Projekti

Biznesa augstskola Turība aktīvi piedalās dažādos izglītības un zinātnes sadarbības projektos, ko līdzfinansē Eiropas Savienība un citas starptautiskās sadarbības programmas. Kā vadošais partneris esam sekmīgi īstenojuši starptautiska mēroga Erasmus+, JUSTICE, NORDPLUS un citu fondu atbalstītus projektus.

01.09.2016 - 30.04.2019

Erasmus+ Stratēģiskā partnerība „Online mediācijas studiju platformas izstrāde”

2016.gada septembrī Biznesa Augstskola Turība sadarbībā ar 5 partneraugstskolām – Dženovas Universitāti (Itālija), Mykolas Romeris Universitāti (Lietuva), Nacionālās un pasaules ekonomikas Universitāti (Bulgārija), Grācas Universitāti (Austrija) un Prāgas Ekonomikas Universitāti (Čehija) uzsāka Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta realizāciju.

Mediācija ir strīdu risināšanas veids ārpustiesas kārtībā. Mediācijas procesu vada viens vai divi mediatori un tas ir brīvprātīgs process – strīdnieki paši vienojas vai un kad savu strīdu sākt risināt mediācijas kārtībā. Mediāciju var veikt gan civillietās (piemēram, ģimenes, darba vai komercstrīdos, u.c.), gan krimināllietās (vainīgajam vienojoties ar cietušo), gan administratīvajās lietās.

Mediācija gan Latvijā gan kopumā Eiropā kļūst aizvien populārāka. Gan tiesas iesaka tiesvedības dalībniekiem doties pie mediatora, lai savu strīdu atrisinātu mierīgā ceļā, gan arī paši strīdnieki pirms tiesas mēģina strīdu atrisināt ar mediatora palīdzību. Mediators nepieņem lēmumu, bet gan palīdz pašiem strīdniekiem nonākt pie abpusēji pieņemama risinājuma. Mediācijas ceļā var vienoties par plašāku jautājumu loku, nekā tas iespējams tiesā. Tomēr tai pat laikā mediācijas process vēl arvien netiek pietiekami mācīts augstskolās kā arī pietrūkst metodisko un atbalsta materiālu, lai kvalitatīvi veiktu jauno mediatoru sagatavošanu.

Projekts pulcē 6 partneraugstskolas un mediācijas ekspertus. Galvenais projekta mērķis ir izstrādāt un mācību procesā integrēt apmācību platformu, lai:

1) Digitalizētu mācību procesu un paplašinātu pieejamo informācijas un mācību materiālu klāstu mediācijas jomā;

2) Veicinātu un organizētu mediācijas praktiskās izspēles un turnīrus studentu vidū, īpaši veicinot izpratni par on-line mediāciju un starpkultūras aspektiem.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta mediācijas platforma, kas kalpos kā resurss pasniedzējiem un studentiem, lai veiksmīgāk mācītu un arī apgūtu dažādus ar mediāciju saistītus jautājumus. Papildus projektā norisināsies gan pasniedzēju apmācība, gan intensīvais kurss studentiem, kura ietvaros tiks testēta arī jaunizveidotā platforma. Projekta ietvaros tiks izstrādāta metodoloģija, labās prakses rokasgrāmata un video mācību materiāli.

Projekts tika realizēts ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus Plus aktivitātes Stratēģiskās Partnerības atbalstu. Projekta numurs: 2016-1-LV01-KA203-022660.

Projekta realizācijas laiks: 2016.gada 1.septembris līdz 2019.gada 30 aprīlis.

Projekta budžets: 237 832 Eiro

Projekta mājas lapa: mediation.turiba.lv

Projekta akadēmiskā vadītāja:
Biznesa augstskolas Turība lektore
Dana Rone
e-pasts: dana.rone@latnet.lv

Projekta administratīvā vadītāja:
Starptautisko projektu vadītāja
Kristīne Tihanova
tālr.: +371 67625371
e-pasts: kristine.tihanova@turiba.lv

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!