Studijas>Studijas ārzemēs>Divpusējās apmaiņas programmas

Divpusējās apmaiņas programmas


Divpusējās apmaiņas programmā var iesaistīties bakalaura un maģistra programmu 2. un 3. kursa studenti, vienu semestri mācoties augstskolās Dienvidkorejā, Nīderlandē, ASV, Krievijā, Īrijā, Meksikā, Indijā, Moldovā, Kazahstānā, Ķīnā, Jamaikā, Gruzijā, Paragvajā, Brazīlijā, Peru, Singapūrā, Ukrainā, Azerbaidžānā, Kosovā vai Uzbekistānā. Sadarbības skolās studentiem par studijām vairākumā gadījumu nav jāmaksā, bet jāmaksā par attiecīgo semestri Biznesa augstskolā Turība, kā arī pašam jāsedz ceļa un uzturēšanās izmaksas.

Biznesa augstskolas Turība studenti var doties divpusējās apmaiņas programmā uz sekojošām valsīm:

 

University of Central Lancashire (Lielbritānija) https://www.uclan.ac.uk/

 

European University Armenia (Armēnija) www.eua.am

 

Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University (Ukraina) www.kdu.edu.ua

 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding (Ukraina) www.nuos.edu.ua

 

Suleyman Demirel University (Kazahstāna) sdu.edu.kz

 

Yanka Kupala State University (Baltkrievija) en.grsu.by

Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University (Ukraina) www.iir.edu.ua

 

Kazakh University of Technology and Business (Kazahstāna) www.kazutb.kz

 

University of Montenegro (Melnkalne) www.ucg.ac.me

 

Turan-Astana University (Kazahstāna) www.turan-astana.kz

  Universidade de Sao Caetano do Sul (Brazīlija) www.uscs.edu.br

Azerbaijan Technological University (Azerbaidžāna)  www.atu.edu.az

 

Georgian National University SEU (Gruzija) www.seu.edu.ge

Manipal University (Indija) www.manipal.edu

 

Universidad Autonoma de Asuncion (Paragvaja) www.uaa.edu.py

KAZGUU University (Kazahstāna) www.kazguu.kz

Universum College (Kosova) www.universum-ks.org

 

Universidad Internacional (Meksika) www.uninter.edu.mx

 

Western University (Azerbaidžāna) www.wu.edu.az

Volyn Institute for Economics and Management (Ukraina) www.viem.edu.ua

Alecu Russo Balti State University (Moldova) www.usarb.md

 

S.Toraighyrov Pavlodar State University (Kazahstāna) www.psu.kz

 

SDH Institute (Singapūra) www.sdh.edu.sg

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 2. studiju gada studentiem. Studijas Singapūrā par maksu. Apmaiņas periods ir viens studiju gads, kas ietver arī praksi Singapūrā.

MVN University (Indija) www.mvn.edu.in

 

International Business School, Beijing Foreign Studies University (Ķīna) http://lb.bfsu.edu.cn/en

 

Dev Sanskriti Vishwavidyalaya University (Indija) www.dsvv.ac.in

Universidad San Ignacio de Loyola S.A. (Peru) www.usil.edu.pe

 

M.V.Lomonosov Moscow State University (Krievija) www.msu.ru

Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultātes doktorantūras studentiem būs iespēja divpusējās apmaiņas programmas ietvaros vienu semestri studēt Krievijā, kā arī Krievijas studentiem pilnveidot savas zināšanas Turībā.

 

Kyung Hee University (Dienvidkoreja) www.kyunghee.edu

Biznesa augstskola Turība piedāvā iespēju, uz divpusēja līguma pamata, profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadība” un profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” 2. un 3. studiju gada studentiem vienu semestri vai vienu studiju gadu studēt Kyung Hee University, Korejā. Studentiem par studijām Korejas universitātē nav jāmaksā, bet jāmaksā par attiecīgo studiju semestri Biznesa augstskolā Turība, kā arī patstāvīgi jāsedz ceļa un uzturēšanās izmaksas Korejā. 

 

Saint-Petersburg State University of Economics (Krievija) en.unecon.ru

Biznesa augstskola Turība piedāvā iespēju, uz divpusēja līguma pamata, profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadība” un profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” 2. un 3. studiju gada studentiem vienu semestri vai vienu studiju gadu studēt St.Petersburg State University of Economics and Finance, Krievijā. Studentiem par studijām Krievijas universitātē nav jāmaksā, bet jāmaksā par attiecīgo studiju semestri Biznesa augstskolā Turība, kā arī patstāvīgi jāsedz ceļa un uzturēšanās izmaksas Krievijā.

