Studijas>Studijas ārzemēs>Erasmus+ mobilitātes programma

Erasmus+ mobilitātes programma


ERASMUS+ programma ir studentu mobilitātes programma,
kas paredz studijas citu Eiropas Savienības valstu augstskolās laika posmā no 3 mēnešiem līdz vienam gadam. Izmantojot ERASMUS+ studentu mobilitātes programmu, studentiem ir iespēja paplašināt redzesloku un dažādot zināšanas savā nozarē. 

Pieteikties var studenti, kuri vai nu nav līdz šim piedalījušies ERASMUS programmā vai ir piedalījušies ERASMUS mobilitātes programmā, bet kopējais dalības periods nepārsniedz 12 mēnešus (ieskaitot to, kurā students plāno doties), un, kuri ir pabeiguši vismaz vienu studiju gadu Biznesa augstskolā Turība.

Kandidātu atlasē primāri tiek vērtētas studentu sekmes un svešvalodu zināšanas, kā arī studentu motivācija.

PARTNERSKOLU SARAKSTS

###TAB-HOLDER###

__________________________________________________________________________________________

Biznesa augstskolas Turība Erasmus ID kods: LV RIGA09
Biznesa augstskolas Turība Erasmus hartas numurs: 210280-LA-1-2014-1-LV-E4AKA1-ECHE

 

Jautājumu gadījumā sazinies:

Maija Vīksne
ERASMUS koordinatore
C201.kab.
Tālr.: 67625371
Fakss: 67619152
E-pasts: maija.viksne@turiba.lv

Nodarbību saraksts