Viedokļraksti

02.09.2021

Latvija ir starp attīstītākajām pasaules valstīm

Ēriks Lingebērziņš
Dekāns

Jaunais mācību gads man personīgi sākas citādāk, nekā iepriekšējie 13 gadi, kad esmu sācis mācību gadu kā lektors, docents, asociētais profesors vai vienkārši pasniedzējs Starptautiskā Tūrisma Fakultātē. Uzņemties jaunus pienākumus laikā, kad tūrisma nozare sāk atkopties no milzīgu izaicinājumu un pārmaiņu laika, ir diezgan satraucošs notikums. Esmu bijis tūrisma biznesa vidē pietiekami ilgu laiku un sāku ar sajūtām par biznesa pragmatismu. Sev uzdodu jautājumu par to, kā nodrošināt, ka esam vienā solī ar biznesa vidi, bet vienlaikus mācām arī citus tūrisma nozares kontekstus – sociālo, ģeogrāfijas, ilgtspējas un citus. Kādas ir mūsu attiecības ar biznesa vidi – mēs radām uzņēmējus vai izpildītājus? Kā mūsu piedāvātai saturs veicina jaunu uzņēmumu rašanos Latvijā, Eiropā.

Tūrisma nozarei Latvijā ir plašs izaugsmes potenciāls

Tomēr ir lietas, kuras paliek stabili nemainīgas – jauna mācību gada sākums man, kā visiem citiem izglītībā strādājošajiem kolēģiem, ir profesionālais jaunais gads, kad ievēlamies vēlēšanās, cenšamies darīt labāk un sasniegt vairāk. Katru gadu tiek gaidītas tikšanās ar studentiem, kolēģiem, analizējot specifisko situāciju nozarē, pielāgojot studiju kursu saturu aktuālajām vajadzībām un gatavojot speciālistus, kurus ceru ieraudzīt darba vidē – kā uzņēmējus, speciālistus, ekspertus, savas jomas pārzinātājus un kā mēs nozarē sakām – tūrisma cilvēkus.

Domājot par pārliecību – esmu pārliecināts, ka tūrisma nozarei Latvijā ir pietiekami plašs izaugsmes potenciāls. Tas nozīmē, ka nozares attīstība var notikt tikai tad, ja tā ir kopsolī ar nozares profesionāļiem, kuru izaugsmes ceļš sākas studiju procesā. Un esmu pārliecināts, ka Turībā ir spēcīgs intelektuālais resurss – pasniedzēji, kuri ir gatavi, daloties ar savām zināšanām, to stiprināt.

Esam kultūras lielvalsts

Mana ikdiena ir darbs starptautiskā vidē. Vadot uzņēmumu, kurš ir 100% tūrisma pakalpojumus eksportējošs uzņēmums (ienākošais tūrisms), varu apgalvot, ka Latvija joprojām kā tūrisma galamērķis atrodas izaugsmes fāzē. Tas nozīmē, ka joprojām mums ir ļoti plašas iespējas ārvalstu tūristu piesaistei visdažādākajos segmentos – atpūtas, darījumu, pasākumu, sporta tūrisms. Latvija ir starp attīstītākajām pasaules valstīm un esam pilntiesīgi starptautiskās politikas un ekonomikas dalībnieki, kas nozīmē, ka esam klātesoši visos globālajos procesos.

Mūsu ģeogrāfiskā atrašanās vieta un vēsturiskā attīstība mums vienmēr ir ļāvusi būt starptautisko notikumu centrā. Mūsu uzdevums, katram no mums, ir daloties ar savām zināšanām un prasmēm, panākt to, lai esam ne tikai zināma vieta pasaules kartē, bet līderi darbos, inovācijās, domāšanā, radot piemēru un labo praksi citiem. Man nav šaubu, ka esam kultūras lielvalsts, man gribētos, lai esam arī inovāciju, digitālo risinājumu un protams arī tūrisma lielvalsts, piedāvājot kvalitatīvus, ilgtspējīgus un mūsdienīgus pakalpojumus. Lielvalsts status nenozīmē tikai kvantitāti, ļoti bieži, tieši kvalitatīvs produkts vai pakalpojums var dot daudz lielāku ekonomisko atdevi un atpazīstamību.

