Университет>Контакты преподавателей

Контакты преподавателей

Кафедра коммерческой деятельности


Anna Ābeltiņa
Dr.oec. ассоц.проф.
Innovation, Microeconomics, Regional Economics, Knowledge and Innovation Management 26552945
annaa@turiba.lv

Dzintars Arbidāns
Innovation management dzintars.arbidans@gmail.com

Jānis Augucēvičs
Information technology janis@turiba.lv

Ligita Āzena
Mg. sc.soc., лектор
Marketing Research, Planing of marketing, Marketing administration 29215144
azenaligita@gmail.com

Jolanta Brilte
MBA, лектор
Office work, Managament, Presentation Skills for Business, Strategic management, Management, Language theory and practice, Team Building 67616022
jolanta.brilte@turiba.lv

Ieva Bruksle
Mg.oec., лектор
Economics, Macroeconomics, Microeconomics, International Business Environment, Enterpreneurship 67616022
ieva.bruksle@gmail.com

http://bruksle.wikifoundry.com

Zane Driņķe
PhD, лектор
Quality systems, Quality systems and management 67607660; 29187448
zane.drinke@turiba.lv

http://www.zanedrinke.com
Sintija Frienberga
Computer Accounting, Introduction in Finances and Crediting sintija.frienberga@inbox.lv

Einārs Giels
Krīzes vadība tuEGtu@gmail.com

Ivars Godmanis
ES atbalsts uzņēmējdarbībā (MVU), Biznesa modeļi ivars.godmanis8@gmail.com

Maksims Grinčuks
Financial Management, Financial instruments 26870166
grinchuks@inbox.lv

Kristīne Hamruna
Econometry, Information technology, Information Technologies 2 hamrun@inbox.lv

Alens Jankovskis
Digitālais mārketings alens.jankovskis@gmail.com

Silva Jeromanova - Maura
Komandas veidošana un vadība silva.jeromanova-maura@silja.biz

Aivars Kalniņš
MBA, лектор
Commercial Transactions, Logistics, Consumers Behaviour in the Market, Enterpreneurship, Time building, Strategic management, Tourism and Business 29454245
aivars@jeta.lv
Elita Kazaine
Personel Management elita@kazaine.lv

Baiba Kizika
Mg.oec., лектор
Economics, Principles of economics and analysis thereof, Business, Microeconomics, Enterpreneurship 29733144
baiba.kizika@llu.lv

Normunds Kozlovskis
Logistics +37127767120
normunds.kozlovskis@inbox.lv

Ivars Linde
Project Management 29215785
ivars.linde@hotmail.com

Iveta Liniņa
MBA, лектор
Global Marketing, Commercial Transactions, Management of competitiveness, Marketing comunication, Marketing Research, Marketing, Selling management, Consumers Behaviour in the Market, Research methods in trade, Direct Sales 26306922
iveta.linina@turiba.lv

Anna Medne
Mg.oec., Mg.paed., лектор
Financial Accounting, Financial and management accounting, Accounting, Accounting in advertisement sphere, Basic Principles of Accounting, Taxes, Managerial Accounting, Simple accounting systems 67618746
annam@turiba.lv

Aivars Mednis
Mg.paed., ing., лектор
Civil Defence, Civil and Environmental Defence 67618746
Aivars.Mednis@turiba.lv
Patriks Morevs
Information technology pmorev@gmail.com

Armands Muižnieks
MBA, лектор
Health and SPA Tourism bingonis@gmail.com

Oskars Onževs
Business Intelligence, Econometry, Financial Mathematics, Information technology, Information Technologies 2, Statistical research methods 67618746
oskarso@turiba.lv

Juris Ozols
Financial Mathematics, Information technology, Information Technologies 2, Forecasting in Enterpreneurship 67618746
juris.ozols@turiba.lv
Kaspars Pacevičš
Innovation management, Direct Sales kaspars.pacevics@sakret.lv

Evija Palčeja
Veselības aprūpes kvalitātes vadība evija.palceja@bkus.lv
Juris Rekšņa
Human Resources Management and Development jurisreksna@gmail.com
Helēna Skadiņa
Banku un finanšu iestāžu darbība helena.skadina@gmail.com

Gundars Strazdiņš
E-commerce g.strazdins@gmail.com

Inese Sviestiņa
Farmācijas biznesa vadība inese.sviestina@gmail.com

Alīda Vāne
veselības aprūpes finansēšana vanealida@gmail.com

Deniss Vasiļjevs
Marketing Communication, Marketing, Advertising, Brand management denisksil@gmail.com

