Jaunumi

03.04.2020

Projekta „Biznesa augstskolas Turība akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” norise ārkārtas situācijas laikā

Atbilstoši Ministru prezidenta 12. marta rīkojumam Nr. 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, sākot no 13. marta studiju process Biznesa augstskolā Turība tiek organizēts tikai attālināti. Par studiju procesu (lekcijām, pārbaudes darbiem un konsultācijām) studenti tiek informēti Turības studentu informācijas sistēmā BATIS paziņojumos pie katra attiecīgā studiju kursa. Šobrīd neviens no projekta ietvaros strādājošajiem pasniedzējiem nav saslimis ar COVID-19, projekta un augstskolas vadība aicina visas ieinteresētās puses ievērot valstī noteiktos piesardzības un sociālās distancēšanās pasākumus.

Ņemot vērā papildu slodzi, ar kuru saskaras augstskolas personāls, cenšoties realizēt kvalitatīvu studiju procesu ārkārtas apstākļos, daļa no projektā paredzētajām aktivitātēm - akadēmiskā personāla specializētās mācības, angļu valodas kursi un stažēšanās Latvijas uzņēmumos - ir pārceltas uz projekta periodu pēc ārkārtas situācijas beigām un projekta vadība šobrīd nesaskata risku nesasniegt projektā plānotos rādītājus.

Biznesa augstskola Turība turpina realizēt ESF projektu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/019 „Biznesa augstskolasTurība akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”, lai nodrošinātu augstāku konkurētspēju starptautiskajā izglītības tirgū un augstāku kvalitāti studiju programmu realizācijā angļu valodā. Projekta kopējais finansējums plānots EUR 556754,18 eiro, no kura EUR 473241,05 ir ESF finansējums un EUR 83513,13 ir valsts budžeta finansējums. Projekta ilgums ir 38 mēneši no 2019. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim.

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!