Обучение> Факультеты> Факультет коммуникации>Контакты

Контакты

Кафедра коммерческой деятельности


Anna Ābeltiņa
Dr.oec. ассоц.проф.
Innovation, Microeconomics, Regional Economics, Knowledge and Innovation Management 26552945
annaa@turiba.lv
Eduards Aksjoņenko
E-commerce, Servis marketing, Digitālais mārketings 26305171
eduards.aksjonenko@turiba.lv
Jānis Augucēvičš
Information technology janisaug@apollo.lv

Ligita Āzena
Mg. sc.soc., лектор
Marketing Research, Planing of marketing, Marketing administration 29215144
azenaligita@gmail.com
Aleksandrs Bogdanovs
Logistics oskar878@inbox.lv

Jolanta Brilte
MBA, лектор
Office work, Managament, Presentation Skills for Business, Strategic management, Management, Language theory and practice, Team Building 67616022
jolanta.brilte@turiba.lv

Ieva Bruksle
Mg.oec., лектор
Economics, Macroeconomics, Microeconomics, International Business Environment, Enterpreneurship 67616022
ieva.bruksle@gmail.com

http://bruksle.wikifoundry.com
Ilze Černova
Human Resources Management and Development, Human Resource Management, Management, Tirdzniecības uzņēmumu vadība 29207591
ilze.cernova@gmail.com

Zane Driņķe
MBA, лектор
Quality systems, Quality systems and management 67607660; 29187448
zane.drinke@turiba.lv

http://www.zanedrinke.com
Einārs Giels
Krīzes vadība eimsisi@gmail.com
Ivars Godmanis,
ES atbalsts uzņēmējdarbībā (MVU) ivars.godmanis8@gmail.com
Maksims Grinčuks
Financial Management, Financial instruments 26870166
grinchuks@inbox.lv
Kristīne Hamruna
Econometry, Information technology, Information Technologies 2 hamrun@inbox.lv

Ina Jēkabsone
Mg.oec., Mg.paed., лектор
Introduction in Finances and Crediting, Financial and management accounting, Accountancy, internal audit, audit , Accounting standarts, Business, Auditing and Revision, Simple accounting systems, Quality management 67617096, 29922707
inajek@inbox.lv
Vita Jermoloviča
Strategic management vita.jermolovica@liveriga.lv
Ilze Jurkāne
Strategic management ilze@jurkans.lv

Aivars Kalniņš
MBA, лектор
Commercial Transactions, Logistics, Consumers Behaviour in the Market, International Marketing, Strategic management, Enterpreneurship, Language theory and practice, Team Building, Time building, Tourism and Business 29454245
aivars@jeta.lv
Normunds Kozlovskis
Logistics normunds.kozlovskis@nnl.lt
Ivars Linde
Project Management 29215785
ivars.linde@hotmail.com

Iveta Liniņa
MBA, лектор
Management of competitiveness, Marketing comunication, Marketing, Selling management, Research methods in trade 26306922
iveta.linina@turiba.lv
Aivars Līpenīts
Mazbudžeta mārketings aivars@enriga.lv

Anna Medne
Mg.oec., Mg.paed., лектор
Financial Accounting, Financial and management accounting, Accounting, Accounting in advertisement sphere, Basic Principles of Accounting, Taxes, Managerial Accounting, Simple accounting systems 67617096
annam@turiba.lv
Sandra Medne-Jēkabsone
Mg.oec.
67617096
sandrame@inbox.lv

Aivars Mednis
Mg.paed., ing., лектор
Civil Defence, Civil and Environmental Defence 67617096
Aivars.Mednis@turiba.lv

Armands Muižnieks
MBA, лектор
Health and SPA Tourism, Medicīniskais tūrisms bingonis@gmail.com

Oskars Onževs
Business Intelligence, Econometry, Financial Mathematics, Information technology 67617096
oskarso@turiba.lv

Juris Ozols
Financial Mathematics, Information technology, Information Technologies 2, Forecasting in Enterpreneurship 67617096
juris.ozols@turiba.lv
Kaspars Pacevičš
Innovation management, Direct Sales kaspars.pacevics@sakret.lv
Evija Palčeja
Veselības aprūpes kvalitātes vadība evija.palceja@bkus.lv
Juris Rekšņa
Human Resources Management and Development jurisreksna@gmail.com
Baiba Semberga
Logistics baibapur@gmail.com
Gunta Strēle
E-commerce, Global Marketing, Mārketinga pasākumu komplekss, Digitālais mārketings gunta.strele@hotmail.com
Inese Sviestiņa
Farmācijas biznesa vadība inese.sviestina@gmail.com
Vineta Tetere
Business 26543783
vineta.tetere@gmail.com
Visvaldis Trokša
Logistics visvaldis_troksa@pgm.lv
Alīda Vāne
veselības aprūpes finansēšana sistems@inbox.lv
Deniss Vasiļjevs
Marketing, Advertising, International Marketing 26668842
denisksil@gmail.com

