Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Studiju programmas>Doktora studiju programmas>Uzņēmējdarbības vadība

Uzņēmējdarbības vadība - doktora studiju programma

 • Noderīgi

  - Mazo un vidēju uzņēmumu sadalījums Latvijā:

    83,94% - mikrouzņēmumi

    12,94% - mazie uzņēmumi

    2,64% - vidējie uzņēmumi

    0,48% - lielie uzņēmumi

GRĀDS: Doktora grāds vadībzinātnē (Dr. oec.)


STUDIJU ILGUMS: 3 gadi

KARJERA:

 • doktora grāds vadībzinātnē apliecina Jūsu intelektuālo gudrību, merķtiecību, radošumu un spējas analizēt, izstrādājot jaunas pieejas biznesa vadīšanā;
 • doktora grāds vadībzinātnē būtiski paaugstina Jūsu personīgā zīmola vērtību darba tirgū un ir nozīmīgs priekšnosacījums tam, ka darba dzīves laikā tiksiet labi atalgots;
 • doktora grāds vadībzinātnē atver durvis Jums un Jūsu biznesam Eiropā;
 • doktora grāds vadībzinātnē nozīmīgi paplašina karjeras ceļa izvēli biznesā, valsts vai pašvaldības institūcijā, kā arī augstākās izglītības iestādē.

 

###TAB-HOLDER###

 

PROGRAMMAS DIREKTORE
Dr.oec. Rosita Zvirgzdiņa
Telefons: 67618746
E-pasts: Rosita.Zvirgzdina@turiba.lv

 

 

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.

Nodarbību saraksts