Velga Vēvere
Ethics of Business, Survey of Philosophy, The methodology of scientific studies and research methods, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com

Aija Žīgure
Statistical research methods aija.zigure@csb.gov.lv

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec., асоц.проф.
Financial Management, Business, Human Resource Management, International Marketing, Enterpreneurship, Strategic and Change Management, Strategic management 67618746, 26408253
rosita@turiba.lv

Кафедра правоведения


Jeļena Alfejeva
Dr.iur., лектор
European Union competition Law alfejeva@inbox.lv
Agris Ančupāns
лектор
Tourism and recreation, Tourism and hospitality, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 26334906
agrisanc@gmail.com
Uldis Apsītis
Insolvency Law, Pressing problems of Insolvency Law 29106383
uldis.apsitis.mn@gmail.com
Inese Baikovska
Procedure baikovska@inbox.lv

Inese Bāra
Mg.iur., лектор
Environmental Law inese.bara@gmail.com

Sigita Bebre
Criminal Law and Criminal Procedure 22000289
sigita.bebre@turiba.lv

Sarmīte Bileviča
Civil Law General Provisions, Civil Law. General Provisions, Civil proceedings in business, Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums sarmite.bilevica@gmail.com
Juris Biršs
Apsargājamo objektu būvniecības aspekti 29416605
editor.juris@apollo.lv

Valdis Blūzma
Dr.hist., профессор
International Public Law, International Law, Settlement of international disputes, Jurisdiction of International Courts, Problems of History of Law, European Social and Labour Law 28318573
valdisbl@yahoo.com
Igors Buķis-Fleitmanis
Legal Provisions of Procurements 26416955
bukis.fleitmane@gmail.com
Adrija Buliņa
Labour Rights and Legislation adrija.bulina@tiesas.lv

Liene Cakare
Mg.iur., лектор
Commerical Law, Drawing up of Legal Texts, Drafting of legislative acts liene.cakare@gmail.com

Zanda Dāvida
Protection of Consumer Rights zanda.davida@hotmail.com

Aivars Endziņš
Dr.iur., профессор
Problems of Constitutional Law, Valsts tiesības aivars.endzins@turiba.lv
Olga Fleitmane - Buķe
Legal Order of Tourism 29377272
Olga.Fleitmane-Buke@novatours.lv
Anita Gurska
Mg.iur., лектор
European Union Law 29431172
anita.gurska@inbox.lv

Kristaps Hahelis
Finance Law lektors.Hahelis@gmail.com

Zane Heince
Lietvedība un valsts valoda zane.sp@gmail.com
Kaspars Indrēvics
Security of individuals kasparsindr@gmail.com

Viktorija Jarkina
Problems of Civil Law 67606140
viktorija.jarkina@sorainen.com
Juris Juriss
Dr.iur., лектор
Procedure, Criminal Law, Actual issues of criminal law, Criminal aspects of insolvency juris.juriss@lrp.gov.lv
Sandra Kaija
Dr.iur., ассоц.проф.
Procedure, Tendencies of criminality expansion, Criminology, Problems of Criminal Procedure Law, Criminal Procedure Law sandra.kaija@inbox.lv
Inga Karlberga
Presentation Skills, Prezentācijas prasmes juristiem 63222605
Inga.Karlberga@turiba.lv

Ivita Kīsnica
Preofessional ethics, Profesionālā ētika un saskarsmes kultūra, Profesionālā ētika un prezentācija 67607662
ivitak@turiba.lv

Ilze Kramiņa
Mg.iur., лектор
Legal Provisions of Construction ilze.kramina@eversheds.lv

Ivo Krievs
Mg.iur., лектор
Commerical Law, Pressing problems of commercial law, Data protection rights, Data Protection Law 29159251
studenti@krievs.lv

Kalvis Krūmiņš
Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē krumins.kalvis@gmail.com
Lauris Leja
International Private Law lauris@leja.lv

Jānis Lielpēteris
Communication rights janis.lielpeteris@gmail.com

Gatis Litvins
Dr.iur.
Human rights, Mechanisms of implementation of human rights , Issues of Self-government Law, Administrative Procedural Law, Alternatīvā strīdu risināšana 26771612
litvinsgatis@gmail.com

