Studiju programmas>Profesionālā maģistra studiju programmas>Uzņēmējdarbības vadība

Uzņēmējdarbības vadība - profesionālā maģistra studiju programma

 • Noderīgi

  - 60-80% no visām darba vietām pasaulē nodrošina mazie uzņēmumi

  - Vidēji 64% no jaunajiem uzņēmumiem Latvijā ir mazkapitāla SIA

PROGRAMMA IR AKREDITĒTA līdz 2019. gadam

GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA)

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu vadītājs

STUDIJU ILGUMS:

 • 1,5 vai 2 gadi (studijas vakarā)
 • 1,6 vai 2,1 gadi (studijas neklātienē)

STUDIJU VALODA: latviešu vai angļu

STARPTAUTISKA ATZINĪBA
Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trīs starptautiskās sadarbības programmās vai praktiskās iemaņas nostiprināt un stažēties ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē.

PRASMES
Apgūsi prasmes novērtēt pārmaiņu procesu vadību, izmantojot prognozēšanas metodes. Izmantojot inovāciju vadības sistēmas, Tu apgūsi metodes, kā ilgtermiņā veiksmīgi vadīt vai veidot pašam savu uzņēmumu.

KARJERA:

 • iegūtās zināšanas palīdzēs Tev kļūt par tādu sava biznesa vadītāju vai augstākā līmeņa vadītāju citā uzņēmumā, kas pārzina jaunākos sasniegumus un tendences biznesa vadībā;
 • ja vēlies pētīt, meklēt likumsakarības un prognozēt, vai uzņēmumā konkrētā darbība, projekts jārealizē, varēsi strādāt kā biznesa attīstības plānotājs, jo pārzināsi aktuālākās tendences globālajā tirgū un varēsi labāk izprast to virzību nākotnē.

PRAKSES: vadošajos nozares uzņēmumos.

SPECIALIZĀCIJA: 

 • Publiskās pārvaldes iestāžu vadītājs
 • Izglītības iestāžu vadītājs

Karjera starptautiskā vidē

Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trijās starptautiskās sadarbības programmās vai nostiprināt praktiskās iemaņas, stažējoties ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē. Studiju programmu iespējams apgūt arī angļu valodā, attiecīgi iespējams veidot karjeru vadošā amatā starptautiskā kompānijā.

Iespēja radīt darbavietas

Absolvējot studiju programmu, tiek iegūta kvalifikācija - Uzņēmumu un iestāžu vadītājs, savukārt iegūtā pieredze un zināšanas sniedz iespēju dibināt jaunu uzņēmumu, vai attīstīt jau esošo uzņēmējdarbību.

60-80% no visām darbavietām pasaulē nodrošina tieši mazie uzņēmumi - absolvējot studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība”, iespējams pievienoties darba devēju pulkam, veicinot ne tikai savu labklājību, bet sniedzot ieguldījumu valsts ekonomikas attīstībā kopumā.

Katrs ceturtais absolvents – uzņēmuma īpašnieks

99% no Eiropas uzņēmumiem ir mazie un vidējie uzņēmumi, Latvijā mazo un vidējo uzņēmumu kategorijai atbilst 99,6% ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību, ieņemot aizvien nozīmīgāku lomu Latvijas ekonomikā. Katrs ceturtais Biznesa augstskolas Turība absolvents ir uzņēmuma īpašnieks, kas liecina par studiju programmu lietderību uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstībā.

 

*Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts, balstoties uz darba tirgus prasībām

*Studiju kursu apgūšanas secība var atsķirties atkarībā no studiju formas (diena, vakars, neklātiene, e-studijas).

###TAB-HOLDER###

 

 

PROGRAMMAS DIREKTORE
Dr.oec. Anna Ābeltiņa, asociētā profesore
Tālrunis: 26552945
E-pasts: Anna.Abeltina@turiba.lv

 

 

 

Nodarbību saraksts