Jaunumi

30.03.2022

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumu jaunā kārtība no 1.aprīļa

No 1. aprīļa valstī stājā spēkā jauni Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumu atvieglojumi. Tos ievērojot, Biznesa augstskola Turība ir noteikusi arī jaunu kārtību, kādā tiek nodrošināta Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana augstskolā.

Šī kārtība stājas spēkā no 1. aprīļa, būtiskākās izmaiņas:

  • augstskolas telpās nav nepieciešams obligāti lietot sejas maskas;
  • nodarbības notiek klātienē, paredzot iespēju studējošiem kā klausītājiem pieslēgties nodarbībai attālināti, izmantojot WEBEX platformu;
  • vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (balstvakcinācija nav obligāta) ir nepieciešams darbiniekiem, kas nonāk saskarē ar studējošajiem un docētājiem (izņemot ārvalstu docētājus, kuri neierodas Latvijā).
  • Ārvalstu studējošie, kas studijas uzsāk 2022./2023. studiju gadā, kuriem nepieciešama vīza, lai ierastos Latvijā, studiju procesā piedalās attālināti, izmantojot WEBEX platformu, līdz brīdim, kad saņem vīzu iebraukšanai Latvijā.

Savukārt šajā studiju gadā studiju process tiks organizēts šādi:

  • Studiju procesā klātienē piedalās docētāji, kuri var uzrādīt derīgu un pārbaudāmu vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu.
  • Lai piedalītos nodarbībā attālināti kā klausītājam, izmantojot WEBEX platformu, studentiem līdz nodarbības dienas plkst.8.00 ir jāpiesakās nodarbībai informatīvajā sistēmā BATIS.
  • Nodarbības notiek saskaņā ar nodarbību grafiku, kas ir pieejams augstskolas interneta vietnē www.turiba.lv un BATIS. Starpbrīži tiek noteikti 15 minūšu gari, lai nodrošinātu regulāru un pietiekamu telpu vēdināšanu.
  • Noslēguma pārbaudījumi (gala pārbaudījumi un valsts pārbaudījumi) tiek organizēti klātienē. Kārtējo pārbaudījumu un studiju kursa noslēguma pārbaudījumu norises kārtību nosaka studiju kursa docētājs.

Īstenojot nodarbības klātienē, augstskola nodrošina telpu vēdināšanu un citas higiēnas un drošības prasības. Turpmākais studiju process biznesa augstskolā Turība var tikt izmainīts un plānots atbilstoši epidemioloģiskā stāvokļa radītajiem apstākļiem un sabiedriskās drošības prasībām. Ja tiek novērota epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās, var tikt noteikts studiju procesu uz laiku organizēt attālināti.

Katram studējošajam, docētājam un darbiniekam ir pienākums sekot savam veselības stāvoklim un nekavējoties informēt par konstatētu Covid-19 infekcijas gadījumu - studējošajam sūtot informāciju uz e-pastu: sic@turiba.lv, savukārt docētājam un darbiniekam informējot savu tiešo vadītāju.

Ja ir novērotas jebkuras akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, jāpaliek mājās, jāievēro SPKC noteiktās epidemioloģiskās vadlīnijas un jāveic rutīnas skrīninga tests. Pozitīva testa gadījumā, rutīnas skrīninga testus veic arī saslimušā kontaktpersonas.

Rutīnas skrīninga testi docētāju, darbinieku, studējošo un JTM īrnieku testēšanai ir pieejami augstskolas Studiju informācijas centrā, Jaunatnes tūrisma mītnes (JTM) administrācijā, filiālēs un visās struktūrvienībās.

Detalizētāk ar kārtību, kādā tiek nodrošināta Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana, biznesa augstskolā Turība var iepazīties šeit.


Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!