Projekti

Biznesa augstskola Turība aktīvi piedalās dažādos izglītības un zinātnes sadarbības projektos, ko līdzfinansē Eiropas Savienība un citas starptautiskās sadarbības programmas. Kā vadošais partneris esam sekmīgi īstenojuši starptautiska mēroga Erasmus+, JUSTICE, NORDPLUS un citu fondu atbalstītus projektus.

28.02.2022 - 27.12.2024

ERASMUS+ sadarbības partnerība augstākajā izglītībā “Digitālās izglītības instrumenti drošības risku pārvaldībai”

DROŠĪBAS RISKU VADĪBA – KĀ UN KO MĀCĪT MŪSDIENU STUDENTAM?

Pēdējo gadu laikā drošības jautājumi ir kļuvuši par svarīgu aspektu daudzām Eiropas valstīm. Pasaule saskaras ar plašu izaicinājumu klāstu, piemēram, migrāciju, kiberuzbrukumiem un citām jaunām grūtībām, tostarp vīrusu izraisītu krīzi.

Tāpēc ir nepieciešamas ne tikai kvalitatīvas jauno drošības speciālistu apmācības, bet arī apmācības, kas ļaus viņiem labāk sagatavoties krīzei, kā arī, iespējams, novērst daudzas briesmas, pirms to iestāšanās un pāraugšanas krīzē. Drošības jomā trūkst digitālie apmācību un materiāli, īpaši saistībā ar drošības risku pārvaldību.

Šī projekta mērķis ir izveidot ilgtspējīgu drošības profesionāļu tīklu, kas var sadarboties ilgtermiņā. Projekta laikā izstrādāsim ieteikumus augstskolām, kas Eiropā sagatavo drošības speciālistus. Tāpat partnerības ietvaros tiks izstrādāti visaptveroši un aktuāli digitālie mācību materiāli un rīki, kas apkopoti vienā tīmekļa platformā, kas satur jaunāko informāciju par drošības risku pārvaldības aspektiem. Platforma būs pieejama visiem drošības ekspertiem, studentiem un docētājiem.

Projekta rezultāti

Galvenās projekta mērķa grupas ir drošības jomas docētāji un studenti, augstskolas un mācību centri, kas nodrošina izglītību drošības jomas profesionāļiem un apmācības par drošību. Projekta ietvaros tiks izveidots ilgtspējīgs Eiropas universitāšu, kas māca drošības speciālistus, tīkls. Tāpat mēs radīsim stabilu bāzi vienotiem un kvalitatīviem mācību materiāliem jebkurai ES universitātei drošības jomā.

Projekta ietvaros mēs izveidosim:

  • Platformu, kurā ir dažādi rīki un materiāli par drošības risku pārvaldību: http://security.turiba.lv
  • Ieteikumus augstskolām, kas Eiropā sagatavo drošības speciālistus
  • Digitālo vārdnīcu par drošības risku pārvaldību
  • Video par dažādām drošības risku pārvaldības apakštēmām
  • Paraugprakses apkopojums par drošības riska pārvaldību
  • Praktiski uzdevumi studentiem un docētājiem.

2023. gada vasarā partnerības ietvaros tiks organizēts intensīvais kursu studentiem no 6 valstīm, lai testētu izstrādātos materiālus un rīkus. 2024. gada rudenī notiks vairāki informatīvi pasākumi – starptautiska konference Latvijā, nacionālie semināri Nīderlandē un Somijā un tiešsaistes pasākumi, ko organizēs Spānijas, Norvēģijas un Lietuvas partneri.

Partneri:

Biznesa augstskola Turība (Latvija) – vadošais partneris
Kazimieras Simonavičius Universitāte (Lietuva)
Laurea lietišķo zinātņu universitāte (Somija)
Nord Universitāte (Norvēģija)
Avans lietišķo zinātņu universitāte (Nīderlande)
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) (Spānija)
Biedrība "Drošības profesionāļu asociācija" (Latvija)

Projekta īstenošanas periods: 28.02.2022 līdz 27.12.2024.
Projekta Facebook lapa: https://www.facebook.com/Secureuproject/

Kontakti:

Uģis Začs
Projekta akadēmiskā vadītāja
ugis.zacs@turiba.lv

Kristīne Neimane
Projekta vadītāja
kristine.neimane@turiba.lv
+371 67615541

Projekts finansēts no ERASMUS+ programmas. Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-HED-000023056

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!