Virziens, kurā ejam un augam, ir īstais

Lokāli, Turība ir atpazīstams zīmols un vārds. Zīmols, kurš rada asociācijas, atpazīstamība, kura ļauj veidot un ietekmēt viedokli, sniegt risinājumus sabiedrības, uzņēmējdarbības vides, tūrisms un citās jomās. Distancējoties no sausiem faktiem, bet koncentrējoties, piemēram, uz nozari, kurā es esmu strādājis, Turība ir viens no notikumu epicentriem, vieta, kur akadēmiska vide var satikties ar biznesu, kopdarbojoties piedāvāt risinājumus nozares izaugsmei.

Starptautiskā platformā, vispirms, man gribētos skatīties Baltijas reģiona kontekstā. Esam privāta augstskola, kura piedāvā arī tūrisma izglītību, kura ir atzīta pasaulē. Es patiesi lepojos, ka esam viena no TEDQUAL augstskolām, esam augstskola ar pietiekami plašu sadarbības partneru tīklu visdažādākajās pasaules valstīs. Tiekoties ar citu valstu sadarbības partneriem dzirdam, ka īstenotās prakses ir vērtīgas, lai tās pārņemtu. Protams ir arī dažāda veida risināmie jautājumu un uzdevumi. Tomēr fakts, ka tiekoties ar ārvalstu kolēģiem, visbiežāk aktuālo jautājumu loks ir līdzīgs, varu secināt, ka virziens, kurā ejam un augam ir īstais.

Ar Turību ir pa ceļam

Man ir svarīgi, lai tieši Starptautiskā tūrisma fakultāte ir piemērs atvērtībai, dažādībai un atbildībai. Atvērtība un gatavība pieņemt pārmaiņas ir tūrisma nozares neatņemama sastāvdaļa. Tūrisma un pasākumu nozares ir radoša un dinamiska vide. Pēdējo 20 gadu laikā šīs nozares ir pieredzējušas vērā ņemamas pārmaiņas – piemēram digitālie risinājumi pārdošanā, iegādājoties avio biļetes, vai rezervējot viesnīcas, izmantojot virtuālo realitāti mārketingā vai datu analīzē bieži ir sākušies tūrismā un pasākumu vadībā. Savukārt dažādība ir viens no viesmīlības pamatprincipiem – mums var garšot atšķirīgi ēdieni un būt atšķirīgas ceļojumu galamērķu izvēles prioritātes, bet tas nemaina faktu, ka katram no mums gribas saņemt līdzvērtīgi kvalitatīvu pakalpojumu. Man ir prieks, ka tik īsā laika periodā fakultāte ir kļuvusi tik starptautiska, cik tā ir šobrīd. Savukārt atbildība ir vienam pret otru, kolēģiem, jo izglītības procesu redzu kā vairāku savienojamu posmu kopumu. Gala iznākums ir atkarīgs no katra individuālās atbildības pret mācību saturu. Četru gadu laikā bakalaura studijās un divu gadu laikā maģistra studijās, apgūstot dažādus studiju kursus ir jānonāk pie viena virsmērķa – jāsniedz plašas un dziļas zināšanas, kuras, pabeidzot studijas, ļauj īstenot savu biznesa ieceri tūrismā, viesmīlībā vai pasākumu vadībā, vai kļūstot par savas jomas speciālistu – ekspertu. Tikai strādājot kā vienotam mehānismam to ir iespējams sasniegt.