Armands Logins
Mg.iur., лектор
Administrative Law, Administrative Law and Administrative procedure Law, Civil Law General Provisions, Law Enforcement Institutions, Administrative Procedural Law 28246850
armands.logins.al@gmail.com
Leonīds Makans
Apsardzes un detektīvdarbības tiesības, Security theory, Praktikums detektīvdarbībā, Noziedzīgu nodarījumu novēršanas un atklāšanas pamati 29118594
leo.makans@gmail.com
Viktors Makucevičs
Civil Law. Contract Law, Civil Law. General Provisions, Practical work in civil law, International legal cooperation, International Private Law viktors@xf.lv
Andrejs Maslovs
Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 29574898
andrejsmaslovs35@inbox.lv
Māris Mazapšs
Guarding Transportation of Valuables mmazapsh@gmail.com

Aiga Mieriņa
Mg.iur., лектор
International Private Law, Development of international private law, Changes in international public law aiga_mierina@inbox.lv

Jānis Načisčionis
Dr.iur., профессор
Administrative Law, Administrative Law and Administrative procedure Law, Problems of Administrative Law, Public administration and government communication, Administrative proceedings in business, Legal Aspects of Business, Public Law in business, Valsts tiesības, Veselības aprūpes tiesiskais regulējums 67606105
janis.naciscionis@turiba.lv
Kristīne Neimane
Actualities of right in personam and right in rem kneimane@gmail.com

Edgars Oļševskis
Human rights, European Union Law, Legal methods, Legal methods: Theory and practice, Theory of Law 29356135
edgars.olsevskis@gmail.com

Nikolajs Ozoliņš
Labour Rights and Legislation, Finance Law, Constitutional Law, Local Government Law , General State Science, Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums, Vides aizsardzība un ilgtspējīga organizāciju attīstība 29745786
nikolajs.ozolins@turiba.lv
Jānis Pleps
Law Theory and History Problems 28632664
janis.pleps@lv.lv

Igors Ponomarenko
Pašaizsardzība un pirmā palīdzība daizpon@inbox.lv

Dainis Pudelis
European Union Law dainis.pudelis@gmail.com

Dana Rone
Insurance Law, Civil Procedure, Speech of trial, Apdrošināmo risku juridiskie aspekti 29442637
dana.rone@latnet.lv
Armands Ruks
Forensic and operational activities elements, Noziedzīgu nodarījumu prevencijas un atklāšanas īpatnības armands.ruks@vp.gov.lv

Jānis Rušenieks
Intellectual property Law, Communication rights rusenieks.janis@inbox.lv
Ernests Saulītis
Legal Provisions of Procurements, Public procurement ernests.saulitis@riga.lv
Juris Siliņš
Criminal penalty policy 29487614
juris.silins@inbox.lv
Ginta Sniedzīte
Actualities of Theory of Law ginta.sniedzite@turiba.lv
Aigars Sniedzītis
Practical work in civil law, Tiesu nolēmumu izpilde 29107012
aigars.sniedzitis@tiesas.lv

Linda Sniega - Svilāne
Finance Law 25441856
sniegal@inbox.lv
Andris Stengrevics
Restricted access information, Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē, Data Protection Law, Informācijas un personas datu drošība 29489443
Andris.Stengrevics@turiba.lv

Jaroslavs Streļčenoks
Preofessional ethics jaroslavs.strelcenoks@gmail.com

Andrejs Stupins
Legal methods: Theory and practice, Division of power andrejs.stupins@satv.tiesa.gov.lv

Jūlija Terjuhana
Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē julija.terjuhana@gmail.com

Valija Ulmane
Mg.iur., лектор
Labour Rights and Legislation, Labour Law, Protection, Security, Social Rights, Labour law and state civil service 67607726
valija.ulmane@turiba.lv
Laila Vaivode
Language theory and practice, Krīzes vadība, Stresa vadīšana krīzes situācijās, Drošības psiholoģija laila.vaivode@turiba.lv
Jānis Vanags
Actualities of right in personam and right in rem 26357679
jtsvanags@yahoo.com
Dace Vārna
Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums varna.dace@gmail.com

Ingrīda Veikša
Copyrights, Intellectual property Law, Research Methods 67606105
ingrida.veiksa@turiba.lv
Jānis Veinbergs
Basics of Organisational Security, Organizāciju drošība kom@tvnet.lv

Vilnis Veinbergs
Practical Shooting, Praktikums personālvadībā 67622333
vilnis.veinbergs@turiba.lv

