Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Studiju programmas>Profesionālā bakalaura studiju programmas>Mārketings un tirdzniecības vadība

Mārketings un tirdzniecības vadība - profesionālā bakalaura studiju programma


MĀRKETINGS UN TIRDZNIECĪBAS VADĪBA GRĀDS: Profesionālā bakalaura grāds tirgzinībā

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 4 gadi pilna laika studijās dienā vai vakarā vai 4,3 gadi nepilna laika studijās neklātienē

STUDIJU VALODA: latviešu

PRAKSE vadošajos nozares uzņēmumos.

STARPTAUTISKA ATZINĪBA
Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trīs starptautiskās sadarbības programmās vai praktiskās iemaņas nostiprināt un stažēties  ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē.


PRASMES
Studējot profesionālā bakalaura studiju programmā Mārketings un tirdzniecība, apgūsi saskarsmes un komunikācijas prasmes, starptautisku mārketinga projektu vadību, loģistikas pamatprincipus, stratēģiskās vadības metodes, tiešo pārdošanu, korporatīvā tēla veidošanas un veikala iekārtošanas pamatprincipus.


KARJERA:

  • iegūtās zināšanas un kvalifikācija atbilst tam, lai Tu kļūtu par augstākā vai vidējā līmeņa vadītāju Latvijas vai ārvalstu mārketinga un tirdzniecības uzņēmumā;
  • ja vēlies darbu, kur sajūti pasaules elpu, varēsi strādāt par struktūrvienības vadītāju starptautiskā mārketinga un tirdzniecības uzņēmumā;
  • ja esi radošs un spēj vadīt komandu, Tev būs iespēja strādāt jebkurā uzņēmumā par mārketinga nodaļas vadītāju.


Lai veiksmīgi darbotos mārketinga nozarē, nepietiek tikai ar mārketinga teorijas pārzināšanu. Mūsdienu mārketings pieprasa plašas zināšanas daudzās jomās – zīmolvedībā, tirdzniecībā, psiholoģijā, pārdošanā, arī uzņēmējdarbībā.

Biznesa augstskolas Turība īstenotā profesionālā bakalaura studiju programma „Mārketinga un tirdzniecības vadība”, sniedz daudzpusīgas zināšanas mārketingā un saistītajās jomās. Studenti iepazīs mūsdienu mārketinga vidi gan praktiskā darbībā, gan iegūs visas nepieciešamās teorētiskās zināšanas. Studiju programma „Mārketinga un tirdzniecības vadība” sagatavos līderus ar nākotnes redzējumu ne tikai mārketinga un tirdzniecības jomās, bet arī uzņēmējdarbībā.

Mūsdienu globalizācijas laikmetā īpaši svarīgi ir iegūt arī starptautisku skatījumu uz mārketinga jomu. Tāpēc Biznesa augstskola Turība studiju laikā piedāvā iespēju piedalīties divpusējās apmaiņas programmās ASV, Meksikā, Dienvidkorejā, Ķīnā, Jamaikā un citviet pasaulē.

Mārketings kā bizness

Turības studijas paredz biznesa zināšanu apguvi teju ikvienā studiju programmā. Lai darbotos mārketingā jebkurā nozares uzņēmumā, vērtīgi ir izprast un pārzināt ne vien biznesa pamatprincipus, bet arī biznesa ētikas un pat vadības psiholoģijas likumus. Programma gatavo nākotnes līderus ne tikai mārketinga jomā, bet arī tirdzniecībā. Mūsdienu mainīgie apstākļi un tehnoloģiju uzvaras gājiens pieprasa ne tikai izprast , bet arī spēt radoši domāt, rast risinājumus, kas vajadzīgajā veidā uzrunās uzņēmuma mērķa grupas. Nākotnē veiksmīgi spēs darboties tādi uzņēmumi, kas spēj atrast atbilstošāko mārketinga komunikācijas veidu, pārzinot gan šo jomu, gan biznesa vides principus kopumā.

„Uzsākot mācības „Mārketings un tirdzniecības vadība” studiju programmā, jau gandrīz desmit gadus biju strādājusi reklāmas nozarē. Līdz ar to, no vienas puses, tās manai pieredzei ir palīdzējušas rast teorētisko pamatojumu un devušas zināšanas situācijās, kad nepieciešams izteikties pārliecinošāk un kompetentāk. Savukārt, tad, kad nezini, kā rīkoties, sākt ar atbilžu meklēšanu teorijā. Pateicoties Turības pasniedzējiem, kas paši ir uzņēmēji vai ar uzņēmējdarbību saistītu jomu speciālisti, teju katra lekcija ir bijusi iespēja ieskatīties citu uzņēmumu pieredzē. Nozarē strādājošiem studentiem nav nekā labāka par iespēju no uzņēmuma iekšējās vides uzzināt, kuri procesi un kāpēc tam bijuši veiksmīgi un kuri  – nē. Tas ir bijis interesanti, pamācoši un pat aizraujoši, tāpēc esmu gandarīta, ka par savu augstskolu esmu izvēlējusies Turību,” stāsta tirdzniecības centra Valleta Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Monta Rubene.

Sadarbība ar Digital Journey

Sadarbības galvenie virzieni ir izglītojošo pasākumu, dažādu apmācības ciklu par digitālā mārketinga tēmām veicināšana un atlaides nodrošināšana augstskolas studentiem jebkurām Mācību centra rīkotajām apmācībām. Digitālā vide ir mūsu realitāte un nākotne, kas jāapgūst kopā ar tādiem profesionāļiem, kā Digital Journey.

Studijas pie profesionāļiem

Studiju programmā Mārketings un tirdzniecības vadība studenti apgūs prasmes un iemaņas pie tādiem nozares speciālistiem, kā uzņēmēja, TZMO Latvia vadītāja Gunta Strēle, kas lasīs kursu Globālais mārketings, SIA Sakret mārketinga vadītājs Kaspars Pacēvičs, lasīs kursu Mārketinga plānošana, LTA biedre, nozares ekspertu padomes priekšsēdētāja vietniece, vairāk kā 27 gadi pārdošanas un marketinga vadībā Iveta Liniņa, lasīs kursu MārketingsPārdošanas darbu organizācija.

Turpinot studēt maģistrantūrā, studiju ilgums tikai 1,5 gadi!

###TAB-HOLDER###

PROGRAMMAS DIREKTORE
Dr.oec. Iveta Liniņa
Tālrunis 67618974
E-pasts: iveta.linina@turiba.lv

 

 

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma 
grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas 
akreditētas līdz 2020. gadam. 

Nodarbību saraksts