Nozares profesionālim ir vērts dalīties ar savām zināšanām

Domājot par mērķiem, jāatzīst, ka “man ir pa ceļam” ar Turības trīs atslēgas vārdiem “brīvība, uzņēmība, kompetence” Un mans mērķis noteikti ir īstenot šīs vērtības ikdienā. Runājot par konkrētākiem uzdevumiem, es domāju, ka tieši nozarei, kuru fakultātē pārstāv fakultātes dome, tos ir jānosaka un jāuzdod. Mans mērķis noteikti ir arī rast visus iespējamos risinājumus, lai nozares profesionāļi būtu iesaistīti studiju procesā, daloties ar savām zināšanām. Tas, manuprāt, ir sava veida nozares drošumspējas jautājums, panākot apstākļus, kuros varam nodrošināt profesionālu nepārtrauktību. Katram uzņēmējam, mijiedarbība ar augstskolu un studentiem ir iespēja arī biznesa attīstībai. Zinoši, spēcīgi un profesionāli kolēģi (un reizēm arī konkurenti) ir dzinulis personīgai un biznesa attīstībai. Katrs, kurš sevi var saukt par profesionāli reiz ir sācis un ļoti bieži tieši pasniedzējs augstskolā ir bijis cilvēks, kurš devis impulsu. Man ir bijusi liela veiksme gan profesionāli, gan akadēmiski saņemt zināšanas no erudītiem savas jomas speciālistiem un domāju, ka katram nozares

Turība iedvesmo

Šobrīd augstskolā ienāk dažādas paaudzes, tās satiekas vienā vietā, vienā studiju programmā. Man tas šķiet interesanti, jo rada nepieciešamību spēt adaptēties vienlaikus vairākām paaudzēm. Ja vidusskolu beigušie ir Gen Z paaudze, gan arī Gen Y, kuri nereti atgriežas augstskolā pēc savas otras augstākās izglītības, maina savu nodarbošanos, vēlas sākt kaut ko jaunu. Vēl pirms 20 gadiem, kad es pats sāku savas studiju gaitas augstskolā, praktiski visi kursabiedri bija viena vecuma. Tagad, arvien biežāk, redzam ka tā tas nav. Piedevām, maģistra studiju programmās situācija var būt vēl atšķirīgāka. Katra no šīm paaudzēt redz pasauli citādāk – stabilitāti aizstāj vēlme pieredzēt, noteiktību aizstāj neparedzamība un nenoteiktība. Un tuvākajā laikā situācija vēl vairāk mainīsies. Esam tuvu tam, kad Gen Y vai Millenials paaudzes cilvēki sāks studēt.

Turība ir starptautiska augstskola. Ik reizi, ieskatoties interaktīvajā kartē, kur atzīmētas valstis, no kurām augstskolā ir bijuši ārvalstu studenti un pasniedzēji, kur devušies apmaiņas studiju programmās un praksēs mūsu studenti un pasniedzēji, tā vien šķiet, ka jau atkal kāda lampiņa ir iedegusies. Tas noteikti iedvesmo. Bet tas prasa attīstīt kultūru daudzveidības izpratni, izkāpt no Rietumcentrētās pasaules uztveres kurpēm un raudzīties plašāk, paplašināt savu redzesloku, lai varētu piedalīties pilnvērtīgā dialogā.

Augstskola ir vieta, kur veidojas personība

Domāju, ka studēšana joprojām rada iespēju inteliģentai pieaugšanai. Studiju laikā, atkarībā no studiju virziena, tiek apgūtas noteiktas zināšanas, prasmes un kompetences. Tomēr augstskola joprojām ir vieta, kur augam kā personības. Un tas var notikt jebkurā vecumā. Tā ir fantastiska iespēja satikt visdažādākos cilvēkus, turklāt arī no dažādām pasaules vietām. Dzīvojam laikmetā, kad mūsu zināšanas ļauj izprast pasaulē notiekošo, iegūt erudīciju, neapmaldīties informācijas pārbagātībā. Studēšana dod iespēju strukturēt uzkrāto informāciju, dalīties ar to. Savukārt studiju virziens ir kā pamats, kas dod ietvaru. Studiju procesā katrs cilvēks pieaug intelektuāli.

Jaunajā mācību gadā novēlu:

  • Studentiem – noticēt sev un būt kā vienotai komandai, atbalstot vienam otru.
  • Kolēģiem – padod peldrinķi, kad man ūdens smelsies mutē.
  • Augstskolai – būt atvērtai vietai (šajos laikos visās nozīmēs).
  • Tūrisma un pasākumu nozarēm – sadarboties un līdzdarboties jauno nozares talantu izaugsmes veicināšanā.

Autors: Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes jaunievēlētais dekāns Ēriks Lingebērziņš

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Nospiežot “Piekrītu” vai turpinot pārlūka sesiju, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas kārtība.

Piekrītu
Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!