Jaunumi

01.06.2022

Latvijā ir tikai viena starptautiski atzīta tūrisma fakultāte

Ēriks Lingbērziņš,
Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāns

Biznesa augstskola “Turība” pievērš īpašu uzmanību mācību procesam, veidojot studiju programmas, kurās ne tikai apgūt nepieciešamās nozares zināšanas, bet arī dod iespēju iegūt praksi reālajā darba vidē. Viena no šīm nozarēm ir tūrisms, tā ir viena no dinamiskākajām, globālākajām un pasaulē pieprasītākajām nozarēm, kura Turībā radusies jau pašos augstskolas pirmsākumos gandrīz 30 gadus atpakaļ un vēl joprojām ir vienīgā tūrisma fakultāte Latvijā, kura šo gadu laikā apaugusi ar vareni daudz pieredzes. Studentu interese tajā parāda, ka tā vēl joprojām ir populāra un aktuāla, lai sāktu tajā savas studiju gaitas.

Fakultātes būtība

Fakultātes jēdziens ir attīstījies līdzi augstskolām, sākot jau no pirmajām universitātēm Boloņā, Parīzē un cituviet, kas parāda to, kad students iestājas augstskolā, tas savā ziņa tiek piesaistīts noteiktai organizācija vai kopumam, kura tevi apaudzē ar visu nepieciešamo informāciju un seko līdzi, lai tiktu sasniegti nospraustie mērķi. Lielākā priekšrocība tūrisma fakultātei no šāda aspekta ir tāda, ka studijas nebeidzas ar to, kad students beidz studēt, fakultātes uzdevums ir šīs saites ar absolventiem uzturēt, mudināt turpināt izglītoties un praktizēties, kā arī vēlāk atgriezties un dalīties ar savu pieredzi arī ar citiem studentiem, kas radīs noteiktu pēctecību un nodrošinās nozares ilgtspēju savā starpā mijiedarbojoties. Šīs saiknes veido tradīcijas, un šī ir tā lieta, ar ko Turība lepojas visvairāk, veidojot mūsu pašu identitāti un noteiktu vērtību kopu.

Tūrisma izglītības priekšrocības

Turībā uz tūrismu skatāmies no biznesa spektra, kas studentus sagatavo ne tikai darbam tūrisma industrijā, bet arī sagatavo tās nākamos vadītājus un praktiķus, kas attīstīs un pilnveidos nozari, kā esam to darījuši līdz šim. Ir jāsaprot abas puses - gan patērētāja, gan pats tūrisma galamērķis, lai izprastu, kā veidojas katra indivīda vēlmes un kā izvēlēts galamērķis, gan arī jāizprot kā tūrisma galamērķis risina ilgtspējas, resursu un izmaksu jautājumus. Augstskola piedāvā dažādas ar tūrismu saistītas programmas un specializācijas, kas tādējādi rada dažādus šīs nozares specialistus, kuri dodas darba tirgū un vēlāk atgriežas, lai dalītos ar savu pieredzi un pilnveidotu mācību procesu ar jaunākajām tendencēm un inovācijām, kas ieviestas citviet pasaulē, kļūstot globālāki un daudzpusīgāki aroda pārstāvji.

Bagātīga studiju bagāža

Tūrisma izglītību Turībā var iegūt trīs līmeņos – koledžas, bakalaura un maģistra programmās, kuru veido pieredzējuši un zinoši pasniedzēji, kas ir aktuāli tūrisma sfērā un, gadiem praktizējot savas zināšanas, arī veido jaunus, interesantus un aktuālus studiju kursus, kā pasākumu producēšana un vadība, kas radīta tiem, kas vēlas attīstīt un darboties vietējā tirgū, veidot pasākumus un darboties izklaides industrijā. Priekšrocība šajās studijās ir tās versitalitāte un pieredze, kas sagatavo studentus darbam arī ārzemju tirgū un attīsta tā domāšanu ārpus vietējā tirgus, kas palīdz izveidot kompetentu, pieredzes bagātu un daudzpusīgu speciālistu, kurš var pielāgoties jebkurai šīs nozares darba videi. Sākot ar koledžas studiju programmu tiek likti pamati viesmīlības nozarei un dažādām uzņēmējdarbības formām, kā arī parādītas galvenās atšķirības starp tūrismu un viesmīlību, lai veidotu noteiktu bāzi un izpratni par šīs industrijas komplekso darba vidi. Tālāk jau bakalauru un maģistru programmas tūrisms tiek apskatīts vairāk no uzņēmējdarbības viedokļa, kas sevī ietver arī dažādus mārketinga principus, komunikāciju un reklamēšanu, kā elementus, ar kuriem strādāt jau vadības līmenī. Jāņem vēra ka šajā industrijā strādājam vairāk ar nemateriālajiem resursiem – cilvēku pieredzēm, sajūtām, emocijām, tādēļ patērētājam jārada sajūta, ka viņš ir gatavs par to maksāt naudu.

Iespēja izglītību iegūt gan latviešu, gan angļu valodā

Studiju programma bakalaura un maģistra līmeņos ir veidota gan latviešu, gan angļu valodā, kas mērķtiecīgi veidota, lai piedāvātu kvalitatīvu saturu vietējam tirgum un veidotu augstāka mēroga speciālistus. Protams, angļu valoda ir pamatvajadzība šajā nozarē, jo komunikācija un nepieciešamā informācija ir tieši angliski, taču ir jūtams pieprasījums no studentiem, kuri vēlas izglītību saņemt tieši latviešu valodā, lai detalizēti izprastu visas tūrisma nozares nianses. Studenti, kuri studē latviešu valodas programmā, bieži vien nāk ar mērķi attīstīt savu tūrisma biznesu Latvijā vai vēlas vairāk iegūt vietējās vides saprašanu un pieredzi. Arī no lektoru puses ir liels pagodinājums redzēt daudz studēt gribošus jauniešus, kuri vēlas iegūt izglītību latviešu valodā un veidot savus karjeras pamatus, lai attīstītu Latvijas tūrisma vidi.

Starptautisks novērtējums

Turības Starptautiskā tūrisma fakultāte daudzus gadus tiek akreditēta ANO Pasaules tūrisma organizācijas (UNWTO) TedQual, kurā tiek novērtēts kursu saturs un vai augstskola piedāvā studiju kursus atbilstoši praksei pasaules tūrisma izglītībā. Augstskola gūst uzslavas par mūsdienīgu un aktuālu studiju kursu saturu, gan studiju laikā gūtā prakse un iemaņas noder ātrai pārejai uz darba vidi, turpinot karjeru tūrisma nozarē.
Prakse ir būtisks elements tūrisma nozarē, tādēļ ir svarīgi praksi iegūt arī ārzemēs, Turība sadarbojas ar dažādām partneraugstskolām un tūrisma uzņēmumiem ārzemēs, lai dotu iespēju studentiem studiju laikā iegūt noderīgu un neaizmirstamu pieredzi citā valstī.
Pēc studiju programmas absolvēšanas studenti var turpināt pilnveidot savas prasmes profesionālā maģistra studiju programmā “Tūrisma stratēģiskā vadība”, kā arī citās Biznesa augstskolas Turība piedāvātajās bakalaura vai maģistra studiju programmās.

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!