Universidad La Salle Morelia (Meksika) www.lasallemorelia.edu.mx

Biznesa augstskola Turība piedāvā iespēju, uz divpusēja līguma pamata, profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadība” 2. un 3. studiju gada studentiem vienu semestri studēt Universidad La Salle Morelia, Meksikā. Studentiem par studijām Meksikas universitātē nav jāmaksā, bet jāmaksā par attiecīgo studiju semestri Biznesa augstskolā Turība, kā arī patstāvīgi jāsedz ceļa un uzturēšanās izmaksas Meksikā. Studijas Meksikā notiek spāņu valodā.

International School of Business (Īrija) www.isb.ie

Biznesa augstskola Turība piedāvā iespēju, uz divpusēja līguma pamata, profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” 2. un 3. studiju gada studentiem vienu semestri studēt International School of Business, Dublinā, Īrijā. Studentiem par studijām Dublinā jāmaksā studiju maksa, kā arī jāmaksā par attiecīgo studiju semestri Biznesa augstskolā Turība, kā arī patstāvīgi jāsedz ceļa un uzturēšanās izmaksas Dublinā.

Advent College (Indija) www.aimsindia.ac.in

Biznesa augstskola Turība piedāvā iespēju, uz divpusēja līguma pamata, profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” 2. un 3. studiju gada studentiem un profesionālā maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” 1. vai 2. studiju gada studentiem vienu semestri vai vienu studiju gadu studēt Advent College, Indijā. Studentiem par studijām Indijas augstskolā nav jāmaksā, bet jāmaksā par attiecīgo studiju semestri Biznesa augstskolā Turība, kā arī patstāvīgi jāsedz ceļa un uzturēšanās izmaksas Indijā.

Hanze University of Applied Sciences (Nīderlande) www.hanze.nl

Biznesa augstskola Turība piedāvā iespēju, uz divpusēja līguma pamata, profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” studentiem divus gadus (3.un 4.studiju gadu) studēt Hanze University Groningen , Nīderlandē. Studentiem par studijām Nīderlandes universitatē jāmaksā studiju maksa,  kā arī patstāvīgi jāsedz ceļa un uzturēšanās izmaksas Nīderlandē. Pēc studiju pabeigšanas studenti saņem Hanze University Groningen diplomu.

Ural State University of Economic (Krievija) www.usue.ru 

Ural Federal University (Krievija) www.ustu.ru

Biznesa augstskola Turība piedāvā iespēju, uz divpusēja līguma pamata, profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” un profesionālā maģistra studiju programmu “Tūrisma stratēģiskā vadība” un “Sabiedriskās attiecības” studentiem vienu semestri studēt Ural Federal University, Krievijā.

Otterbein University (ASV) www.otterbein.edu

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” 2. un 3. studiju gada studentiem. Studijas ASV par maksu.

 

Free International University of Moldova (Moldova) www.ulim.md

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” 2.un 3.studiju gada studentiem


 

 

Al-Farabi Kazakh National University (Kazahstāna) www.kaznu.kz/en/

 

Beijing Union University (Ķīna) www.buu.edu.cn

The University College of the Caribbean (Jamaika) www.ucc.edu.jm

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 2. Un 3.studiju gada studentiem. Studentiem par studijām partneraugstskolā jāmaksā studiju maksa.

Tashkent State University of Economics (Uzbekistāna) www.tdiu.uz

 

Solbridge International School of Business, Woosong University (Dienvidkoreja) www.solbridge.ac.kr

Caucasus University (Gruzija) www.cu.edu.ge

International Black Sea University (Gruzija) www.ibsu.edu.ge
  M.Auezov South Kazakhstan State University (Kazahstāna) www.ukgu.kz
Sokhumi State University (Gruzija) www.sou.edu.ge  

Georgian Institute of Public Affairs (Gruzija) www.gipa.ge

Handong Global University (Dienvidkoreja) www.handong.edu

Biznesa augstskola Turība piedāvā iespēju, uz divpusēja līguma pamata, profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” 2. un 3. studiju gada studentiem vienu semestri vai vienu studiju gadu studēt Handong Global University, Dienvidkorejā. Studentiem par studijām Dienvidkorejas augstskolā nav jāmaksā, bet jāmaksā par attiecīgo studiju semestri Biznesa augstskolā Turība, kā arī patstāvīgi jāsedz ceļa un uzturēšanās izmaksas Dienvidkorejā.

________________________________________________________________

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Starptautiskās sadarbības nodaļu:

Imants Bergs
Studiju attīstības un starptautiskās sadarbības prorektors
C201.kab.
Tālr.: 67625371
E-pasts: Imants.Bergs@turiba.lv

 

Nodarbību saraksts