Jaunumi

07.05.2020

Projekta „Biznesa augstskolas Turība akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” norise ārkārtas situācijas laikā

Atbilstoši Ministru prezidenta 12. marta rīkojumam Nr. 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kopš 13. marta Biznesa augstskola Turība turpina mācību procesa organizēšanu attālināti, izmantojot WEBEX sistēmu. Par studiju procesu (lekcijām, pārbaudes darbiem un konsultācijām) studenti tiek informēti Turības studentu informācijas sistēmā BATIS paziņojumos pie katra attiecīgā studiju kursa.

Projekta un augstskolas vadība apliecina, ka neviens no projekta ietvaros strādājošajiem pasniedzējiem joprojām nav saslimis ar COVID-19, un aicina visas iesaistītās puses turpināt ievērot valstī noteiktos piesardzības un sociālās distancēšanās pasākumus. Ārkārtas situācijas dēļ projektā paredzētās aktivitātes - akadēmiskā personāla specializētās mācības, angļu valodas kursi un stažēšanās Latvijas uzņēmumos - ir pārplānotas uz nākamo studiju gadu, un projekta vadība šobrīd nesaskata risku nesasniegt projektā plānotos rādītājus.

Biznesa augstskola Turība turpina realizēt ESF projektu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/019 „Biznesa augstskolasTurība akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”, lai nodrošinātu augstāku konkurētspēju starptautiskajā izglītības tirgū un augstāku kvalitāti studiju programmu realizācijā angļu valodā. Projekta kopējais finansējums plānots EUR 556754,18 eiro, no kura EUR 473241,05 ir ESF finansējums un EUR 83513,13 ir valsts budžeta finansējums. Projekta ilgums ir 38 mēneši no 2019. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim.

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!