Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Studiju programmas>Profesionālā maģistra studiju programmas>Biznesa psiholoģija un cilvēkresursu vadība uzņēmējdarbībā

Biznesa psiholoģija un cilvēkresursu vadība uzņēmējdarbībā - profesionālā maģistra studiju programma


BIZNESA PSIHOLOĢIJA UN CILVĒKRESURSU VADĪBA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ 


Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma 
grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas 
akreditētas līdz 2020. gadam.


GRĀDS:
Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA)

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 1,5 vai 2 gadi pilna laika klātienes studijās, 1,6 vai 2,1 gadi nepilna laika klātienes studijās (studijas notiek vakaros)

STUDIJU VALODA: latviešu vai angļu

PRAKSE Vadošajos nozares uzņēmumos

PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

  • Elastīgs apmācību process;
  • Uz pieredzi balstīta zināšanu pārnese;
  • Praktiķu meistarklases.


DOCĒTĀJI - JOMAS EKSPERTI:

  • Daina Skušvovnika - Dr.psych., asoc. prof., Biznesa augstskola Turība;
  • Silva Jeromanova Maura – SIA "Silja" vadītāja; 
  • Ilze Černova –  "WorkingDay Latvia" vadītāju atlases speciāliste.


Unikāla programma mūsdienu vadītājiem  

Profesionālā maģistra studiju programma „Biznesa psiholoģija un cilvēkresursu vadība uzņēmējdarbībā” sniegs daudzpusīgas zināšanas topošajiem un esošajiem uzņēmējiem savu prasmju pilnveidošanai atbilstoši mūsdienu vadības jomas tendencēm. Programma sniegs plašu ieskatu cilvēkresursu vadībā un biznesam noderīgas zināšanas psiholoģijā.

 „Programmā iekļauto studiju kursu saturs un tā savienojums ir unikāls Latvijā. Mums nav līdzīgu studiju, kur biznesa psiholoģija ir apvienota ar cilvēkresursu vadību biznesa skatījumā. Iecere par šādas kompleksas programmas izveidi radās atbilstoši nepieciešamībai manā kā uzņēmējas ikdienā. Pašizaugsmei jābūt mūsdienu vadītāja un uzņēmēja ikdienai,” stāsta Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības fakultātes dekāne un programmas „Biznesa psiholoģija un cilvēkresursu vadība uzņēmējdarbībā” direktore Zane Driņķe.

Mācību saturu veidos studiju kursi, kas ne tikai ieguvuši popularitāti Latvijā, bet arī tiek plaši izmantoti arī starptautiskos uzņēmumos, piemēram, koučings, supervīzijas, biznesa kontaktu veidošana jeb tīklošana un citi. Studiju laikā nozares praktiķu un ekspertu vadībā būs iespēja atrast un trenēt savu kā vadītāja un uzņēmēja potenciālu.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt cilvēkresursu vadīšanai nepieciešamās vadības psiholoģijas zināšanas un prasmes un sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus cilvēkresursu vadības speciālistus un vadītājus. Divu gadu laikā studējošais iegūs zināšanas un pieredzi, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības veidošanai, cilvēkresursu vadīšanai, vadības psiholoģijas izmantošanai.

###TAB-HOLDER###

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Komercdarbības katedru, 
rakstot uz e-pastu kdk@turiba.lv vai zvanot - 67618746.

Nodarbību saraksts