Velga Vēvere
Ethics of Business, Survey of Philosophy, The methodology of scientific studies and research methods, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com

Ārija Vitte
Mg.iur., Mg.paed.
Civil Law. Family and Inheritance Law, Civil Law. Property Law, Civil law. Introduction. Roman law, Family and Inheritance Law 29418582
vittearija@inbox.lv

Uģis Začs
Security Equipment, Objektu drošības koncepcija un tehniskie risinājumi, Stacionāro objektu apsardze 29470243
ugis.zacs@gmail.com

Guntis Zemītis
European integration and international communication, Globalisation, European integration and multicultural communication, Problems of History of Law, History of Latvian and World Law, Globalizācija un starpkultūru saskarsme, Drošības aspekti Latvijas vēsturē 26416884
guntis.zemitis@gmail.com
Aelita Zīle
Forensic and operational activities elements aelita.ziile@turiba.lv
Artūrs Zvejsalnieks
Procedure, Criminal Law, Praktikums krimināltiesiskajā zinātnē, Law Enforcement Institutions 26450061
arturszv@gmail.com

Кафедра туризма и гостиничного бизнеса


Dace Amsone
E-commerce, Speech skill and interpersonal communication, Language theory and practice, Visual Editing, E-tourism 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
Agris Ančupāns
лектор
Tourism and recreation, Tourism and hospitality, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 26334906
agrisanc@gmail.com

Vineta Apse
лектор
Marketing, Service and Tourism Marketing vineta@latnet.lv,
Gunārs Bajārs
Dr.chem., лектор
Sustainable Development and Tourism gunars.bajars@gmail.com

Kārlis Blumfelds
Tehnical Providing of Events karlis.blumfelds@gmail.com

Ainārs Brencis
Mg.sc.soc., лектор
Tour Agences and Information Systems, Tourism Project Management, Systems of Hotel Managment, Tourism Economics and Globalization, Tourism and Business, International Project Development 67619693
Ainars.Brencis@turiba.lv

Livija Brūvere
Mg.sc.soc., лектор
Managing Services in Food and Beverage operations, Management of Catering Enterprises, Business Etiquette and Communication in Hospitality, Food and Beverage Organization Livija@turiba.lv

Madara Brūvere
Strategic tourism marketing madarabruvere@inbox.lv
Ģirts Burgmanis
Tourism Economics and Globalization, Tourism and Market Research, Research Methods gjirts_rhv@inbox.lv
Anastasija Čerņavska
Principles of Hospitality 67619693
Anastasija.Cernavska@turiba.lv
Līva Čudere
Motivējošo pasākumu organizēšana Liva.cudere@gmail.com
Nellija Degle
Management of Catering Enterprises nellija.degle@inbox.lv

Agita Doniņa
MBA, лектор
Management of business tourism, Business Etiquette and Communication in Hospitality 67607661
Agita.Donina@turiba.lv
Tamāra Grizāne
Tourism Economics and Globalization tamara.grizane@inbox.lv
Karīna Jansone
Managing Services in Food and Beverage operations, Introduction to Tourism Karina.Jansone@turiba.lv

Jānis Jenzis
Management of Catering Enterprises janisjenzis@inbox.lv

Alise Kalniņa
Food and Beverage Organization aliseturiba@inbox.lv

Aivars Kalniņš
Mg.ing., лектор
Tourism planning and management, Tourim Logistics kalnins_aivars@inbox.lv

Aivars Kalniņš
MBA, лектор
Commercial Transactions, Logistics, Consumers Behaviour in the Market, Enterpreneurship, Time building, Strategic management, Tourism and Business 29454245
aivars@jeta.lv

Ēriks Lingebērziņš
Mg.sc.soc., лектор
International tourism business environment 67619693
Eriks.Lingeberzins@turiba.lv

Ineta Lūka
Dr.paed., проф.
Pedagogy and Governance of Institution of Higher Education, Professional Terminology, Research Methods +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv

Madara Lūka
Tourism and recreation, Baltic Destination Studies, Introduction to Tourism madara.luka@gmail.com

Sanita Madalāne
Creativity and Leadership sanita.madalane@gmail.com
Inese Mariņina
Service and Tourism Marketing inesemarinina@gmail.com
Andis Mizišs
лектор
Event Planning and Organizing andismiziss@gmail.com

Armands Muižnieks
MBA, лектор
Health and SPA Tourism bingonis@gmail.com
Marta Nikolajenko
Tour Operations and Management marta@kasatravel.com

