Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Studiju programmas>Profesionālā maģistra studiju programmas

Uzņēmējdarbības vadība - profesionālā maģistra studiju programma


UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA)

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 1,5 vai 2 gadi pilna laika studijās vakarā, 1,6 vai 2,1 gadi nepilna laika studijās neklātienē

STUDIJU VALODA: latviešu vai angļu

PRAKSES: vadošajos nozares uzņēmumos.

Maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” iespējams apgūt daudzpusīgas zināšanas, kas sekmēs ne tikai absolventa profesionālo izaugsmi, bet arī nodrošinās nepieciešamās prasmes, lai kļūtu par kompetentu vadītāju un izcilu darba devēju. Programma sniegs zināšanas globālajā mārketingā, cilvēkresursu vadībā un attīstībā, kā arī padziļinātu ieskatu krīzes vadībā, ilgtspējīgā attīstībā un inovācijās.  Studiju laikā tiks apgūtas prasmes novērtēt pārmaiņu procesu vadību, izmantojot prognozēšanas metodes, bet izmantojot inovāciju vadības sistēmas, tiks apgūtas metodes, kā ilgtermiņā veiksmīgi vadīt vai veidot pašam savu uzņēmumu. Studiju saturu nodrošina atzīti profesori un sabiedrībā atpazīstami uzņēmēji.

„Programmā gatavojam augstākā līmeņa uzņēmējus - profesionāļus, kuri spēs attīstīt uzņēmējdarbību ilgtermiņā un veicināt eksportu, jo tā ir biznesa nākotne,” stāsta Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības fakultātes dekāne Zane Driņķe.

“Iegūt augstāko izglītību, nozīmē iemācīties situācijas risināt sistēmiski, izmantojot zinātnes sasniegumus(tātad, moderni). Ar "poņu", 'čuju" un "ņuhu" vien nepietiek. TURĪBA ir moderna un inovatīva augstskola, kas studējošiem sniedz iespēju apgūt zinības radošā vidē pie labākajiem speciālistiem – pasniedzējiem,” ar saviem iespaidiem par Turības uzņēmējdarbības studijām dalās Biznesa augstskolas Turība absolvents, Poligrāfijas grupa Mūkusala valdes priekšsēdētājs Visvaldis Trokša. 

Karjera:

  • iegūtās zināšanas palīdzēs Tev kļūt par tādu sava biznesa vadītāju vai augstākā līmeņa vadītāju citā uzņēmumā, kas pārzina jaunākos sasniegumus un tendences biznesa vadībā;
  • ja vēlies pētīt, meklēt likumsakarības un prognozēt, vai uzņēmumā konkrētā darbība, projekts jārealizē, varēsi strādāt kā biznesa attīstības plānotājs, jo pārzināsi aktuālākās tendences globālajā tirgū un varēsi labāk izprast to virzību nākotnē.

Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trijās starptautiskās sadarbības programmās vai nostiprināt praktiskās iemaņas, stažējoties ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē. Studiju programmu iespējams apgūt arī angļu valodā, attiecīgi iespējams veidot karjeru vadošā amatā starptautiskā kompānijā.

Iespēja radīt darbavietas 

Absolvējot studiju programmu, tiek iegūta kvalifikācija - Uzņēmumu un iestāžu vadītājs, savukārt iegūtā pieredze un zināšanas sniedz iespēju dibināt jaunu uzņēmumu, vai attīstīt jau esošo uzņēmējdarbību.

60-80% no visām darbavietām pasaulē nodrošina tieši mazie uzņēmumi - absolvējot studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība”, iespējams pievienoties darba devēju pulkam, veicinot ne tikai savu labklājību, bet sniedzot ieguldījumu valsts ekonomikas attīstībā kopumā.

Katrs ceturtais absolvents – uzņēmuma īpašnieks

99% no Eiropas uzņēmumiem ir mazie un vidējie uzņēmumi, Latvijā mazo un vidējo uzņēmumu kategorijai atbilst 99,6% ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību, ieņemot aizvien nozīmīgāku lomu Latvijas ekonomikā. Katrs ceturtais Biznesa augstskolas Turība absolvents ir uzņēmuma īpašnieks, kas liecina par studiju programmu lietderību uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstībā.

###TAB-HOLDER###

PROGRAMMAS DIREKTORE
Dr.oec. Rosita Zvirgzdiņa
Telefons: 67618746
E-pasts: rosita.zvirgzdina@turiba.lv
Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma 
grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas 
akreditētas līdz 2020. gadam.


 

Nodarbību saraksts