Projekti

Biznesa augstskola Turība aktīvi piedalās dažādos izglītības un zinātnes sadarbības projektos, ko līdzfinansē Eiropas Savienība un citas starptautiskās sadarbības programmas. Kā vadošais partneris esam sekmīgi īstenojuši starptautiska mēroga Erasmus+, JUSTICE, NORDPLUS un citu fondu atbalstītus projektus.

31.07.2018

Starptautiskā vasaras skola „Pilsēta kā ilgtspējīgs tūrisma galamērķis”

No 2018. gada 31. jūlija līdz 11. augustam Biznesa augstskola Turība organizē starptautisku vasaras skolu – Pilsēta kā ilgtspējīgs tūrisma galamērķis, kuras iniciatori ir augstskolas Starptautiskā tūrisma fakultātes vadošie pasniedzēji. Vasaras skolas tēma ir Rīga – tās sabiedrība, daba un kultūra, ilgtspējīgs tūrisms un tā plānošana. Šogad Latvijas 100-gades svinību kontekstā liels uzsvars vasaras skolas ietvaros tiek likts uz pasākumu tūrismu. Vasaras skola studentiem sniedz zināšanas un praktiskās iemaņas par pilsētvides attīstību, tās tēla veidošanu, kultūras un sabiedrisku pasākumu organizēšanu, kā arī ļauj iedvesmoties un dalīties savās idejās.

Norises laiks: 31.07.-11.08.2018.

Galvenās apskatītās tēmas:

Skolas programma tika veidota četros galvenos blokos, ņemot vērā Rīgas pilsētas ilgtspējīgā attīstībā iesaistītās resursu grupas un būtiskākos faktorus:

1) Rīga, un tās pilsētvide (arhitektūra, infrastruktūra u.c.),

2) Latvijas kultūrvēsture, kas nosaka atbildību par pagātni un izpratni par dzīves vides attīstības formām

3) Latvijas kultūra un kultūrvide,

4) Dabas vide, kā pilsētas būtisks elements.

Dalībnieki:

Kopumā vasaras skolai tika saņemti vairāk kā 150 pieteikumi, no kuriem tika atlasīti 10 dalībnieki. Vasaras skolā piedalās studenti no Gruzijas, Uzbekistānas, Dānijas, Igaunijas, Meksikas, Vācijas un Azerbaidžānas. Šie studenti pārstāv gan dažādus studiju līmeņus (bakalaura, maģistra un doktorantūras studijas), gan dažādas studiju jomas – sākot no Tūrisma un pilsētplānošanas studijām, līdz pat mākslas zinātnei.

Iesaistītie pasniedzēji:

Vasaras skolā iesaistās pasniedzēji no Starptautiskā tūrisma fakultātes, kā arī nozares profesionāļi, kas caur lekcijām, diskusijām un mācību ekskursijām sniedz studentiem zināšanas dažādās ar ilgtspējīgas pilsētvides attīstību saistītās jomās.

Visas vasaras skolas norises laikā, paralēli lekcijām un darbam auditorijā, studenti grupās veic arī praktisku pētījumu, izzinot un analizējot dažādus Rīgas rajonus, to problēmas un attīstības perspektīvas kā arī plānojot un veidojot dažādus pasākumus. Studenti par dalību vasaras skolā saņem 3 ECTS.

Šo projektu Biznesa augstskola Turība realizē pateicoties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) piešķirtajām valsts stipendijām. Vairāk informācijas www.viaa.gov.lv

Projekta akadēmiskie vadītāji:

Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne Agita Doniņa

Agita.Donina@turiba.lv

Profesore dr.geogr. Maija Rozīte

Maija.Rozite@turiba.lv

Projekta administratīvā vadītāja:

Kristīne Tihanova

Kristine.Tihanova@turiba.lv

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!