Studijas>Studijas ārzemēs>Dubultā diploma programmas

Dubultā diploma programmas


Kas ir dubultā diploma programma?

Dubultā diploma programma paredz iespēju studentam, noteiktu laiku studējot Biznesa augstskolā Turība un kādā no sadarbības augstskolām, iegūt divu augstskolu diplomus.

Kādu programmu studentiem ir iespēja iegūt dubulto diplomu?

Studijām dubultā diploma programmās var pieteikties profesionālo bakalaura programmu “Uzņēmējdarbības vadība”, “Tiesību zinātnes”, “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”, „Pasākumu producēšana un vadība” un „Starptautiskās komunikācijas vadība” 2. studiju gada studenti. Arī profesionālā maģistra studiju programmu “Tūrisma stratēģiskā vadība” un „Uzņēmējdarbības vadība” studentiem ir iespēja vienu semestri vai vienu gadu studēt ārzemēs un iegūt divu augstskolu diplomus.

Kā pieteikties?

Konkurss uz studijām dubultā diploma programmā tiek izsludināts vienu vai divas reizes studiju gadā atbilstoši nolikumam. Lai pieteiktos studijām dubultā diploma programmā, jānokārto visas akadēmiskās un finansiālās saistības ar augstskolu. Konkursa laikā izvērtē studenta angļu valodas zināšanu līmeni un vidējo atzīmi iepriekšējos studiju semestros.

Ar ko dubultā diploma programma ir vērtīga?

Iegūstot divu augstskolu diplomu, absolventam paveras plašākas iespējas veidot starptautisku karjeru vai turpināt studijas ārvalstīs. Tā ir iespēja uzlabot valodu zināšanas, izzināt savu profesiju globālā līmenī un veidot sakarus ar dažādu nozaru profesionāļiem ārpus Latvijas.

Cik ilgi būs jāstudē?

  • 1 vai 2 gadi – tiem, kas studē profesionālā bakalaura studijas programmā;
  • 1 vai 2 semestri – tiem, kas studē profesionālā maģistra studiju programmā.

Cik maksā studijas dubultā diploma programmā?

Studējot dubultā diploma programmā, studentam jāmaksā mācību maksa Biznesa augstskolā Turība (arī par to studiju laiku, kas tiek pavadīts augstskolā ārzemēs). Studējot University of Abertay Dundee (ES pilsoņiem), Y Schools, Dogus University un Ecole Superieure de Commerce La Rochelle nekāda papildu maksa šajās skolās nav jāmaksā, savukārt Anglia Ruskin University, University of South Wales, Ming Chuan University un Cesine Centro Universitario paredz vēl papildu maksu par studiju laiku, kas pavadīts šajās mācību iestādēs. Uzturēšanās izdevumi ārzemēs un ceļa izdevumi studentiem jāsedz pašiem.

Kādās augstskolās varēsi studēt?

Biznesa augstskolas Turība studenti dubulto diplomu var iegūt prestižās augstskolās: 

 

Rey Juan Carlos University (Spānija)

Profesionālā maģistra studiju programmas “Tūrisma stratēģiskā vadība” studentiem

 

KAZGUU University (Kazahstāna)

Profesionalā maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” studentiem

University of Abertay Dundee (Lielbritānija)

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" un profesionālā bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātnes" studentiem

Anglia Ruskin University (Lielbritānija)

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" studentiem

Y Schools (Francija)

Profesionālā maģistra studiju programmas "Tūrisma stratēģiskā vadība" studentiem

University of South Wales (Lielbritānija)

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" un "Pasākumu producēšana un vadība" studentiem

Ming Chuan University (Taivāna)

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība" studentiem

Dogus University (Turcija)

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Starptautiskās komunikācijas vadība" studentiem

Ecole Superieure de Commerce La Rochelle (Francija)
Profesionālā bakalaura studiju programmas "Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība" studentiem, profesionālā bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” studentiem un profesionālā maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” studentiem.
Cesine Centro Universitario (Spānija)
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” studentiem. Studentiem par studijām vienu gadu Spānijā jāmaksā studiju maksa arī Spānijas augstskolai.
Lapland University of Applied Sciences (Somija)
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” studentiem.
 

Business &  Hotel Management School (Šveice)

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” studentiem, par studiju laiku Šveicē studentiem jāmaksā studiju maksa gan Turībā, gan tur.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Starptautiskās sadarbības nodaļu:

Imants Bergs
Studiju attīstības un starptautiskās sadarbības prorektors
C201.kab.
Tālr.: 67625371
E-pasts: Imants.Bergs@turiba.lv

 

Nodarbību saraksts