Jaunumi

05.03.2020

Līdz 10. martam aicina pieteikties dubultā diploma programmai

Dubultā diploma programma ir lieliska iespēja iegūt divu augstskolu diplomu viena studiju perioda ietvaros! Studenti, kuri piesakās dalībai dubultā diploma programmā, daļu studiju laika pavada Biznesa augstskolā Turība un daļu kādā no partneraugstskolām ārvalstīs. Pašlaik sadarbība noslēgta ar 12 augstskolām Francijā, Lielbritānijā, Turcijā, Spānijā, Somijā, Šveicē, Kazahstānā un Taivānā.

Studējošie, kuri vēlas piedalīties konkursā uz studiju vietām dubultā diploma programmā, aicināti pieteikties līdz 10. martam. Saskaņā ar Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma programmās 2.5.punktu konkurss tiek izsludināts uz 19 studiju vietām dubultā diploma programmās 2020./2021. studiju gadā.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 2. studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” 2. studiju gada pilna laika studenti, profesionāla bakalaura studiju programmas “Mārketings un tirdzniecības vadība” 2. studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmas “Pasākumu producēšana un vadība” 2. studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmas „Starptautiskās komunikācijas vadība” 2. studiju gada studenti, profesionālā maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” 1. studiju gada studenti, profesionālā maģistra studiju programmas “Tūrisma stratēģiskā vadība” 1. studiju gada studenti, kuri:

 • apgūst studiju kursu “Lietišķā svešvaloda (angļu)” augstākā līmeņa grupā;
 • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu,
 • nav finansiālu saistību pret augstskolu,
 • vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm,
 • saskaņā ar „Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās” 2.4.3.punktu fakultātes var noteikt papildus kritērijus studentu atlasei.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

 • studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
 • studenta atzīme svešvalodā;
 • papildus kritēriji Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem publicēti BATIS, kā arī izvietoti uz fakultātes ziņojuma dēļa.

Studiju vietas programmām 2020./2021. studiju gadam tiek noteiktas sekojoši:

 • profesionālā bakalaura studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība” un profesionālā bakalaura studiju programmas “Mārketings un tirdzniecības vadība”- 3 vietas studijām La Rochelle Business School, 2 vietas studijām Cesine Business School, 2 vietas studijām Lapland University of Applied Sciences;
 • profesionālā bakalaura studiju programma “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”- 2 vietas studijām Ming Chuan University, 3 vietas studijām La Rochelle Business School;
 • profesionālā bakalaura studiju programma „Pasākumu producēšana un vadība”- 2 vietas studijām University of South Wales;
 • profesionālā bakalaura studiju programma „Starptautiskās komunikācijas vadība”- 1 vieta studijām Dogus University;
 • profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”- 1 vieta studijām La Rochelle Business School;
 • profesionālā maģistra studiju programma “Tūrisma stratēģiskā vadība”- 1 vieta studijām Y Schools, 1 vieta studijām Rey Juan Carlos University.

Konkursam var pieteikties līdz 2020. gada 10. martam, sūtot pieteikumu uz Imants.Bergs@turiba.lv. Pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT.

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!