Projekti

Biznesa augstskola Turība aktīvi piedalās dažādos izglītības un zinātnes sadarbības projektos, ko līdzfinansē Eiropas Savienība un citas starptautiskās sadarbības programmas. Kā vadošais partneris esam sekmīgi īstenojuši starptautiska mēroga Erasmus+, JUSTICE, NORDPLUS un citu fondu atbalstītus projektus.

01.09.2017

Nordplus projekts “Studiju kvalitāte multikulturālisma kontekstā Baltijas valstīs”

Projekts apvieno 10 partnerus no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas: augstākās izglītības iestādes, universitātes, izglītības apvienību, apmācību centru un integrācijas fondu. Partneri sadarbojas, lai pētītu kā multikulturālisms un internacionalizācija ietekmē mācību kvalitāti izglītības iestādēs. Projekts paredz veidot materiālus un rast risinājumus un ieteikumus kā veidot piemērotu un veiksmīgu mācību vidi un procesu internacionalizācijas kontekstā.

Mūsdienu pasaulē internacionalizācija un migrācija ir aktuāls jautājums, kas liek pētīt kā šie aspekti ietekmē izglītības jomu un mācību kvalitāti. Pamatojoties uz Multikulturālās izglītības nacionālās asociācijas rekomendācijām ir jāveido droša, atvērtā un pieņemoša vide, lai stimulētu augstas kvalitātes multikulturālo izglītību.Ir būtiski stiprināt starpkultūru apziņu un izskaust aizspriedumus un diskrimināciju. Šobrīd arī Baltijas valstīs arvien aktuālāks jautājums kļūst multikulturālas izglītības vides attīstība un sakārtošana.

Projekta ietvaros partneri dalīsies pieredzē multikulturālas izglītības vides veidošanā, pētīs labās prakses piemērus un attīstīs jaunas idejas un pieejas. Projekta rezultāti tiks prezentēti noslēguma konferencē, kas norisināsies Tallinā, Igaunijā 2018.gada oktobrī.

Projekta ieviešanas laiks: 2017.gada septembris līdz 2018.gada decembris

Projekta partneri:

  • Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences, Igaunija (koordinators)
  • Tallinn Health Care College, Igaunija
  • Lääne-Viru College, Igaunija
  • Tartu Health Care College, Igaunija
  • Utena College, Lietuva
  • Biznesa augstskola Turība, Latvia
  • Karalius Mindaugas Vocational Training Centre, Lietuva
  • P. Stradiņa medicīnas koledža, Latvija
  • Augstākās izglītības eksporta apvienība, Latvija
  • Integration and Migration Foundation Our People, Igaunija

Projektu līdzfinansē Nordplus Horizontal programma. Projekta numurs: NPHZ-2017/10151

Vairāk informācijas par projektu: https://studyqualityintermsofmulticulturalisminthebalticcountries.wordpress.com/blog/

Projekta vadītāja Biznesa augstskolā Turība:

Kristīne Tihanova
Tel: +371 67625371
E-pasts: kristine.tihanova@turiba.lv

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!