Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Studiju programmas>Profesionālā maģistra studiju programmas

Biznesa psiholoģija cilvēkresursu vadībā

No 2018.studiju gada Biznesa augstskola Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultāte uzsāk jaunu studiju programmu realizāciju darba tirgū pieprasītu speciālistu sagatavošanai bakalaura un maģistra studijās latviešu un angļu valodās.

GRĀDS: Maģistra grāds uzņēmuma vadībā

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmuma vadītājs

STUDIJU ILGUMS:

  • 1,5 vai 2 gadi (studijas vakarā)
  • 1,6 vai 2,1 gadi (studijas neklātienē)

 

KOMPETENCE: Spēja plānot un organizēt cilvēkresursu vadības procesus ievērojot dažādus psiholoģiskos aspektus

PRAKSE Vadošajos nozares uzņēmumos

PRIEKŠROCĪBAS:

Elastīgs apmācību process;

Uz pieredzi balstīta zināšanu pārnese;

Praktiķu meistarklases

Pasniedzēji:

Daina Skušvovnika Dr.psych., asoc. Prof., Biznesa augstskola Turība;

Silva Jeromanova Maura – SIA "Silja" vadītāja; 

Ilze Černova –  "WorkingDay Latvia" vadītāju atlases speciāliste

 

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt cilvēkresursu vadīšanai nepieciešamās biznesa psiholoģijas zināšanas un prasmes un sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus cilvēkresursu vadības speciālistus. Divu gadu laikā studējošais iegūs zināšanas un pieredzi, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības veidošanai un cilvēkresursu vadībai, tos motivējot un pilnveidojot. Absolvents iegūs maģistra grādu uzņēmuma vadīšanā ar specializāciju Biznesa psiholoģija cilvēkresursu vadībā.

 

*Programma atrodas licencēšanas procesā

###TAB-HOLDER###

 

Nodarbību saraksts