Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Studiju programmas>Profesionālā bakalaura studiju programmas>Sabiedriskās attiecības

Sabiedriskās attiecības - profesionālā bakalaura studiju programma


SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS 

 

GRĀDS: Profesionālā bakalaura grāds sabiedrības vadībā 

KVALIFIKĀCIJA: Sabiedrisko attiecību vadītājs (menedžeris)

STUDIJU ILGUMS: 4 gadi pilna laika studijās dienā vai vakarā vai 4,3 gadi 
nepilna laika studijās neklātienē

STUDIJU VALODA: latviešu

SPECIALIZĀCIJA: Vizuālā komunikācija, stils un mode, pasākumu organizēšana

 

STARPTAUTISKA ATZINĪBA 
Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trīs starptautiskās sadarbības programmās vai praktiskās iemaņas nostiprināt un stažēties ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē. 


PRASMES
Iegūsi darba tirgū tik nepieciešamās prasmes komunikācijā ar dažādām auditorijām, relīžu rakstīšanā un viedokļu gatavošanā, argumentēšanā, uzstāšanās mākslā, sabiedrisko attiecību kampaņu organizēšanā un pasākumu organizēšanā, kā arī krīzes komunikācijas plānošanā.


PRAKSE: 
Lielākajās sabiedrisko attiecību un reklāmas aģentūrās, kā DDB, Deep White, McCANN Consulting, Inspired, vortālā 7guru.lv. Sabiedrisko attiecību pieredzi varēsi gūt, praktizējoties Latvijas Bankā, Nordea Bank Latvijas filiālē, Gulbenes novada domē, sabiedrībā par atklātību Delna, uzņēmumā Latvijas valsts meži u.c.


KARJERA:

  • Sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītājs uzņēmumā, pašvaldībā;
  • Reklāmas veidotājs;
  • Ideju īstenošana, organizējot modes skates, koncertus, sporta turnīrus, projektus;
  • Varēsi kļūt par Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem dalībnieku un atzītu nozares speciālistu;
  • Darbs ar radošo industriju saistītās jomās.

Profesionālā bakalaura studiju programma „Sabiedriskās attiecības” sniedz padziļinātas zināšanas sabiedriskajās attiecībās un saistītajās jomās – reklāmā, digitālajā mārketingā, sociālajā psiholoģijā, vides komunikācijā, uzņēmējdarbībā un citās, kā arī sniegs ieskatu radošo industriju darbībā (foto, stils un mode, mūzika). Studiju programma „Sabiedriskās attiecības” sagatavo sabiedrisko attiecību praktiķus, kas spēs ne tikai realizēt publicitātes pasākumus un komunikācijas kampaņas, bet arī izveidot veiksmīgu uzņēmuma komunikācijas stratēģiju, uzstāties auditorijas priekšā un prasmīgi rīkoties krīzes komunikācijas situācijās.

Turības studiju laikā liela nozīme ir tieši praktisko iemaņu apguvei – jau pirmajā kursā studenti īsteno publicitātes pasākumos un veic dažādus sabiedrisko attiecību uzdevumus prakses laikā. Programma piedāvā iziet praksi lielākajās sabiedrisko attiecību un reklāmas aģentūrās – DDB, Deep White, McCANN Consulting, Inspired. Sabiedrisko attiecību pieredzi studenti varēs iegūt, praktizējoties Latvijas Bankā, sabiedrībā par atklātību Delna, uzņēmumā Latvijas valsts meži un citviet.

Turību izvēlējos, jo zināju, ka studijas šajā augstskolā ir ar praktisku ievirzi. Jau pirmajos kursos mācījāmies studiju procesā un no savām kļūdām, un tas ir vērtīgākais ieguvums. Mūs jau studiju sākumā gatavoja kā nozares profesionāļus. Turībā iemācījos būtisku lietu, kas noder dzīvē – jābūt apveltītam ar  nelielu „pozitīvas nekaunības” devu, lai tiktu dzīvē uz priekšu!” stāsta VAS "Latvijas dzelzceļš" digitālās komunikācijas vadītājs Toms Kalnītis.

Varēsi izmantot starptautiskās iespējas un doties Erasmus programmā visā Eiropas Savienībā!

Turpinot studēt maģistrantūrā, studiju ilgums tikai 1,5 gadi!

###TAB-HOLDER###

PROGRAMMAS DIREKTORE

Mg., lektore Kristīne Tjarve
E-pasts: ktjarve@gmail.com

 

 

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma 
grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas 
akreditētas līdz 2020. gadam.

Nodarbību saraksts