Mācībspēku kontakti

Agita Doniņa
Ph.D.

Asoc.profesore

Studiju kursi Rīgā
 • Vadība
 • Personālvadība
 • SPA un veselības tūrisma uzņēmumu vadība
 • Pasākumu projekta pieteikums
 • Risku vadība pasākumu organizēšanā
C108. kabinets

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Agnese Orupe
Studiju kursi Rīgā
 • Sociālā psiholoģija,
 • Uzņēmējdarbības psiholoģiskie aspekti

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās 

Agrita Lujāne
Mg.sc.soc.
Studiju kursi Rīgā
 • Starpkultūru komunikācija
 • Globalizācija, Eiropas integrācija un starpkultūru saskarsme
 • Komunikācijas pētījumu metodes un prezentācija
 • Pētījumu metodes

Individuāli iepriekš sazinoties pa e-pastu

Aiga Eglīte
Mg.oec

Lektore

Studiju kursi Liepājā
 • Finanšu grāmatvedība 1 un 2
 • Vadības grāmatvedība
 • Grāmatvedība tirdzniecībā.

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Aiga Mieriņa
Dr.iur.
Studiju kursi Rīgā
 • Starptautiskās privāttiesības
 • Praktikums starptautiskajās tiesībās
E-studiju kursi
 • Starptautiskās privāttiesības
 • Praktikums starptautiskajās tiesībās
 • Starptautiskās publiskās tiesības

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Aigars Šēniņš
Studiju kursi Rīgā
 • Civilā aizsardzība
Aigars Sniedzītis
Mg.iur.
Studiju kursi Rīgā
 • Praktikums civiltiesībās
 • Tiesu nolēmumu izpilde
E-studiju kursi
 • Praktikums civiltiesībās

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Aija Poikāne - Daumke
Dr.phil.

Docente

Studiju kursi Rīgā
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda
A204 kabinets

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Aija Vītiņa-Kovkājeva

Lektore

Studiju kursi Rīgā
 • Mezoterapija un biorevitalizācija,
 • Sejas kosmētiskās procedūras
Aija Žīgure
Mg.oec.

Lektore

Studiju kursi Rīgā
 • Pētījumu plānošana un statistisko pētījumu metodes

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Aivars Gulbis
Studiju kursi Rīgā
 • Muitas procedūras un režīmi
Aivars Mednis
Mg.sc.ing., Mg.paed.

Lektors

Studiju kursi Rīgā
 • Civilā aizsardzība
 • Civilā un vides aizsardzība
Studiju kursi Cēsīs
 • Civilā un vides aizsardzība
E-studiju kursi
 • Civilā aizsardzība
 • Civilā un vides aizsardzība

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Aldis Baumanis
Dr.paed.

Docents

Studiju kursi Rīgā
 • Izglītības vadība
Aldis Bulis
Dr.oec.

Asoc.profesors

Studiju kursi Rīgā
 • Ekonomika
 • Makroekonomika
 • Mikroekonomika
 • Biznesa ekonomika

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās 

Aldis Greitāns
MBA
Studiju kursi Rīgā
 • Procesu vadība

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās

Aldona Kipāne
Dr.iur.
Studiju kursi Rīgā
 • Kriminoloģija

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās 

Aleksandra Kjakste
Zin.grāda pretendente Mg.sc pol.

Lektore

Studiju kursi Rīgā
 • Pedagoģija un Pētniecība
Aleksandrs Mirlins
Mg.sc.soc.

Lektors

Studiju kursi Rīgā
 • Mediju pratība

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās 

Alla Plaude Demidova
Studiju kursi Rīgā
 • Emocionālā inteleģence

Konsultācijas: pēc individuālas vienošanās 

Amr Eladl

Lektors

Studiju kursi Rīgā
 • Angļu valoda
Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!