Studijas>Koledžu absolventiem

Koledžu absolventiem

Biznesa augstskola Turība aicina koledžu absolventus turpināt studijas profesionālā bakalaura studiju programmās 2. vai 3. studiju gadā. Tā ir iespēja ne tikai īsākā laikā iegūt starptautiski atzītu bakalaura izglītības diplomu, bet arī studēt par izdevīgākiem nosacījumiem.

 

  • Studiju laikā cītīgi mācoties, Tu vari iegūt studiju maksas atlaidi „Sekmība”, studiju izmaksas pazeminot vēl par 25 %, vai izmantot citas augstskolas piedāvātās atlaides, kuru kopējais apjoms var sasniegt 40%.

 

Jārīkojas sekojoši:

  • Ja vēlies iestāties Biznesa augstskolā Turība vēlākos studiju posmos, Tev jāuzraksta iesniegumu Studiju informācijas centram (SIC), norādot, kādā studiju programmā un studiju gadā vēlies studēt.
  • Kopā ar iesniegumu Tev SIC jāiesniedz koledžas diploms no jau absolvētas mācību iestādes.

 

Lai sāktu studijas vēlākos studiju kursos, iepriekš Tev jābūt iegūtiem vismaz 40 kredītpunktiem.

Koledžas absolventa iesniegumu izskata līdz 14 dienām, tiek izveidots salīdzinājuma protokols, kur tiek salīdzināti iepriekš apgūtie studiju kursi un izvēlētā Turības studiju programma. Dekāns pieņem lēmumu, kurā studiju gadā studentu uzņemt, dekāna lēmumu apstiprina rektors.

Tev tiks sagatavots individuālais studiju plāns, kurā būs iekļauti papildus apgūstamie studiju kursi. Individuālajā plānā iekļauto papildus studiju kursu kārtošana ir bezmaksas.

Pēc dokumentu iesniegšanas, dekāna un rektora apstiprinājuma, SIC sazināsies ar Tevi un paziņos lēmumu. Ja piekritīsi augstskolas lēmumam par iestāšanos noteiktā kursā, varēsi noslēgt līgumu par izglītības iegūšanu.

 

IZDEVĪGI

Iestājoties kādā no profesionālā bakalaura studiju programmām 2. vai 3 studiju gadā, ietaupīsi līdz pat EUR 4520, ja izvēlēsies studijas Starptautiskā tūrisma fakultātes īstenotajā Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadībā vai Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadībā. Ja izvēlēsies studijas Komunikācijas, Uzņēmējdarbības vadības vai Juridiskajā fakultātē, ietaupīsi līdz pat EUR 4220 studijām 2. līmeņa augstākās izglītības iegūšanai.

Bakalaura izglītība Tev palīdzēs ne tikai noslīpēt jau koledžā iegūtās zināšanas, bet arī paaugstinās konkurētspēju darba tirgū. Iegūtās zināšanas noderēs, ja plāno karjeru augstāka līmeņa amatos. Kā rāda pētījumi, jaunie speciālisti, kas turpina izglītoties un ieguvuši 2. līmeņa augstāko izglītību, maģistra vai doktora diplomu, ir labāk atalgoti.

 

KONTAKTI

Sīkāku informāciju par studiju programmām un iespēju iestāties vēlākos studiju posmos vari iegūt, zvanot uz Studiju informācijas centru pa tālruni 67622333 vai rakstot uz sic@turiba.lv.

Nodarbību saraksts