiju programma “Organizācijas drošība” ir akreditēta līdz 2024. gadam.

Absolvējot šo Biznesa augstskolas Turība īstenoto koledžas studiju programmu, vari turpināt studijas bakalaura līmeņa programmā “Organizācijas drošība” uzreiz 3. studiju gadā.

Studiju formas:
- Nepilna laika studijas neklātienē
Apjoms kredītpunktos/ECTS:
80 KP (120 ECTS)
Studiju norises vieta:
Rīga

Karjeras iespējas

  • Drošības speciālists valsts vai pašvaldības institūcijā;
  • Drošības speciālists dažādu nozaru vai drošības uzņēmumos;
  • Sava drošības nozares uzņēmuma īpašnieks.

Studiju saturs

Oficiālais 1. līmeņa studiju programmas “Organizācijas drošība” saturs apskatāms ŠEIT.

1. studiju gads

Tu apgūsi teorētiskās un praktiskās pamatnostādnes komercdarbībā un drošības procesa plānošanā. Kompetenti lektori stāstīs par darba organizēšanu drošības struktūrās, ētisko normu ievērošanu, apsardzes taktiku. Izpratīsi drošības nozīmi un nepieciešamību privātajā un publiskajā sektorā, kā arī apgūsi sabiedriskās kartības un drošības nodrošināšanas pamatus dažādos apstākļos.

2. studiju gads

Apgūsi tiesību aktus drošības jomā un iegūsi zināšanas tiesību zinātnē. Iegūsi izpratni par preventīvo pasākumu plānošanu, veikšanu, iegūsi praktiskas un juridiskas iemaņas likumpārkāpēju aizturēšanā, šaujamieroču un pašaizsardzības paņēmienu izmantošanā un pielietošanā, tehnisko un speciālo drošības līdzekļu pielietošanā, masu pasākumu drošības organizēšanā, kā arī konfidenciālas informācijas aizsardzībā.

3. studiju gads

Izmantojot iepriekšējos studiju kursos iegūtās zināšanas un pieredzi prakses laikā, izstrādāsi kvalifikācijas darbu.

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts, balstoties uz darba tirgus prasībām un Ministru kabineta noteikumiem.

Studiju maksa

Maksa norādīta uzsākot studijas no 1. studiju gada.

Studiju forma

Norises vieta

Valoda

Ilgums

Maksa

Nepilna laika studijas neklātienē

Rīga

latviešu

2,3 gadi

1970 EUR

Ik gadu apmēram 40% Biznesa augstskolas Turība studentu iegūst kādu no studiju maksas atvieglojumiem. Ieskaties ŠEIT un noskaidro, vai arī Tev ir iespēja studēt izdevīgāk.

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas 1. līmeņa studiju programmā “Organizācijas drošība”, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”. 

Vadošie mācībspēki

Vilnis Veinbergs
Vilnis Veinbergs
Ph.D.

Docents

Uģis Začs
Uģis Začs
MBA

Lektors

Leonīds Makans
Leonīds Makans
Mg.iur.

Asoc. profesors

Ivita Kīsnica
Ivita Kīsnica
MPA
Kaspars Indrēvics
Kaspars Indrēvics
Igors Ponomarenko
Igors Ponomarenko

Programmas direktors

Mg.sc. Vilnis Veinbergs

Tālr.: +371 67606140

E-pasts: vilnis.veinbergs@turiba.lv

Pieņemšanas laiks:

Pēc iepriekšējas vienošanās

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!