Velga Vēvere
Ethics of Business, Survey of Philosophy, Speech culture, The methodology of scientific studies and research methods, Ethics and business etiquette, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
Juris Zalāns
Commercial Transactions juris.zalans@gmail.com
Aija Žīgure
Statistiskās pētījumu metodes aija.zigure@csb.gov.lv

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec., асоц.проф.
Financial Management, Business, Human Resource Management, International Marketing, Enterpreneurship 67618746, 26408253
rosita@turiba.lv

Кафедра правоведения


Jeļena Alfejeva
Dr.iur., лектор
European Union competition Law alfejeva@inbox.lv
Agris Ančupāns
лектор
Tourism and recreation, Tourism and hospitality, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 26334906
agrisanc@gmail.com
Uldis Apsītis
Insolvency Law, Pressing problems of Insolvency Law 29106383
uldis.apsitis.mn@gmail.com
Inese Bāra
Mg.iur., лектор
Environmental Law inese.bara@gmail.com

Sigita Bebre
Criminal Law and Criminal Procedure 22000289
sigita.bebre@turiba.lv
Sarmīte Bileviča
Civil Law. General Provisions, Civil proceedings in business, Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums sarmite.bilevica@gmail.com
Juris Biršs
Apsargājamo objektu būvniecības aspekti 29416605
editor.juris@apollo.lv

Valdis Blūzma
Dr.hist., профессор
International Public Law, International Law, Settlement of international disputes, Jurisdiction of International Courts, Problems of History of Law, European Social and Labour Law 28318573
valdisbl@yahoo.com
Igors Buķis-Fleitmanis
Legal Provisions of Procurements 26416955
bukis.fleitmane@gmail.com

Liene Cakare
Mg.iur., лектор
Commerical Law, Actualities of right in personam and right in rem, Preofessional ethics, Drawing up of Legal Texts, Drafting of legislative acts liene.cakare@gmail.com

Zanda Dāvida
Protection of Consumer Rights zanda.davida@hotmail.com
Aivars Endziņš
Dr.iur., профессор
Problems of Constitutional Law, Valsts tiesības aivars.endzins@turiba.lv
Olga Fleitmane - Buķe
Legal Order of Tourism 29377272
Olga.Fleitmane-Buke@novatours.lv
Aldis Gobzems
Drawing up of Legal Texts 26161616
aldis@gobzems.lv
Anita Gurska
Mg.iur., лектор
European Union Law 29431172
anita.gurska@inbox.lv
Kristaps Hahelis
Finance Law lektors.Hahelis@gmail.com
Zane Heince
Lietvedība un valsts valoda zane.sp@gmail.com

Jānis Ivančiks
Dr.iur., профессор
Forensic science, Forensic and operational activities elements, Noziedzīgu nodarījumu prevencijas un atklāšanas īpatnības 29518105
janis.ivanciks@inbox.lv
Viktorija Jarkina
Problems of Civil Law 67606140
viktorija.jarkina@sorainen.com
Juris Juriss
Dr.iur., лектор
Procedure, Criminal Law, Actual issues of criminal law, Criminal aspects of insolvency juris.juriss@lrp.gov.lv
Sandra Kaija
Dr.iur., ассоц.проф.
Procedure, Tendencies of criminality expansion, Criminology, Problems of Criminal Procedure Law, Criminal Procedure Law sandra.kaija@inbox.lv
Mārtiņš Kaļķis
Kiberdrošība martins.kalkis@gmail.com
Inga Karlberga
Presentation Skills, Prezentācijas prasmes juristiem 63222605
Inga.Karlberga@turiba.lv
Ivars Kazāks
Administrative Law kazaksreferee@inbox.lv
Ivita Kīsnica
Preofessional ethics, Profesionālā ētika un saskarsmes kultūra, Profesionālā ētika un prezentācija 67607662
ivitak@turiba.lv

