Jaunumi

28.06.2022

Turība vērs durvis jaunai studiju programmai – Tiesības organizācijas vadībā

Jau šoruden Biznesa augstskolas Turība juridiskā fakultāte vērs durvis jaunai studiju programmai – Tiesības organizācijas vadībā, kurā studējošais varēs apgūt padziļinātas zināšanas organizācijas juridisko jautājumu risināšanā, dažādu juridisku dokumentu formēšanā, kā arī dažādu jomu tiesības (Būvniecības, Vides, Konkurences, Nodokļu, Publisko iepirkumu).

Studiju programmā ir iekļauti arī studiju kursi, kas analizē uzņēmējdarbības vadības jautājumus, piemēram- Sarunu vešanas stratēģijas, Emocionālā inteliģence, Efektivitātes procesi organizācijā. Programmas starpdisciplinārais raksturs ļaus veidot jaunus tirgū pieprasītus speciālistus, kuri nav specializējušies tikai vienā šaurā jomā, bet ir spējīgi pieņemt lēmumus izmantojot starpdisciplinārās zināšanas, tādējādi kļūstot par arvien efektīvākiem speciālistiem.

Programma būs piemērota arī iepriekšējos gados jurista kvalifikāciju ieguvušiem dažādu augstskolu absolventiem, kuriem trūkst maģistra grāda, lai kļūtu par advokātiem, tiesnešiem u.c., kurās nepieciešams maģistra grāds.

Šādi studiju kursi ir aktuāli ne tikai praktizējošiem juristiem, bet arī citu virzienu pārstāvjiem, kā piemēram, šāda programma būtu lietderīga arī auditoriem un citiem struktūrvienību vadītājiem, lai izprastu juridiskos problēmjautājumus un spētu piedāvāt attiecīgus risinājumus bez juristu iesaistes radot uzņēmumā kompetentu, daudzpusīgu un visaptverošu vadītāju.

Programmas garums atkarīgs no iepriekš iegūtajām zināšanām jurisprudences jomā un tiks izvērtēta nokārtoto priekšmetu atbilstība kursa tematikai. Ar pabeigtu bakalaura grādu tiesību zinātnēs šīs programmas ilgums ir viens gads, taču bakalaurs sociālajās zinātnēs tiks izvērtēts un pielīdzināts kursa saturam, attiecīgi maksimālais programmas ilgums – divi gadi.

Programmas vadītājs un Turības juridiskās fakultātes dekāns Ivo Krievs vēsta – “Programmas absolventi būs uzņēmumu un organizāciju vadītāji ar jurista tvērienu, kuriem būs pietiekamas iemaņas, lai orientētos juridiskajos jautājumos, atvieglotu saziņu ar organizācijas juridisko dienestu un izprastu juristu argumentāciju. Tāpat atsevišķos gadījumos programmas absolventi, ja tiem nav iepriekš iegūta jurista kvalifikācija, vienkāršākus ikdienas juridiskos jautājumus, kā piemēram, līgumu sastādīšanai, pretenziju rakstīšanai, nodokļu sistēmas izprašanai un arī vienkāršāku tiesas pieteikumu sastādīšanai, būs spējīgi risināt bez jurista piesaistes. Tāpat programma būs interesanta arī iepriekš juristu kvalifikāciju ieguvušajiem, jo būs iespējams apgūt aktualitātes dažādās tiesību nozarēs, tādējādi paaugstinot savu kvalifikāciju mūža izglītības ietvaros.”

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!