Jaunumi

19.07.2022

Turības Juridiskās fakultātes absolventes Lindas Kumpes ieteikumi, kā veiksmīgi sagatavoties valsts vienotajam juristu eksāmenam

Jurista arods nekad nav bijis viegls, profesija no sevis prasa ļoti daudz pacietības, laiku un praksi, kā arī neskaitāmu grāmatu un dokumentu analīzi un pat to iekalšanu no galvas. Šobrīd katram topošam juristam, lai iegūtu profesionālo jurista grādu un tiesības praktizēt, nepieciešams nokārtot valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Ņemot vērā augsti pacelto juristu zināšanu latiņu un kvalifikācijas eksāmena komplicēto saturu, to nokārto studenti, kuri parāda ne tikai savas studiju laikā iegūtās zināšanas, bet arī spēj pielāgoties un rast risinājumu nestandarta situācijās. Tādēļ Biznesa augstskolas Turība absolvente Linda Kumpe sniedz vairākus ieteikumus, kā veiksmīgi sagatavoties vienotajam juristu eksāmenam, ko ņemt vērā un kam pievērst uzmanību topošajiem juristiem, kā arī dalās ar savu personīgo pieredzi, nokārtojot šo eksāmenu.

Jautājums, kā veiksmīgāk sagatavoties un nokārtot valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, šķiet, ir dzirdēts un apspriests neskaitāmas reizes, bet vai tiešām ir kāda viena pareizā un īstā veiksmes formula? “Viennozīmīgi nav. Sākot studēt, izvēlējos Tiesību zinātņu programmu, jo šķita, ka iegūtās zināšanas palīdzēs atrast darbu jomā, ko biju studējusi iepriekš. Tā nu nonācu Biznesa augstskolas Turība Liepājas filiālē un iestājos pirmā līmeņa tiesību zinātņu programmā, un kopš tā brīža sapratu, ka šī joma man tiešām interesē un saista, tādēļ arī turpināju bakalaura un maģistra studijas Turībā Rīgā,” stāsta Linda.

Par plānoto šādu valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu Linda jau dzirdējusi 2. vai 3. kursā. “Bet toreiz vēl likās, ka tas būs kā viens no pārbaudījumiem, kam mēs, studenti, gatavojamies un “ejam cauri”, tikai nedaudz grūtāks. Tomēr šobrīd, kad esmu šo eksāmenu kārtojusi, varu apgalvot, ka eksāmens tiek veidots ar augstām prasībām un tam nevar pieiet vieglprātīgi vai pavirši,” atzīst jaunā juriste.
Kā veiksmīgi sagatavoties šim eksāmenam, Linda norāda uz vairākiem aspektiem un ieteikumiem, kas šajā procesā varētu palīdzēt.

Studiju materiāli un konspekti

Uzskatu, ka laba bāze noteikti noder gatavošanās procesā. Ja studiju laikā ir rakstīti konspekti un saglabāti lekciju materiāli, tad arī gatavošanās eksāmenam norit raitāk. Protams, nevar aizmirst, ka normatīvais regulējums nemitīgi mainās, līdz ar to nevar paļauties tikai uz jau apkopoto informāciju, jo tā ir jāpārbauda, tomēr pamata lietas paliek nemainīgas. Tātad, ja lielāks ieguldījums bijis studiju procesā, tad gatavošanās eksāmenam notiks veiksmīgāk. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem eksāmena komisija katra konkrētā eksāmena anotācijas teorētisko daļu publicē vismaz trīs nedēļas pirms kvalifikācijas eksāmena kārtošanas, tomēr, vadoties pēc trīs eksāmeniem, kas jau ir bijuši, anotācijas būtiski netiek mainītas, tātad eksāmenam var sākt gatavoties laicīgi, par pamatu ņemot iepriekšējā eksāmena anotācijas.

