Mācībspēku kontakti

Rihards Muciņš
Mg.paed.

Lektors

Studiju kursi Rīgā
 • Starptautiskās attiecības
C108. kabinets

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Rita Lūriņa
Mg.art., Mg.hist.

Lektore

Studiju kursi Rīgā
 • Runas prasme un starppersonu komunikācija

pēc individuālas vienošanās pa e-pastu

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec.

Profesore

Studiju kursi Rīgā
 • Finanšu vadība
 • Komercdarbība
 • Personālmenedžments
 • Starptautiskais mārketings
 • Uzņēmējdarbība
 • Stratēģiskā un pārmaiņu vadība
 • Stratēģiskā vadība
E-studiju kursi
 • Finanšu vadība
 • Komercdarbība
 • Personālmenedžments
 • Starptautiskais mārketings
 • Uzņēmējdarbība
 • Stratēģiskā un pārmaiņu vadība
 • Stratēģiskā vadība
C115. kabinets

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Sanita Babre
Mg.iur.
Studiju kursi Cēsīs
 • Civilprocess

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās 

Sanita Madalāne
Dr.paed.

Lektore

Studiju kursi Rīgā
 • Radošums un līderība
 • Pedagoģija
C108. kabinets

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Sanita Šuriņa
Ph.D.
Studiju kursi Rīgā
 • Pētījumu dizains un prognozēšana uzņēmējdarbībā,
 • Pētījumu dizains

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās 

Santa Jermičuka

Vieslektore

Studiju kursi Cēsīs
 • Patērētāju rīcība tirgū
 • Pētījumu metodes tirdzniecībā

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Santa Laurīte
Mg.paed.

Vieslektore

Studiju kursi Cēsīs
 • Lietišķā svešvaloda 1
 • Lietišķā svešvaloda 2

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās 

Santa Rūja
MBA, Mg.paed.

Lektore

Studiju kursi Rīgā
 • Ievads tūrismā
E-studiju kursi
 • Kultūras vēsture
C108. kabinets

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Sarmīte Bileviča
Mg.iur.

Lektore

Studiju kursi Rīgā
 • Civiltiesības
 • Civiltiesības. Vispārīgā daļa
 • Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums
 • Komercdarbības normatīvais regulējums

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Sarmīte Maščinska
Studiju kursi Rīgā
 • Medicīnas tiesības

Pēc individuālas vienošanās.

Sergejs Akuličs

Lektors

Studiju kursi Rīgā
 • Farmakoloģija
Sibilla Migliniece
Mg.iur.

Lektore

Studiju kursi Talsos
 • Tiesību teorija
 • Civilprocess
 • Civiltiesības

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Signe Dobelniece
Dr.phil.

Lektore

Studiju kursi Rīgā
 • Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Signe Pogarceva
Studiju kursi Rīgā
 • Eksporta un importa bizness

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Silva Vēdzele
Studiju kursi Rīgā
 • Datorgrāmatvedība
Solvita Laiviņa

Vieslektore

Studiju kursi Cēsīs
 • Mikroekonomika

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Sundars Vaidesvarans
Mg.sc.ing.

Lektors

Studiju kursi Rīgā
 • Angļu valoda
 • Rakstīšana un rediģēšana
E-studiju kursi
 • Angļu valoda
 • Rakstīšana un rediģēšana
A210 kabinets

Konsultācijas notiek pēc individuālas vienošanās. 

Toms Markss
Studiju kursi Rīgā
 • Sporta pasākumu organizēšana un pārvaldība
C108. kabinets

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Uģis Začs
MBA

Lektors

Studiju kursi Rīgā
 • Drošības tehniskie līdzekļi
 • Objektu drošības koncepcija un tehniskie risinājumi
 • Stacionāro objektu apsardze

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!