Ilze Kramiņa
Mg.iur., лектор
Legal Provisions of Construction ilze.kramina@eversheds.lv
Līva Kreituse
Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums 26535521
Liva.Kreituse@turiba.lv
Ivo Krievs
Mg.iur., лектор
Commerical Law, Pressing problems of commercial law, Data protection rights, Data Protection Law 29159251
studenti@krievs.lv
Lauris Leja
International Private Law lauris@leja.lv

Gatis Litvins
Dr.iur.
Human rights, Mechanisms of implementation of human rights , Issues of Self-government Law, Administrative Procedural Law, Alternatīvā strīdu risināšana 26771612
litvinsgatis@gmail.com
Armands Logins
Mg.iur., лектор
Administrative Law, Administrative Law and Administrative procedure Law, Civil Law General Provisions, Law Enforcement Institutions, Administrative Procedural Law 28246850
Armands.Logins@turiba.lv
Leonīds Makans
Apsardzes un detektīvdarbības tiesības, Security theory, Guarding tactic, Praktikums detektīvdarbībā, Noziedzīgu nodarījumu novēršanas un atklāšanas pamati 29118594
leo.makans@gmail.com
Viktors Makucevičs
Civil Law. Contract Law, Civil Law. General Provisions, Practical work in civil law, International legal cooperation, International Private Law viktors@xf.lv
Andrejs Maslovs
Security of individuals, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 29574898
andrejsmaslovs35@inbox.lv
Māris Mazapšs
Guarding Transportation of Valuables mmazapsh@gmail.com
Dainis Mežulis
Dr.iur., лектор
Problems of Crimināl Law dainis_m@inbox.lv

Aiga Mieriņa
Mg.iur., лектор
International Private Law, Development of international private law, Changes in international public law aiga_mierina@inbox.lv

Jānis Načisčionis
Dr.iur., профессор
Administrative Law, Administrative Law and Administrative procedure Law, Problems of Administrative Law, Public administration and government communication, Administrative proceedings in business, Legal Aspects of Business, Public Law in business, Valsts tiesības, Veselības aprūpes tiesiskais regulējums 67606105
janis.naciscionis@turiba.lv

Edgars Oļševskis
Human rights, European Union Law, Environmental Law, Legal methods, Legal methods: Theory and practice, Theory of Law 29356135
edgars.olsevskis@gmail.com
Māris Onževs
Actualities of Theory of Law maris_onzevs@yahoo.com

Nikolajs Ozoliņš
Finance Law, Constitutional Law, Local Government Law , Issues of Self-government Law, General State Science, Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums, Vides aizsardzība un ilgtspējīga organizāciju attīstība, Valsts drošības un aizsardzības konstitucionāli tiesiskais regulējums 29745786
nikolajs.ozolins@turiba.lv
Jānis Pleps
Actualities of Theory of Law, Law Theory and History Problems 28632664
janis.pleps@lv.lv
Igors Ponomarenko
Pašaizsardzība un pirmā palīdzība daizpon@inbox.lv
Dainis Pudelis
European Union Law dainis.pudelis@gmail.com

Dana Rone
Insurance Law, Civil Procedure, Speech of trial, Apdrošināmo risku juridiskie aspekti 29442637
dana.rone@latnet.lv

Jānis Rušenieks
Communication rights rusenieks.janis@inbox.lv
Ernests Saulītis
Legal Provisions of Procurements, Public procurement ernests.saulitis@riga.lv
Juris Siliņš
Criminal penalty policy 29487614
juris.silins@inbox.lv
Aigars Sniedzītis
Practical work in civil law, Tiesu nolēmumu izpilde, Insolvency Law 29107012
aigars.sniedzitis@tiesas.lv
Linda Sniega - Svilāne
Finance Law 25441856
sniegal@inbox.lv
Andris Stengrevics
Restricted access information, Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē, Data Protection Law, Informācijas un personas datu drošība 29489443
Andris.Stengrevics@turiba.lv
Andrejs Stupins
Legal methods: Theory and practice, Division of power andrejs.stupins@satv.tiesa.gov.lv

Valija Ulmane
Mg.iur., лектор
Labour Rights and Legislation, Labour Law, Protection, Security, Social Rights, Labour law and state civil service 67607726
valija.ulmane@turiba.lv
Jānis Vanags
Civil Law. Property Law, Civil Law. Contract Law, Property Law, Actualities of right in personam and right in rem, Contract Law 26357679
jtsvanags@yahoo.com
Dace Vārna
Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums varna.dace@gmail.com