Pasniedzēju profesionālais atbalsts

Ar patiesu lepnumu un neviltotu prieku varu teikt, ka mācījos tieši Turībā. Eksāmena gatavošanās procesā piesaistītie pasniedzēji veltīja studentiem savu brīvo laiku un zināšanas, lai pārrunātu un skaidrotu jautājumus, kas likās neskaidri vai arī vienkārši bija aizmirsti. Arī studiju procesā novērtēju, ka Turības pasniedzēji strādā jomā, kurā pasniedz lekcijas, tādējādi studiju process nav tikai teorijas apgūšanu un pārrunāšana, bet arī praktisku piemēru analīze. Varu viennozīmīgi apgalvot, ka eksāmenā bija jautājumi, uz kuriem veiksmīgi atbildēju tieši tādēļ, ka šos jautājumus bijām pārrunājuši ar docētājiem gatavošanās procesā. Atsaucība un atbalsts no augstskolas puses, manuprāt, bija viens no būtiskākajiem faktoriem, kas noteikti palīdzēja sagatavoties eksāmenam.


Praksē iegūtā pieredze

Studiju laikā izietā prakse un iegūtā pieredze, strādājot šajā jomā, man noteikti palīdzēja eksāmena kārtošanas laikā. Domāju, ka jebkuram ir skaidrs, ka lekcijās dzirdētais, grāmatās vai internetā izlasītais ir tikai viena puse no nepieciešamā, bet iegūtās zināšanas veiksmīgāk izdodas nostiprināt, ja tās izdodas piedzīvot un pielietot arī praktiski. Arī šeit varu norādīt, ka jautājumi, uz kuriem atbildēju, balstījos uz praksē un darba gaitā apgūto.


Komunikācija ar kursa biedriem

Šeit vēlos izteikt pateicību kursa biedrenēm, ar kurām kopā kārtoju eksāmenu. Viņas bija kā neatsverams balsts gan gatavošanās procesā, gan arī posmā starp eksāmeniem. Savstarpēji komunicējot, atbalstījām viena otru un apmainījāmies ar apkopoto informāciju. Šie ir tie cilvēki, kas vislabāk saprot, kam tajā brīdī ir jāiet cauri, tātad ir arī kāds ar kopā priecāties vai kam sūdzēties, ja liekas, ka ir pārāk grūti. Uzskatu, ka savstarpējā sadarbība ar studiju biedriem palīdz sagatavoties un pārvarēt eksāmena uzstādītos izaicinājumus.

Veiksmes faktors

Varbūt šķiet lieki šādos brīžos paļauties uz veiksmi, tomēr attiecībā pret informācijas kvantumu un iespējamajām mācību vielas variācijām šo vārdu esmu izmantojusi vairākkārt. Eksāmena jautājumi un kāzuss iepriekš nav zināmi, tie tiek izlozēti pirms eksāmena un studenti tos uzzina tikai brīdī, kad eksāmens sākas. Līdz ar to, gaidot brīdi, kad parādīsies jautājumi, gribas kaut nedaudz cerēt, ka veiksmes rezultātā būs tieši tādi jautājumi, kurus pārzini vislabāk. Protams, nevajadzētu paļauties tikai uz veiksmi un cerēt, ka visos piecos eksāmenos vienkārši paveiksies, tomēr veiksme mums noder dažādos dzīves aspektos un arī šajā eksāmenā tā ieņem savu lomu.

“Vēlētos motivēt un iedrošināt ikvienu, kas nolēmis savu laiku un enerģiju veltīt tam, lai kļūtu par juristu. Eksāmens nav vienkāršs un tas noteikti pārbauda studentu noturību pret stresu, jo tās ir gandrīz trīs nedēļas, kad no rīta līdz vakaram ir jāvelta laiks intensīvam darbam, atliekot visus pārējo malā,” uzsver Linda.

Līdzšinējie eksāmena rezultāti liecina, ka katru no eksāmeniem nokārto vien aptuveni 30%, kas parāda eksāmena augsto latiņu un sarežģītības pakāpi. Tomēr novēlu ikvienam studentam nepadoties arī tad, ja eksāmenu neizdodas nokārtot ar pirmo reizi, bet atrast sevī spēku, motivāciju un vēlmi eksāmenu kārtot atkārtoti. Jurista kvalifikācijas iegūšana ir lieliska motivācija, ko paturēt prātā, lai iedrošinātu sevi pieņemt izaicinājumu un veiktu visu no pirmā soļa līdz pēdējam – valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena nokārtošanai. „Per aspera ad astra”*

*Caur ēkšķiem uz zvaigznēm (no lat.lv.)
Foto autors: Jānis Bērziņš

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!