Margarita Platace
Hotel System Management, AHLEI Corporate Responsibility, Hotel System Management 67619693
Margarita.Platace@turiba.lv
Laura Pole
Ēdināšanas uzņēmumu vadība laura.pole@gmail.com

Edgars Ražinskis
Tūrisma un viesmīlības produktu pārdošana erazinskis@gmail.com

Brigita Rozenbrika
Event Planning and Organizing, Risk Management, Management of Cultural Events brigita.rozenbrika@gmail.com

Maija Rozīte
Strategical Tourism planning, Tourism and recreation, Health and SPA Tourism, Introduction to Tourism Maija.Rozite@turiba.lv

Santa Rūja
History of Culture santa_r2@inbox.lv
Zanda Serdāne
Strategic Tourism Marketing zanser@inbox.lv

Daina Vinklere
Rural Tourism, Tour Agences and Information Systems, Travel Agency`s Operations, Tourism Geography, Tourism planning and management, Introduction to Research Methods, City as Sustainable Destination 67619693
Daina.Vinklere@turiba.lv
Miķelis Visockis
Self-realization Skills in a Team mikelis.v@gmail.com

Anita Zaļaiskalne
Food and Beverage Operation and Service, History of Culture zalaiskalne@inbox.lv

Ruta Žvale
History of Culture, Tourism Geography, Corporate responsibility and sustainability, Hotel Office Management , History of the Baltic States 67619693
RutaZ@turiba.lv

Кафедра языков

Marija Antāne
29435206
marija.antane@gmail.com

Inese Ate
Mg.philol., Mg.paed., лектор
Discussion and Manipulation, English for special purposes, Professional Terminology 67624084; 67255645
IneseA@turiba.lv

Viola Ēvele
Mg. philol., Mg. paed., лектор
Applied foreign language, English for special purposes, Professional Terminology 67624084; 29376486
Viola.Evele@turiba.lv

Līga Kļaviņa
Mg. philol., лектор
Applied foreign language, Professional Terminology 67624084
Liga.Klavina@turiba.lv

Anda Komarovska
MBA, лектор
Professional Terminology 67624084
AndaK@turiba.lv
Santa Laurīte
Applied foreign language santalaurite@inbox.lv
Gita Liepājniece
Professional Terminology

Kristīne Liepiņa
Mg.paed., лектор
Kliepina@gmail.com
Lolita Lipska
Applied foreign language

Ineta Lūka
Dr.paed., проф.
Pedagogy and Governance of Institution of Higher Education, Professional Terminology, Research Methods +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv

Valērija Maļavska
Mg.philol., лектор
Applied foreign language, English for special purposes, Professional Terminology 67624084
vk@turiba.lv
Natālija Naumočkina
Applied foreign language, Professional Terminology

Vicente Navas Mesa
vicentenavas@hotmail.com
Aija Poikāne - Daumke
Applied foreign language apoikane@inbox.lv

Alberto Sadu
M. D., лектор
Applied foreign language, English for special purposes, Professional Terminology 67624084; 26588088
Alberto@turiba.lv
Regīna Treija
Applied foreign language, Professional Terminology reginatreija@inbox.lv
Gunita Ūdre
Professional Terminology gunitau@tvnet.lv

Sundars Vaidesvarans
Mg.sc.ing., лектор
Professional Terminology, Writing and Editing 67624084; 29330125
Sundars@turiba.lv
Maruta Vēvere
Mg.paed., лектор
Professional Terminology 29373713
marutavevere@inbox.lv

Кафедра коммуникаций


Anna Ābeltiņa
Dr.oec. ассоц.проф.
Innovation, Microeconomics, Regional Economics, Knowledge and Innovation Management 26552945
annaa@turiba.lv

Dace Amsone
E-commerce, Speech skill and interpersonal communication, Language theory and practice, Visual Editing, E-tourism 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
Gints Apals
Globalisation, European integration and multicultural communication gints.apals@gmail.com

Liene Bērziņa
Prakses vadība, Studiju darbs, TV journalism lieneberzin@gmail.com
Dainis Bērziņš
Dr.oec., лектор
Radošās industrijas: Stils un mode press@gintsbude.com; dainisb42@inbox.lv

Ansis Bogustovs
Creative industries: Audio and video ansisb@hotmail.com

Renāte Cāne
Dr.sc.soc.,
Prakses vadība, Advertising, Advertising and brand management, Studiju darbs, Formation of Companie`s image 29411611
renate.cane@gmail.com