Ingrīda Veikša
Copyrights, Intellectual property Law 67606105
ingrida.veiksa@turiba.lv
Jānis Veinbergs
Basics of Organisational Security, Organizāciju drošība kom@tvnet.lv

Vilnis Veinbergs
Security of individuals, Practical Shooting, Praktikums personālvadībā 67622333
vilnis.veinbergs@turiba.lv

Velga Vēvere
Ethics of Business, Survey of Philosophy, Speech culture, The methodology of scientific studies and research methods, Ethics and business etiquette, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com

Ārija Vitte
Mg.iur., Mg.paed.
Civil Law. Family and Inheritance Law, Civil Law. Property Law, Civil law. Introduction. Roman law, Family and Inheritance Law 29418582
vittearija@inbox.lv
Uģis Začs
Security Equipment, Objektu drošības koncepcija un tehniskie risinājumi, Stacionāro objektu apsardze 29470243
ugis.zacs@gmail.com

Guntis Zemītis
European integration and international communication, European Union Regional Politicy, Globalisation, European integration and multicultural communication, Problems of History of Law, History of Latvian and World Law, Globalizācija un starpkultūru saskarsme, Drošības aspekti Latvijas vēsturē 26416884
guntis.zemitis@gmail.com
Artūrs Zvejsalnieks
Procedure, Criminal Law, Praktikums krimināltiesiskajā zinātnē, Law Enforcement Institutions 26450061
arturszv@gmail.com

Кафедра туризма и гостиничного бизнеса


Dace Amsone
E-commerce, Speech skill and interpersonal communication, Language theory and practice, Visual Editing, E-tourism 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
Agris Ančupāns
лектор
Tourism and recreation, Tourism and hospitality, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 26334906
agrisanc@gmail.com
Vineta Apse
лектор
Service and Tourism Marketing vineta@latnet.lv,
Gunārs Bajārs
Dr.chem., лектор
Sustainable Development and Tourism gunars.bajars@gmail.com
Arta Beriņa
Tour Operations and Management arta.berina@gmail.com
Kārlis Blumfelds
Tehnical Providing of Events karlis.blumfelds@gmail.com

Ainārs Brencis
Mg.sc.soc., лектор
Tour Agences and Information Systems, Tourism Project Management, Systems of Hotel Managment, Tourism Economics and Globalization, Tourism and Business, International Project Development 67619693
Ainars.Brencis@turiba.lv

Livija Brūvere
Mg.sc.soc., лектор
Food and Beverage Operation and Service, Managing Services in Food and Beverage operations, Management of Catering Enterprises, Business Etiquette and Communication in Hospitality, Food and Beverage Organization Livija@turiba.lv
Madara Brūvere
Strategic tourism marketing madarabruvere@inbox.lv
Ģirts Burgmanis
Tourism Economics and Globalization, Tourism and Market Research, International Relations, Research Methods gjirts_rhv@inbox.lv
Anastasija Čerņavska
Principles of Hospitality 67619693
Anastasija.Cernavska@turiba.lv
Nellija Degle
Management of Catering Enterprises nellija.degle@inbox.lv

Agita Doniņa
MBA, лектор
Ethics of Business, Tourism Business, Business Etiquette and Communication in Hospitality 67607661
Agita.Donina@turiba.lv
Tamāra Grizāne
Tourism Economics and Globalization tamara.grizane@inbox.lv
Karīna Jansone
Food and Beverage Operation and Service, Introduction to Tourism, Introduction to Research Methods Karina.Jansone@turiba.lv
Jānis Jenzis
Management of Catering Enterprises janisjenzis@inbox.lv

Pauls Jurjāns
Mg.paed., лектор
Leisure Management, Surviveing management, Self-realization Skills in a Team pauls.jurjans@inbox.lv

Aivars Kalniņš
Mg.ing., лектор
Tourism planning and management, Tourim Logistics kalnins_aivars@inbox.lv

Aivars Kalniņš
MBA, лектор
Commercial Transactions, Logistics, Consumers Behaviour in the Market, International Marketing, Strategic management, Enterpreneurship, Language theory and practice, Team Building, Time building, Tourism and Business 29454245
aivars@jeta.lv
Ginta Kravale
Fitness ginta.kravale@gmail.com

Ēriks Lingebērziņš
Mg.sc.soc., лектор
International tourism business environment 67619693
Eriks.Lingeberzins@turiba.lv

Ineta Lūka
Dr.paed., проф.
Pedagogy and Governance of Institution of Higher Education, Professional Terminology, Research Methods +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv

