Studiju programmas>Profesionālā maģistra studiju programmas>Uzņēmējdarbības vadība

Uzņēmējdarbības vadība - profesionālā maģistra studiju programma


UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA 


Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma
grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas
akreditētas līdz 2020. gadam.

GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA)

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 1,5 vai 2 gadi pilna laika studijās vakarā, 1,6 vai 2,1 gadi nepilna laika studijās neklātienē

STUDIJU VALODA: latviešu vai angļu

PRAKSES: vadošajos nozares uzņēmumos.


Apgūsi prasmes novērtēt pārmaiņu procesu vadību, izmantojot prognozēšanas metodes. Izmantojot inovāciju vadības sistēmas, Tu apgūsi metodes, kā ilgtermiņā veiksmīgi vadīt vai veidot pašam savu uzņēmumu.

Karjera:

  • iegūtās zināšanas palīdzēs Tev kļūt par tādu sava biznesa vadītāju vai augstākā līmeņa vadītāju citā uzņēmumā, kas pārzina jaunākos sasniegumus un tendences biznesa vadībā;
  • ja vēlies pētīt, meklēt likumsakarības un prognozēt, vai uzņēmumā konkrētā darbība, projekts jārealizē, varēsi strādāt kā biznesa attīstības plānotājs, jo pārzināsi aktuālākās tendences globālajā tirgū un varēsi labāk izprast to virzību nākotnē.

Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trijās starptautiskās sadarbības programmās vai nostiprināt praktiskās iemaņas, stažējoties ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē. Studiju programmu iespējams apgūt arī angļu valodā, attiecīgi iespējams veidot karjeru vadošā amatā starptautiskā kompānijā.

Iespēja radīt darbavietas 

Absolvējot studiju programmu, tiek iegūta kvalifikācija - Uzņēmumu un iestāžu vadītājs, savukārt iegūtā pieredze un zināšanas sniedz iespēju dibināt jaunu uzņēmumu, vai attīstīt jau esošo uzņēmējdarbību.

60-80% no visām darbavietām pasaulē nodrošina tieši mazie uzņēmumi - absolvējot studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība”, iespējams pievienoties darba devēju pulkam, veicinot ne tikai savu labklājību, bet sniedzot ieguldījumu valsts ekonomikas attīstībā kopumā.

Katrs ceturtais absolvents – uzņēmuma īpašnieks

99% no Eiropas uzņēmumiem ir mazie un vidējie uzņēmumi, Latvijā mazo un vidējo uzņēmumu kategorijai atbilst 99,6% ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību, ieņemot aizvien nozīmīgāku lomu Latvijas ekonomikā. Katrs ceturtais Biznesa augstskolas Turība absolvents ir uzņēmuma īpašnieks, kas liecina par studiju programmu lietderību uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstībā.

###TAB-HOLDER###

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar programmas direktori Dr.oec. Annu Ābeltiņu, 
rakstot uz e-pastu Anna.Abeltina@turiba.lv vai zvanot - 26552945.

Nodarbību saraksts