Jaunumi

30.06.2022

Turības topošie juristi gatavo vadlīnijas Rīgas Jauniešu atbalsta centra rīcībai problēmsituācijās

Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes studenti ir aizvadījuši pirmo mēnesi atbalsta komandas projektā “HELP”, lai brīvprātīgi sniegtu juridiskās konsultācijas Rīgas pilsētas Jauniešu atbalsta centra bērniem un jauniešiem – bāreņiem un jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes iestādēm.

Kā informē Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes dekāns Ivo Krievs, šobrīd „HELP” komandas studenti gatavo centra jauniešiem vadlīnijas rīcībai problēmsituācijās. Tās tapušas, balstoties uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem un situācijām, kurās jaunieši nokļuvuši. Šādas vadlīnijas top par šādiem jautājumiem - par juridisko atbalstu nepilngadīgām māmiņām, t.sk., bērna reģistrēšanu, attiecību formalizēšanu ar bērnu tēvu u.c.; rīcībai parādu esamības gadījumos un kā sagatavoties un uzvesties tiesas sēdēs.

Tāpat studenti sniedz palīdzību ne tikai atbalsta centra ietvaros, bet arī cilvēkiem, kuri vēršas individuāli. Papildu šai sadarbībai „HELP” komandas dalībnieki ir palīdzējuši arī vairākām mazturīgām personām saistībā ar nekustamo īpašumu strīdiem.
„HELP” komandā apvienojušies Juridiskās fakultātes studenti ne tikai no Rīgas, bet arī no filiālēm, kas ir iespējams, pateicoties modernām tehnoloģijām.
Savukārt Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes studente, “HELP” projekta vadītāja Elīna Liepiņa norāda, ka nākotnē plānots sadarboties arī ar Rīgas “Start Up” centriem, lai palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem ar dažādiem līgumiem un dokumentiem. Un, lai arī esam tikai nesen uzsākuši šo projektu, mums ir izveidojusies liela un spējīga komanda, kas ar nepacietību gaida aizvien jaunus uzdevumus.

Šī projekta vadītāja atzīst, ka projekta mērķis ir savā veidā palīdzēt viens otram - no mūsu puses, mēs sniegtu savas zināšanas un dotu padomus, savukārt mēs iegūtu vērtīgu pieredzi strādāt ar reālām situācijām, tādējādi pēc studiju beigšanas studenti būs ieguvuši vērtīgu bagāžu, ar ko doties savos turpmākajos karjeras meklējumos. Var saprast, ka bieži vien problēmā iekļuvušais jaunietis negribēs atvērties par situāciju kādam pieaugušam cilvēkam, tādēļ šādā veidā tas spēs komunicēt ar jaunieti un radīs viņa uzticēšanos, kas palīdzēs novērst radušos situāciju.”

Nereti Jauniešu atbalsta centrs saskaras ar dažādiem juridiskiem jautājumiem, kur bieži ir jāpiesaista šāda aroda profesionālis, tādēļ Biznesa augstskola Turība Juridiskās fakultātes studenti vēlējās sniegt brīvprātīgu atbalstu šiem jauniešiem un tādā veidā nostiprināt arī savas juridiskās praktiskās zināšanas, radot noteiktas vadlīnijas un rīcības plānu, kas palīdzētu centra jauniešiem dažādu juridisku jautājumu risināšanā, bet jauniešu atbalsta centra darbiniekiem ātri un veikli situāciju ļautu pavirzīt tālāk atbildīgajām iestādēm. Šāda veida prakse papildinās studentu zināšanu krājumu, kā arī veicinās viņu konkurētspēju.

Turības Juridiskās fakultātes dekāns Ivo Krievs piebilst: “Mana pārliecība ir, ka katram Latvijas iedzīvotājam kāds procents no sava laika ir jāvelta sabiedrībai, padarot Latviju labāku un palīdzot tiem, kuriem nav iespējas šādu palīdzību iegādāties. Juridiska rakstura palīdzība laiku pa laikam ir vajadzīga pilnīgi visiem un, ja to nav iespējas saņemt, pastāv risks, ka pret personu izturas netaisnīgi un zūd ticība Latvijai. Tāpēc esmu ļoti lepns un gandarīts, ka no Turības Juridiskās fakultātes studentiem ir tik liela atsaucība un vēlme palīdzēt saviem vienaudžiem. Ticu, ka viņi “saslims” ar nepieciešamību cilvēkiem palīdzēt un turpinās darīt arī pēc studijām. Es nespēju vien sagaidīt to brīdi, kad šie studenti nonāks savas karjeras augstākajos punktos. Mēs redzēsim pavisam citu Latviju sev apkārt”.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība “Jauniešu atbalsta centrs” ir atbalsta iestāde, kas sniedz emocionālu, informatīvu, izglītojošu atbalstu jauniešiem no ārpus ģimenes aprūpes vecumā no 17 līdz 24 gadiem, kā arī viņu aizbildņiem, audžuvecākiem, aizgādņiem ar mērķi panākt efektīvu pārejas procesu jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Tās galvenie darbošanās veidi sociālo garantiju sniegšana sadarbībā ar Rīgas sociālo dienestu, kā arī sociālās dzīves veidošana jauniešiem dažādu pasākumu un nodarbību formātā, piedāvājot tiem dažādas iespējas socializēties ar citiem jauniešiem un palīdzēt pilnveidot sevi.

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!