Madara Lūka
Tourism and recreation, Baltic Destination Studies, Introduction to Tourism madara.luka@gmail.com
Inese Mariņina
Service and Tourism Marketing inesemarinina@gmail.com
Andis Mizišs
лектор
Event Planning and Organizing andismiziss@gmail.com

Armands Muižnieks
MBA, лектор
Health and SPA Tourism, Medicīniskais tūrisms bingonis@gmail.com

Margarita Platace
Corporate responsibility and sustainability, Hotel Office Management , Hotel System Management 67619693
Margarita.Platace@turiba.lv

Brigita Rozenbrika
Management of Cultural Events brigita.rozenbrika@gmail.com

Maija Rozīte
Strategical Tourism planning, Tourism and recreation, Tour Operations and Management, Introduction to Tourism Maija.Rozite@turiba.lv

Santa Rūja
History of Culture santa_r2@inbox.lv
Anna Stavicka
Business Etiquette and Communication in Hospitality anna.stavicka@lu.lv

Daina Vinklere
Rural Tourism, Tour Agences and Information Systems, Tourism Geography, Tourism planning and management, Introduction to Research Methods 67619693
Daina.Vinklere@turiba.lv
Anita Zaļaiskalne
History of Culture zalaiskalne@inbox.lv
Arnita Zellāne
Managing Services in Food and Beverage operations, Food and Beverage Organization a.zellane@inbox.lv

Ruta Žvale
History of Culture, Corporate responsibility and sustainability, History of the Baltic States, Introduction to Research Methods 67619693
RutaZ@turiba.lv

Кафедра языков

Marija Antāne
29435206
marija.antane@gmail.com

Inese Ate
Mg.philol., Mg.paed., лектор
Discussion and Manipulation, English for special purposes, Professional Terminology 67624084; 67255645
IneseA@turiba.lv

Anita Emse
Mg.philol., Mg. paed., лектор
Applied foreign language, Professional Terminology 67624084; 29425352
anitae@turiba.lv

Viola Ēvele
Mg. philol., Mg. paed., лектор
Applied foreign language, English for special purposes, Professional Terminology 67624084; 29376486
Viola.Evele@turiba.lv

Zane Karpenko
Mg. philol.
Professional Terminology vk@turiba.lv

Līga Kļaviņa
Mg. philol., лектор
Applied foreign language, Professional Terminology 67624084
Liga.Klavina@turiba.lv

Anda Komarovska
MBA, лектор
Professional Terminology 67624084
AndaK@turiba.lv
Santa Laurīte
Applied foreign language 26534619
santalaurite@inbox.lv
Gita Liepājniece
Professional Terminology

Kristīne Liepiņa
Mg.paed., лектор
Kliepina@gmail.com
Lolita Lipska
Applied foreign language

Ineta Lūka
Dr.paed., проф.
Pedagogy and Governance of Institution of Higher Education, Professional Terminology, Research Methods +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv

Valērija Maļavska
Mg.philol., лектор
Applied foreign language, English for special purposes, Professional Terminology 67624084
vk@turiba.lv
Natālija Naumočkina
Applied foreign language, Professional Terminology

Vicente Navas Mesa
vicentenavas@hotmail.com
Aija Poikāne - Daumke
Applied foreign language apoikane@inbox.lv

Alberto Sadu
M. D., лектор
Applied foreign language, English for special purposes, Professional Terminology 67624084; 26588088
Alberto@turiba.lv
Regīna Treija
Applied foreign language, Professional Terminology reginatreija@inbox.lv
Gunita Ūdre
Professional Terminology gunitau@tvnet.lv

Sundars Vaidesvarans
Mg.sc.ing., лектор
Professional Terminology, Writing and Editing 67624084; 29330125
Sundars@turiba.lv
Maruta Vēvere
Mg.paed., лектор
Professional Terminology 29373713
marutavevere@inbox.lv

Кафедра коммуникаций


Anna Ābeltiņa
Dr.oec. ассоц.проф.
Innovation, Microeconomics, Regional Economics, Knowledge and Innovation Management 26552945
annaa@turiba.lv

Dace Amsone
E-commerce, Speech skill and interpersonal communication, Language theory and practice, Visual Editing, E-tourism 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
Dainis Bērziņš
Dr.oec., лектор
Fashion marketing, Style and fashion 67628870
press@gintsbude.com

