Studijas>Studijas ārzemēs>Dubultā diploma programmas

Dubultā diploma programmas

Kas ir dubultā diploma programma?

Dubultā diploma programma paredz iespēju studentam, noteiktu laiku studējot Biznesa augstskolā Turība un kādā no sadarbības augstskolām, iegūt divu augstskolu diplomus.

Kādu programmu studentiem ir iespēja iegūt dubulto diplomu?

Studijām dubultā diploma programmās var pieteikties profesionālo bakalaura programmu “Uzņēmējdarbības vadība”, “Tiesību zinātnes”, “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”, „Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība” un „Starptautiskās komunikācijas vadība” 2. studiju gada studenti.

Profesionālā maģistra studiju programmu “Tūrisma stratēģiskā vadība” un „Uzņēmējdarbības vadība” studentiem piedāvā iespēju vienu semestri vai vienu gadu studēt ārzemēs un iegūt divu augstskolu diplomus.

Kā pieteikties?

Konkurss uz studijām dubultā diploma programmā tiek izsludināts vienu divas reizes studiju gadā atbilstoši nolikumam.

Lai pieteiktos studijām dubultā diploma programmā, jānokārto visas akadēmiskās un finansiālās saistības ar augstskolu.
Konkursa laikā izvērtē studenta angļu valodas zināšanu līmeni un vidējo atzīmi iepriekšējos studiju semestros.

Ar ko dubultā diploma programma ir vērtīga?

Iegūstot divu augstskolu diplomu, absolventam paveras plašākas iespējas veidot starptautisku karjeru vai turpināt studijas ārvalstīs. Tā ir iespēja uzlabot valodu zināšanas, izzināt savu profesiju globālā līmenī un veidot sakarus ar dažādu nozaru profesionāļiem ārpus Latvijas.

Cik ilgi būs jāstudē?

  • 1 vai 2 gadi – tiem, kas studē profesionālā bakalaura studijas programmā;
  • 1 vai 2 semestri – tiem, kas studē profesionālā maģistra studiju programmā.

Kādās augstskolās varēsi studēt?

Biznesa augstskolas Turība studenti dubulto diplomu var iegūt prestižās augstskolās: 

Ecole de Management de Normandie (Francija)

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība" studentiem

University of Abertay Dundee (Lielbritānija)

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" un profesionālā bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātnes" studentiem

Anglia Ruskin University (Lielbritānija)

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" studentiem

Groupe ecole superieure de commerce de Troyes en Champagne (Francija)

Profesionālā maģistra studiju programmas "Tūrisma stratēģiskā vadība" studentiem

University of South Wales (Lielbritānija)

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" un "Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība" studentiem

Ming Chuan University (Taivāna)

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība" studentiem

Dogus University (Turcija)

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Starptautiskās komunikācijas vadība" studentiem

Ecole Superieure de Commerce La Rochelle (Francija)
Profesionālā bakalaura studiju programmas "Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība" studentiem, profesionālā bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” studentiem un profesionālā maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” studentiem.
Cesine Centro Universitario (Spānija)
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” studentiem. Studentiem par studijām vienu gadu Spānijā jāmaksā studiju maksa arī Spānijas augstskolai.
Lapland University of Applied Sciences (Somija)
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” studentiem.
 

Business &  Hotel Management School (Šveice)

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” studentiem, par studiju laiku Šveicē studentiem jāmaksā studiju maksa gan Turībā, gan tur.

Cik maksā studijas dubultā diploma programmā?

Studējot dubultā diploma programmā, studentam jāmaksā mācību maksa Biznesa augstskolā Turība (arī par to studiju laiku, kas tiek pavadīts augstskolā ārzemēs). Studējot Ecole de Management de Normandie, University of Abertay Dundee (ES pilsoņiem), Groupe ecole superieure de commerce de Troyes en Champagne, Dogus University un Ecole Superieure de Commerce La Rochelle nekāda papildu maksa šajās skolās nav jāmaksā, savukārt Anglia Ruskin University, University of South Wales, Ming Chuan University un Cesine Centro Universitario paredz vēl papildu maksu par studiju laiku, kas pavadīts šajās mācību iestādēs.
Uzturēšanās izdevumi ārzemēs un ceļa izdevumi studentiem jāsedz pašiem.

 

 

Papildu informācija: 

Imants Bergs
Biznesa augstskolas Turība studiju attīstības un starptautiskās sadarbības prorektors
C201.kab.
Tālr.: 67625371
E-pasts: Imants.Bergs@turiba.lv

Nodarbību saraksts