Studijas>Koledžu absolventiem

Koledžu absolventiem

 

Biznesa augstskola Turība aicina koledžu absolventus turpināt studijas profesionālā bakalaura studiju programmās 2. vai 3. studiju gadā. Tā ir iespēja ne tikai īsākā laikā iegūt starptautiski atzītu bakalaura izglītības diplomu, bet arī studēt par izdevīgākiem nosacījumiem.

  • Studiju laikā cītīgi mācoties, Tu vari iegūt studiju maksas atlaidi „Sekmība”, studiju izmaksas pazeminot vēl par 25 %, vai izmantot citas augstskolas piedāvātās atlaides, kuru kopējais apjoms var sasniegt 40%.

Jārīkojas sekojoši:

  • Ja vēlies iestāties Biznesa augstskolā Turība vēlākos studiju posmos, Tev jāuzraksta iesniegumu Studiju informācijas centram (SIC), norādot, kādā studiju programmā un studiju gadā vēlies studēt.
  • Kopā ar iesniegumu Tev SIC jāiesniedz koledžas diploms no jau absolvētas mācību iestādes.

Lai sāktu studijas vēlākos studiju kursos, iepriekš Tev jābūt iegūtiem vismaz 40 kredītpunktiem.

Koledžas absolventa iesniegumu izskata līdz 14 dienām, tiek izveidots salīdzinājuma protokols, kur tiek salīdzināti iepriekš apgūtie studiju kursi un izvēlētā Turības studiju programma. Dekāns pieņem lēmumu, kurā studiju gadā studentu uzņemt, dekāna lēmumu apstiprina rektors.

Tev tiks sagatavots individuālais studiju plāns, kurā būs iekļauti papildus apgūstamie studiju kursi. Individuālajā plānā iekļauto papildus studiju kursu kārtošana ir bezmaksas.

Pēc dokumentu iesniegšanas, dekāna un rektora apstiprinājuma, SIC sazināsies ar Tevi un paziņos lēmumu. Ja piekritīsi augstskolas lēmumam par iestāšanos noteiktā kursā, varēsi noslēgt līgumu par izglītības iegūšanu.


KONTAKTI

Sīkāku informāciju par studiju programmām un iespēju iestāties vēlākos studiju posmos vari iegūt, zvanot uz Studiju informācijas centru pa tālruni 67622333 vai rakstot uz sic@turiba.lv.

Nodarbību saraksts