Ainārs Dimants
Dr.phil., профессор
PhD theoretical seminar, Doktordarbu vadītājs, Communication science, Communication science and management, Communication science and journalism, Modern communication theory, Politiskā zinātne, Media Communication, Media management, Politikas zinātne 67628870
ainars.dimants@turiba.lv

Signe Dobelniece
The methodology of scientific studies and research methods signed@inbox.lv
Vita Dreijere
Investigative journalism vita.dreijere@gmail.com

Edvīns Evarts
Communication Ethics, Applied Etiquette and Protocol, International organizations edvins_e@hotmail.com

Zigrīda Ezeriņa
Mg.paed., лектор
Acting skills, Speech skill and interpersonal communication 67628870; mob. 28253723
zigrida.ezerina@inbox.lv

Rūta Grikmane
Multimedia, Creative industries: Multimedia ruta.grikmane@gmail.com

Guntars Grīnums
News journalism guntars.grinums@leta.lv

Ēriks Leitis
Dr.geogr.
Environment Communication 67628870
eriksl@latnet.lv
Aivars Liepiņš
Radošās industrijas: Foto aivars.liepins@dienasmediji.lv

Māra Liniņa
Mg.art., лектор
Scenario and production 67628870
maralin@inbox.lv
Lauris Lizbovskis
Commentary lauris.lizbovskis@ambaltics.eu

Agrita Lujāne
Mg.sc.soc.
Globalisation, European integration and multicultural communication, Prakses vadība, Studiju darbs, Sport projects, Communication research methods and presentation, Diplomatic protocol and etiquette 67628870
agrita.lujane@gmail.com
Jānis Meļņikovs
Communication psychology, Speech culture, Social psychology, Critical thinking, Leadership janis.melnikovs@gmail.com

Jolanta Millere
Sociology jolanta.millere@llu.lv

Juris Millers
Sport projects, Cinema as communication, Creative industries: Cinema, Producēšana un projektu vadība jurismillers@me.com

Līga Mirlina
Mg.sc.soc., лектор
Political Science, Prakses vadība, Studiju darbs, Journalism and Media Relations, Internet Environment and Journalism, International Networking 67628870
liga.mirlina@inbox.lv
Aleksandrs Mirlins
Media literacy aleksandrs.mirlins@lu.lv

Edīte Olupe
Public Relations Campaigns 67628870
edite.o@gmail.com

Andris Pētersons
Dr.sc.soc., декан Факультета коммуникации
Business Communication, Communication Management, Modelling of corporative image, Business etiquette, Business Communication, Prakses vadība, Public relations ethic and social responsibility, Intercultural Communication, Strategic Management and Communication Management Models, Media Communication 67619460
andris.petersons@turiba.lv

Magda Riekstiņa
Writing and Editing magda.riekstina@dienasmediji.lv
Ruta Siliņa
Crisis Communication ruta.silina@inbox.lv

Gregory Simons
Integrated marketing communication gregmons@yahoo.com

Velta Skolmeistere
IT sabiedriskajās attiecībās velta.sk@gmail.com

Daina Škuškovnika
Client oriented organization, Logic of conflict, Mass and political psychology, Internal Communication of Organisation, Organisational Psychology, Communication Psychology, Psychology of communication, Social psychology, Business psychology, Psychology of Management, Management and communication psychology 67628870
daina.skuskovnika@turiba.lv

Inese Stepiņa
Lobbyism 67628870
inesestepina@hotmail.com
Dace Stirāne
Investigative journalism dace.stirane@ltv.lv

Kristīne Tihanova
International Project Development, Sport projects Kristine.Tihanova@turiba.lv

Kristīne Tjarve
Music as a form of communication ktjarve@gmail.com
Laila Vaivode
Language theory and practice, Krīzes vadība, Stresa vadīšana krīzes situācijās, Drošības psiholoģija laila.vaivode@turiba.lv

Deniss Vasiļjevs
Marketing Communication, Marketing, Advertising, Brand management denisksil@gmail.com

Velga Vēvere
Ethics of Business, Survey of Philosophy, The methodology of scientific studies and research methods, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com

Lauris Zvejnieks
Journalism and Media Relations, Radio journalism lauris.zvejnieks@gmail.com

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec., асоц.проф.
Financial Management, Business, Human Resource Management, International Marketing, Enterpreneurship, Strategic and Change Management, Strategic management 67618746, 26408253
rosita@turiba.lv