Jaunumi

22.09.2023

Valodu katedras docētāju pieredze Deusto Universitātē Bilbao, Spānijā

Laikā no 18. līdz 22. septembrim Spānijas pilsētā Bilbao Deusto universitātē Erasmus+ BIP mobilitātes programmas ietvaros norisinājās intensīvais mācību kurss dažādu valstu valodu docētājiem par starpkultūru kompetences jautājumiem.

Pasākumā Biznesa augstskolu Turība pārstāvēja Starptautiskā tūrisma fakultātes Valodu katedras docente PhD Valērija Drozdova un lektore MBA Anda Komarovska, kas līdztekus svešvalodu studiju kursu docēšanai studentiem vada nodarbības starpkultūru jautājumos, un dalība šajā Erasmus+ kursā notika ar mērķi papildināt jau esošās zināšanas, apmainīties pieredzē ar ārvalstu kolēģiem no Spānijas, Portugāles, Turcijas un Lietuvas; aplūkot jaunākās tendences globalizācijas procesu radītos izaicinājumos un kopīgiem spēkiem meklēt risinājumus.

Biznesa augstskola Turība jau izsenis pulcina lielu skaitu ārvalstu studentu, gan Erasmus apmaiņas programmas ietvaros, gan pilna laika studiju programmās. Šie studenti pārstāv dažādas, nereti ļoti atšķirīgas kultūras, un viņu integrēšana neapšaubāmi ir viens no Biznesa augstskolas Turība veiksmes stūrakmeņiem. Arī šī iemesla dēļ zināšanu papildināšana un pieredzes apmaiņa starpkultūru jautājumos docētājiem ir sevišķi aktuāla.

Erasmus+ intensīvais mācību kurss norisinājās gan lekciju, gan semināru, gan diskusiju un radošo darbnīcu (workshop), gan gadījumu izpētes formātā. Tā gaitā sākotnēji tika sniegts ieskats par Basku zemes kultūrtelpu, tradīcijām, ekonomiskajiem sasniegumiem un valodu, ar ko vietējie iedzīvotāji ārkārtīgi lepojas.

Vēlāk tika aplūkoti dažādi izaicinājumi, ar ko nākas saskarties darbā, mācībās un sadzīvē ar citas kultūras pārstāvjiem, piedāvātas un izdiskutētas dažādas metodes šo cilvēku veiksmīgai integrēšanai, analizētas neveiksmes, piedāvāti risinājumi, balstoties gan teorētiskās zināšanās, gan praktiskā pieredzē.

Sesijas norisinājās profesionāli aizrautīgu ekspertu vadībā, kuri pārstāvēja gan Deusto Universitāti, gan Bizkaia Talent organizāciju. Šī organizācija nodarbojas ar talantīgu un perspektīvu cilvēku uzmeklēšanu visā pasaulē un to piesaistīšanu un integrēšanu Basku zemē, un šajā jomā ir uzkrājuši nozīmīgu pieredzi.

Nodarbības bija labi organizētas, aizraujošas un saturiski bagātas, sniedza iedvesmu tālākam darbam un starpkultūru kompetences attīstīšanai. Tika veidoti jauni kontakti sadarbības veidošanai ar ārvalstu kolēģiem.

Kursi norisinājās sevišķi draudzīgā, atbrīvotā savstarpējas sapratnes gaisotnē.

Papildus darbam kursu dalībniekiem tika piedāvāta aizraujoša kultūras programma: zinoša un pieredzējuša vietējā gida vadībā notika ekskursija divu stundu garumā, apmeklējot nozīmīgākos pilsētas apskates objektus, daudz uzzinājām par pilsētas vēsturi un laika gaitā notikušajām pārmaiņām, ekskursija beidzās omulīgā vecpilsētas krodziņā, iebaudot glāzi laba spāņu vīna. Nākamajā dienā tika apmeklēts Gugenheima modernās mākslas muzejs, kas pārsteidz ar savu vērienu; ekskursija uz Bilbao inovāciju centru; visbeidzot- neliela ekskursija pa 1886.gadā dibināto Deusto Universitāti, kas sajūsmina ar plašajām, labi aprīkotajām, svaigi restaurētajām, greznajām telpām un plašo piedāvājumu.

Ir pavadīta iedvesmu un radošu ideju pārpilna rosīga darba nedēļa, kas rezultātā atainosies tālākā akadēmiskā darba pilnveidošanā ar Turības studentiem.

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!