Studijas>Fakultātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultāte >Studiju programmas>Doktora studiju programmas>Vadībzinātne

Vadībzinātne - doktora studiju programma

 • Noderīgi

  Apakšnozares:

  - Uzņēmējdarbības vadība

  - Izglītības vadība

  - Sabiedrības vadība

Programma tiek realizēta sadarbībā ar Daugavpils Universitāti

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.

GRĀDS: Doktora grāds vadībzinātnē (Dr. oec.)

APAKŠNOZARES: Uzņēmējdarbības vadība, Izglītības vadība, Sabiedrības vadība

STUDIJU ILGUMS: 3 gadi

KARJERA:

 • doktora grāds vadībzinātnē apliecina Jūsu intelektuālo gudrību, merķtiecību, radošumu un spējas analizēt, izstrādājot jaunas pieejas biznesa vadīšanā;
 • doktora grāds vadībzinātnē būtiski paaugstina Jūsu personīgā zīmola vērtību darba tirgū un ir nozīmīgs priekšnosacījums tam, ka darba dzīves laikā tiksiet labi atalgots;
 • doktora grāds vadībzinātnē atver durvis Jums un Jūsu biznesam Eiropā;
 • doktora grāds vadībzinātnē nozīmīgi paplašina karjeras ceļa izvēli biznesā, valsts vai pašvaldības institūcijā, kā arī augstākās izglītības iestādē.

STUDIJU PROGRAMMAS PADOME

 • Anna Ābeltiņa – Asoc.prof., Dr.oec.
 • Rosita Zvirgzdiņa – Asoc.prof., Dr.oec.
 • Juris Ozols – Dr.phys.
 • Irēna Kokina - Dr.psych., Asoc.Prof., Daugavpils universitāte
 • Jeļena Davidova – Profesore, IVF dekāne, Daugavpils universitāte
 • Suat Begec – Dr.oec., Cag University, Turcija
 • Waldemar Dotkus – Dr.oec., profesors, Vroclavas ekonomikas augstskola, Polija

###TAB-HOLDER###

 

PROGRAMMAS DIREKTORE
Dr.oec. Rosita Zvirgzdiņa
Telefons: 67618746
E-pasts: rosita.zvirgzdina@turiba.lv

 

 

Nodarbību saraksts