Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Studiju programmas>Profesionālā bakalaura studiju programmas>Mārketings un tirdzniecības vadība

Mārketings un tirdzniecības vadība - profesionālā bakalaura studiju programma

  • Noderīgi

    - Eiropā mazie un vidējie uzņēmumi nodrošina divas no trim privātā sektora darba vietām

    - Visproduktīvākā darba diena ir otrdiena

    - 36 miljoni darba vietu ir tieši vai netieši atkarīgas no tirdzniecības

PROGRAMMA IR AKREDITĒTA līdz 2019. gadam

GRĀDS: Profesionālā bakalaura grāds tirgzinībā

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 4 vai 4,3 gadi

STARPTAUTISKA ATZINĪBA
Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trīs starptautiskās sadarbības programmās vai praktiskās iemaņas nostiprināt un stažēties  ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē.


PRASMES
Studējot profesionālā bakalaura studiju programmā Mārketings un tirdzniecība, apgūsi saskarsmes un komunikācijas prasmes, starptautisku mārketinga projektu vadību, loģistikas pamatprincipus, stratēģiskās vadības metodes, tiešo pārdošanu, korporatīvā tēla veidošanas un veikala iekārtošanas pamatprincipus.


KARJERA:

  • iegūtās zināšanas un kvalifikācija atbilst tam, lai Tu kļūtu par augstākā vai vidējā līmeņa vadītāju Latvijas vai ārvalstu mārketinga un tirdzniecības uzņēmumā;
  • ja vēlies darbu, kur sajūti pasaules elpu, varēsi strādāt par struktūrvienības vadītāju starptautiskā mārketinga un tirdzniecības uzņēmumā;
  • ja esi radošs un spēj vadīt komandu, Tev būs iespēja strādāt jebkurā uzņēmumā par mārketinga nodaļas vadītāju.


PRAKSE
vadošajos nozares uzņēmumos.

Starptautiska atzinība

Students profesionālā bakalaura studiju programmā Mārketings un tirdzniecības vadība, apgūst saskarsmes un komunikācijas prasmes, starptautisku mārketinga projektu vadību, kā veiksmīgi vadīt mārketinga un tirdzniecības uzņēmumu, loģistikas pamatprincipus, stratēģiskās vadības metodes un citas zināšanas, kuras, pēc kvalifikācijas iegūšanas, varēs izmantot strādājot mārketingā un tirdzniecībā ne tikai Latvijā bet arī ārvalstīs.

Sadarbība ar Digital Journey

Šogad Biznesa augstskola Turība un Digital Journey (Mācību centrs) noslēdza sadarbības līgumu. Sadarbības galvenie virzieni ir izglītojošo pasākumu, dažādu apmācības ciklu par digitālā mārketinga tēmām veicināšana un atlaides nodrošināšana augstskolas studentiem jebkurām Mācību centra rīkotajām apmācībām. Digitālā vide ir mūsu realitāte un nākotne, kas jāapgūst kopā ar tādiem profesionāļiem, kā Digital Journey.

Studijas pie profesionāļiem

Arī šogad Biznesa augstskolas Turība programmā Mārketings un tirdzniecības vadība studenti apgūs prasmes un iemaņas pie tādiem nozares speciālistiem, kā uzņēmēja, TZMO Latvia vadītāja Gunta Strēle, kas lasīs kursu Globālais mārketings, SIA Sakret mārketinga vadītājs Kaspars Pacēvičs, lasīs kursu Mārketinga plānošana, LTA biedre, nozares ekspertu padomes priekšsēdētāja vietniece, vairāk kā 27 gadi pārdošanas un marketinga vadībā Iveta Liniņa, lasīs kursu Mārketings, pārdošanas darbu organizācija. 

###TAB-HOLDER###

Turpinot studēt maģistrantūrā, studiju ilgums tikai 1,5 gadi!

 

 

PROGRAMMAS DIREKTORE
Dr.oec. Iveta Liniņa
Tālrunis 26306922
E-pasts: iveta.linina@turiba.lv

Nodarbību saraksts