Jaunumi

19.10.2023

Digitalizējot izglītības procesu Biznesa augstskola Turība sadarbojas ar citām augstskolām Latvijā

Informācijas tehnoloģiju izmantošanas kompetence strauji kļūst par nepieciešamību visās nozarēs un profesijās. Lai kāpinātu savu absolventu konkurētspēju darba tirgū un pienesumu uzņēmumos, kuros viņi strādā, Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU) un vēl sešiem partneriem līdz 2023. gada beigām īsteno apjomīgu projektu studējošo digitālo kompetenču stiprināšanai.

Projekta galvenie uzdevumi ir digitālās kapacitātes stiprināšana jaunos un esošos studiju kursos, digitālo prasmju vērtēšanas sistēmas izstrāde un integrēšana augstskolās un jaunāko esošo digitālo risinājumu integrēšana e-studiju procesā.

Šī projekta ietvaros Biznesa augstskola Turība ar partneriem izstrādāja vairākus kopīgus kursus, kā arī attīstīja digitālos kursu e-studiju videi. Tika izstrādāti tādi kursi kā “Digitālais mārketings”, “Mākslīgais intelekts un datu zinātne biznesa vadībā” un “Lietotāja saskarne un pieredze”. Jau šajā mācību gadā kopš septembra Biznesa augstskolas Turība studentiem šie kursu tiek piedāvāti un tiek testēti.

Septembra mēnesī Biznesa augstskolas Turība e-studiju vidē tika integrēts šīs projekta partnerības izstrādātais digitālo kompetenču novērtēšanas rīks, ar kura palīdzību e-studiju formas studenti un visi klātienes studenti, kas pagūst jaunizveidotos kursus “Digitālais mārketings” un “Lietotāja saskarne un pieredze” novērtēja savas digitālās prasmes. Šis rīks turpmāk tiks integrēts studiju procesā un dos iespēju studentiem izvērtēt savas digitālās prasmes uzsākot un noslēdzot studijas.

Lai attīstītu e-studijas un veidotu pilnvērtīgus un mūsdienu prasībām atbilstošus e-vides kursus, tika izstrādāti 10 e-studiju kursi, piemēram, “E-komercija”, “Projektu vadība”, “Kvalitātes vadība”, “Ilgtspējīga organizācijas vadība”, “Inovāciju vadība” un citi kursi. Jaunie kursi jau no šī gada septembra ir pieejami e-studiju ietvaros un tos jau ir atzinīgi novērtējuši studenti. Visi studiju kursi satur gan lasāmo materiālu, gan apjomīgas video lekcijas, kā arī kursos ir integrēti dažādi interaktivitāti nodrošinoši rīki. Atsevišķi e-vides kursi ir pieejami arī klātienes studentiem un kalpo kā mācību palīglīdzeklis studiju procesā.

Savukārt, lai veicinātu jaunāko tehnoloģiju efektīvu izmantošanu augstākajā izglītībā, paaugstinātu docētāju un studējošo digitālās kompetences, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) un Daugavpils Universitātē (DU) izveidotas tehniski identiskas hibrīdauditorijas. Tās veicinās attālināto eksaminācijas procesu veikšanu, nodrošinās interaktīvu digitālā satura pasniegšanu, kā arī studiju pētnieciskā procesa nodarbību un semināru pasniegšanu vienlaicīgi uz vietas un attālināti.

Kopš 2021.gada novembra Biznesa augstskola Turība īsteno projektu “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās”, kurā vadošais partneris ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) un kā pārējie partneri iesaistīti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, Ventspils Augstskola, SIA “WeAreDots” un SIA “Baltijas Datoru akadēmija”. Vairākās projekta aktivitātēs ir iesaistīta arī LBTU aģentūra “Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža”.

Aktivitāte norisinās Eiropas Sociālā fonda projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/005), kam piesaistīts REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekta kopējas izmaksas ir 2 052 269.47 EUR. Tā īstenošana sākta 2022. gada 1. novembrī un noslēgsies 2023. gada 31. decembrī.

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!