Ansis Bogustovs
TV journalism, Audio and video, Commentary ansisb@hotmail.com

Renāte Cāne
Dr.sc.soc.,
Reputation and brand management, Brand management, The methodology of scientific studies and research methods, Reklāmas semitotika, Komunikācijas pētījumu metodes un prezentācija 29411611
renate.cane@gmail.com

Ainārs Dimants
Dr.phil., профессор
PhD theoretical seminar, Doktordarbu vadītājs, Communication science, Communication science and management, Communication science and journalism, Modern communication theory, Politiskā zinātne, Media management, Politikas zinātne 67628870
ainars.dimants@turiba.lv

Signe Dobelniece
Sociology, The methodology of scientific studies and research methods signed@inbox.lv

Zigrīda Ezeriņa
Mg.paed., лектор
Acting skills, Speech skill and interpersonal communication 67628870; mob. 28253723
zigrida.ezerina@inbox.lv

Rūta Grikmane
Multimedia ruta.grikmane@gmail.com

Guntars Grīnums
Radio journalism, News journalism guntars.grinums@leta.lv

Laine Kristberga
Survey of Philosophy, Photo, Music as a form of communication, Sociology, Style and fashion, Language theory and practice, Creative industries, Critical thinking, Cinema as communication laine.krista@googlemail.com

Jānis Lasis
Product innovation janislasis@gmail.com

Ēriks Leitis
Dr.geogr.
Environment Communication 67628870
eriksl@latnet.lv
Ivars Linde
Project Management 29215785
ivars.linde@hotmail.com

Māra Liniņa
Mg.art., лектор
Scenario and production 67628870
maralin@inbox.lv

Agrita Lujāne
Mg.sc.soc.
Globalisation, European integration and multicultural communication, Sport projects 67628870
agrita.lujane@gmail.com

Ineta Lūka
Dr.paed., проф.
Pedagogy and Governance of Institution of Higher Education, Professional Terminology, Research Methods +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv

Aivars Mednis
Mg.paed., ing., лектор
Civil Defence, Civil and Environmental Defence 67617096
Aivars.Mednis@turiba.lv

Juris Millers
Producing, Scenario and production jurismillers@me.com

Līga Mirlina
Mg.sc.soc., лектор
Political Science, Journalism and Media Relations, Internet Environment and Journalism, Creative thinking, International Networking 67628870
liga.mirlina@inbox.lv

Edīte Olupe
Internal Communication of Organisation, Public Relations Campaigns 67628870
edite.o@gmail.com

Andris Pētersons
Dr.sc.soc., декан Факультета коммуникации
Business Communication, Communication Management, Public relations ethic and social responsibility, Strategic Management and Communication Management Models, Media Communication 67619460
andris.petersons@turiba.lv

Magda Riekstiņa
Writing and Editing magda.riekstina@dienasmediji.lv

Gregory Simons
Integrated marketing communication, Risk and crisis communication, Strategic communication 67628870
gregmons@yahoo.com

Daina Škuškovnika
Client oriented organization, Logic of conflict, Internal Communication of Organisation, Organisational Psychology, Communication Psychology, Psychology of communication, Social psychology, Psychology of Management, Management and communication psychology 67628870
daina.skuskovnika@turiba.lv

Inese Stepiņa
Lobbyism 67628870
inesestepina@hotmail.com
Vineta Tetere
Business 26543783
vineta.tetere@gmail.com
Kristīne Tihanova
International Project Development, Sport projects Kristine.Tihanova@turiba.lv

Juris Ulmanis
International Marketing, Sales in international markets julmanis@rbs.lv

Sundars Vaidesvarans
Mg.sc.ing., лектор
Professional Terminology, Writing and Editing 67624084; 29330125
Sundars@turiba.lv
Deniss Vasiļjevs
Marketing, Advertising, International Marketing 26668842
denisksil@gmail.com

Velga Vēvere
Ethics of Business, Survey of Philosophy, Speech culture, The methodology of scientific studies and research methods, Ethics and business etiquette, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com

Guntis Zemītis
European integration and international communication, European Union Regional Politicy, Globalisation, European integration and multicultural communication, Problems of History of Law, History of Latvian and World Law, Globalizācija un starpkultūru saskarsme, Drošības aspekti Latvijas vēsturē 26416884
guntis.zemitis@gmail.com

Lauris Zvejnieks
Journalism and Media Relations lauris.zvejnieks@gmail.com

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec., асоц.проф.
Financial Management, Business, Human Resource Management, International Marketing, Enterpreneurship 67618746, 26408253
rosita@turiba.lv