Jaunumi

12.08.2021

Valodu katedras pārstāvji piedalās Erasmus+ projekta noslēguma seminārā Čehijā

Erasmus+ projekta „Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills” (Projekta Nr.: 2018-1-HR01-KA204-047430) noslēguma seminārs notika Časlavā, Čehijas Republikā no 2021.gada 26.-28.jūlijam. Pēc trīs gadu darba projektā, kas tika pagarināts Covid-19 krīzes dēļ, projekta partneri no Horvātijas, Latvijas, Slovēnijas, Rumānijas, Čehijas un Polijas noslēdz ilgtermiņa sadarbību ES projektos.

Projekta noslēguma semināru organizēja partneri no Časlavas Augstākās profesionālās izglītības koledžas (Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav, Čehija) un tajā piedalījās visu partnerinstitūciju pārstāvji no Dubrovnikas Tūrisma un ēdināšanas skolas (Tourism and Catering School Dubrovnik, Horvātija), Biznesa augstskolas Turība, Murska Sobotas Ekonomikas skolas (Ekonomska šola Murska Sobota, Slovēnija), Sapientia din Cluj-Napoca Universitātes (Rumānija) un Pro Scientia Publica (Polija).

Biznesa augstskolu Turība seminārā pārstāvēja profesore, Valodu katedras vadītāja Dr.paed. Ineta Lūka un Valodu katedras angļu valodas docētājs Mg.comp.sc. Sundars Vaidesvarans.

Tikšanās laikā tika analizēti projekta sākumā izvirzītie mērķi un sasniedzamie rezultāti:

  • Eiropas kultūras mantojuma un prasmju attīstīšanas kurss angļu valodā,
  • Daudzvalodu jauktās mācīšanās kultūras un valodu apguves kurss pieaugušajiem, kas veidots 9 valodās – čehu, franču, horvātu, latviešu, poļu, rumāņu, slovēņu, ungāru un vācu.
  • Pieaugušo izglītotājiem paredzētās mūžizglītības vadlīnijas studentu 21.gs. prasmju attīstīšanai.

Seminārā piedalījās arī studenti, kas apguva minētos mācību kursus. Viņi dalījās pieredzē par izveidotajiem un izmēģinātajiem kursiem, lai klātienē sniegtu projekta partneriem novērtējumu, kas palīdzētu veikt galīgos uzlabojumus. Uzaicinātie studenti pārstāvēja šādas mērķa grupas: pieaugušos, izglītojamos ar mācīšanās šķēršļiem, seniorus, izglītojamos no attāliem reģioniem, imigrantus. Pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ daži runātāji pievienojās sanāksmei tiešsaistē, izmantojot Google Meet piedāvātās konferenču iespējas.

Kursu pamatā ir Eiropas bagātais kultūras mantojums. Tādējādi, papildus valodas un starpkultūru kompetences attīstīšanai, kursu dalībnieki gūs ieskatu dažādās Eiropas kultūrās un paplašinās savas kultūras zināšanas.

Mēs ceram, ka projektā radītos rezultātus izmantos plašāka sabiedrība un tie bagātinās arī Biznesa augstskolas Turība studiju procesu.

Dalībnieki izsaka pateicību čehu kolēģiem par lielisko uzņemšanu un viesmīlību.

Izveidotā mācību platforma pieejama: http://e-culture.eu/
Detalizētāka informācija par projektu, tā mērķiem un rezultātiem atrodama projekta mājaslapā: www.culture-language.eu

Dr.paed., Profesore Ineta Lūka
Valodu katedras vadītāja
Projekta vadītāja un pētniece

Biznesa augstskolas Turība Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Culture and Languages for All” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!