Jaunumi

16.08.2022

Tiesību zinātņu doktora studente aizstāvēs Promocijas darbu

2022. gada 24.augustā pulksten 14.00 Biznesa augstskolas Turība C205.telpā notiks Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Kristīne Neimane.

Promocijas darba temats: „Tiesības uz taisnīgu tiesu civilprocesā”. Promocijas darba vadītāja: Dr. iur. Inga Kudeikina.

Recenzenti:

  • Dr.iur. Jānis Grasis, Rīgas Stradiņa universitāte;
  • Jeļena Alfejeva, zvērināta advokāte;
  • Prof. Dr. Violeta Vasiliauskienė,
  • Mykolas Romeris universitāte (Lietuva) .

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājas lapā internetā: https://www.turiba.lv/lv/zinatne/promocijas-darbi”

Doktorante sava darba izstrādei saņēma finansiālu atbalstu no ESF projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/019 „Biznesa augstskolas Turība akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”. Projekta mērķis ir nodrošināt augstāku konkurētspēju starptautiskajā izglītības tirgū un augstāku kvalitāti studiju programmu realizācijā angļu valodā.

Projekta kopējais finansējums ir 419910.55 eiro, no kura 356 923.97 eiro ir ESF finansējums un 62 986.58 eiro ir valsts budžeta finansējums.

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!